Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1813 2018-06-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 15 marca 2018 r. z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
2018 799 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 1647 2017-06-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 13 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2016 rok
2017 922 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2016 1275 2016-06-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 8 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2015 ROK
2016 455 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 1449 2015-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 3 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2014 ROK
2015 540 2015-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR-I.031.3.2015 Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Opole z adań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2013 1287 2013-06-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 28 maja 2013 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2012 ROK
2012 818 2012-06-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2011 ROK
2011 1788 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 21 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2010 ROK
2010 1238 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr BR -0152/ 430 /10 Burmistrza Grodkowa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2009 rok.
2010 145 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1729 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2008 rok