Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1221 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kolonowskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 3335 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 33/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2018/2019”
2018 2824 2018-10-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Ozimek od Gminy Kolonowskie zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
2018 2822 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 5/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2018 2680 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2017 2806 2017-11-10 ANEKS Aneks Nr 4/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2017 2737 2017-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 25/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2017/2018”
2017 2326 2017-09-22 ANEKS Aneks Nr 3/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2017 2223 2017-09-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 19
2016 2429 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 29/2016 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017”
2016 1865 2016-09-12 ANEKS Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2016 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2015 2525 2015-11-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 23/2015 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn; „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2015/2016”
2015 1957 2015-09-11 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2015 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2014 2010 2014-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2014 1092 2014-04-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kolonowskie
2014 972 2014-04-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2014 Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2013 2522 2013-11-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2013 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn; „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015”
2011 1902 2011-12-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2011 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013”
2010 151 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1447 2009-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 31/2009 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2009/2010 i 2010/2011”