Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 81

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3522 2019-11-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.44.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 2941 2019-09-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.35.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 19 września 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 2935 2019-09-20 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 25 marca 2019 r. do Porozumienia o finansowaniu i współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi
2019 2934 2019-09-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2019 r. o finansowaniu i współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi
2019 2194 2019-06-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice w roku 2019
2019 1517 2019-04-16 ANEKS Aneks Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 12 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1/2019 zawartego w Krapkowicach w dniu 11 stycznia 2019 r.
2019 1407 2019-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok
2019 1381 2019-04-09 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GGR.7113.1.2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Krapkowice
2019 1023 2019-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.20.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 743 2019-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2019 672 2019-02-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.17.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 656 2019-02-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.16.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Reńska Wieś wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 419 2019-01-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.15.2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 418 2019-01-31 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 29 stycznia 2019 r. do porozumienia międzygminnego nr OS.032.1.15.2019 w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 387 2019-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.13.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 310 2019-01-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.11.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 309 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.9.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2019 229 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2018 3334 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.37.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 2864 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.36.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2618 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.34.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2617 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.33.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2273 2018-08-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.29.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1901 2018-06-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OS.28.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1639 2018-06-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.11.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1598 2018-05-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.10.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1316 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.9.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Krapkowice wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2018 1315 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.8.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Gogolin wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1129 2018-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok
2018 780 2018-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2018
2018 601 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.2.2018 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 602 2018-03-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2018 599 2018-03-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GGR.7113.1.2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Krapkowice
2018 501 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2018 500 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie "Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach - droga wojewódzka nr 415"
2018 498 2018-02-20 ANEKS Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 lutego 2018 r. do porozumienia nr DIG.041.2.2017 zawartego w dniu 16 stycznia 2017 roku w sprawie „Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach” – droga wojewódzka nr 415
2018 323 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.6.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia realizacji zadania z zakresu oświaty, dotyczącego organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły
2017 1351 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.5.2017 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2017 r. w spwawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2017 1285 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.1.2017 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2017
2017 1086 2017-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok
2017 683 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 309 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2017 243 2017-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.031.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie
2016 847 2016-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2016
2016 801 2016-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 389/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok
2016 659 2016-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2016 548 2016-03-04 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 3 marca 2016 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ( Dz.Urz.Woj.Opol poz.59)
2015 1033 2015-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2015 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2015
2015 915 2015-04-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok
2015 366 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2015 189 2015-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 163 2015-01-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2015 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2014 2719 2014-12-09 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 945 2014-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok
2014 806 2014-03-20 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 17 marca 2014 r. do porozumienia nr WZ.031.1.2014 zawartego w Krapkowicach w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2014 385 2014-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2014 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
2014 187 2014-01-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 183 2014-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2014
2013 2804 2013-12-12 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 10 grudnia 2013 r. do porozumienia Nr WZ.031.1.2013 zawartego w Krapkowicach w dniu 2 stycznia 2013 r.
2013 2793 2013-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.4.2013 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
2013 2283 2013-10-24 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 10 października 2013 r. do Porozumienia nr BF.3032.1.2.2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2013
2013 1199 2013-05-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok
2013 803 2013-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2013 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2013
2013 426 2013-02-07 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 stycznia 2013 r. do porozumienia Nr WZ.031.1.2013 zawartego w Krapkowicach w dniu 02 stycznia 2013 r.
2013 313 2013-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2013 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 stycznia 2013 r. dotyczące powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2013 251 2013-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2013 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2013 165 2013-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 48/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
2013 2 2013-01-02 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2012 r. do Porozumienia nr 1/BF/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.
2012 1608 2012-11-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 47/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1228 2012-09-05 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lipca 2012 r. do Porozumienia nr 1/BF/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.
2012 1187 2012-08-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok
2012 653 2012-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 39/BF/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2012
2012 614 2012-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Opole w zakresie zapewnienia osobom z terenu gminy Krapkowice zatrzymanym w izbie wytrzeźwień programów profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2011 1412 2011-10-19 ANEKS Aneks Burmistrza Krapkowic z dnia 19 września 2011 r. do porozumienia Nr WZ.031.1.2011 zawartego w Krapkowicach w dniu 31 stycznia 2011 r. pomiędzy - Gminą Krapkowice a - Gminą Gogolin
2011 1205 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Krapkowice za 2010 rok
2011 311 2011-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/BF/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2011.
2010 1650 2010-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 422/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok
2010 382 2010-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/BF/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice w roku 2010
2010 154 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Wojewody Opolskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 473 2009-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2009