Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2162 2019-06-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1123 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2018 Burmistrza Leśnicy; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Leśnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1103 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2018 1784 2018-06-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.374.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 706 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2017 1810 2017-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.242.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 803 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2016 1124 2016-05-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 760 2016-04-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2016 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2015 1662 2015-07-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 668 2015-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2015 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2014 1781 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.329.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 716 2014-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2014 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2013 2224 2013-10-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.249.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 637 2013-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1564 2012-11-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2011 rok
2012 522 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
2011 1496 2011-11-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2010 rok
2010 1360 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2009 rok.
2010 156 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1281 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2008 rok