Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1902 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2017 rok
2017 1845 2017-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2016 2772 2016-12-16 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Brzegu; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wójta Gminy Lubsza; Wójta Gminy Olszanka; Wójta Gminy Oława; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeg a gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 1591 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2015 rok
2015 1580 2015-07-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
2015 856 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 12 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2014 1761 2014-07-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2013 rok
2014 480 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 11 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2013 r. do Porozumienia z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1698 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2013 r. wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2012 rok
2013 663 2013-03-07 ANEKS Aneks Nr 10 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 grudnia 2012 r. do Porozumienia z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1128 2012-08-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
2011 1380 2011-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 141 / 2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 465 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Lewin Brzeski - reprezentowaną przez Artura Kotarę - Burmistrza Lewina Brzeskiego
2010 1240 2010-10-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2132/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za 2009 rok
2010 360 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 7 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2010 157 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1338 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 maja 2009 r. z wykoniania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2008 rok
2009 1313 2009-11-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.0084/11/09 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie remontu chodników na drogach powiatowych w Lewinie Brzeskim