Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2583 2019-08-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta - etap II"
2019 1830 2019-05-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr V/44/19 Burmistrza Niemodlina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2018 r.
2019 99 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2018 1725 2018-06-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr IV/507/18 Burmistrza Niemodlina z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2017 rok
2018 1638 2018-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1514 O (ul. Nyskiej) z drogą powiatową Nr 1538 O (ul. Krótką) w m. Grabin”
2018 211 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2017 1495 2017-05-24 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie”
2017 175 2017-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2016 2783 2016-12-19 ANEKS Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. do Umowy z dnia 27.10.2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2016 2465 2016-11-22 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”
2016 1697 2016-07-28 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. do Umowy z dnia 27 października 2015r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2016 1335 2016-06-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr IV/164/16 Burmistrza Niemodlina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2015
2016 181 2016-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2015 2526 2015-11-12 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2015 1831 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze”
2015 1832 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 2/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze”
2015 1830 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. do Porozumieniaz dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2015 1043 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w miejscowości Gracze”
2015 365 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2014 412 2014-02-10 ANEKS Aneks Nr 12/2014 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2013 1992 2013-09-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr III/332/13 Burmistrza Niemodlina z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1744 2013-07-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr III/296/13 Burmistrza Niemodlina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2012
2013 60 2013-01-09 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ”
2013 20 2013-01-04 ANEKS Aneks Nr 11/2013 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 837 2012-06-14 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. do Porozumienia 18.01.2012 r. w sprawie w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ”
2011 954 2011-07-15 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2011 r. do porozumienia w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta” zawarte w dniu 28.04.2011r.
2011 957 2011-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta”
2011 466 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Burmistrza Niemodlina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Niemodlin - reprezentowaną przez Mirosława Stankiewicza - Burmistrza Niemodlina
2010 361 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Niemodlina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin
2010 331 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 8/2010 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. do porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2010 262 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Wojewody Opolskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1446 2009-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta”
2009 215 2009-02-27 ANEKS Aneks Nr 7/2009 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. aneks Nr 7/2009 do porozumienia nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin