Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 61

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3251 2019-10-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 407/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Nysa
2019 2911 2019-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr GZO.GKZ.3210.10.1.2019 Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie pokrycia przez Gminę Łambinowice kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łambinowice
2019 2457 2019-07-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nysa
2019 1737 2019-05-07 ANEKS Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania przez Powiat Nyski w zarządzanie Gminie Nysa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nysa
2019 1060 2019-03-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2019 Burmistrza Nysy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2019 742 2019-02-20 ANEKS Aneks Nr 7 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2019 98 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głuchołaz; Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków współpracy w ramach realizacji wspólnego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Nysie w obszarze aglomeracji Nysa
2018 716 2018-03-12 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2018 463 2018-02-13 ANEKS Aneks Nr 6 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2017 766 2017-03-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2017 Burmistrza Nysy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2017 539 2017-02-17 ANEKS Aneks Nr 5 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2016 1681 2016-07-25 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 lipca 2016 r. do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia gimnazjum przez Powiat Nyski
2016 802 2016-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania przez Powiat Nyski w zarządzanie Gminie Nysa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nysa
2016 667 2016-03-23 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 lutego 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 21 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gimnazjum przez Powiat Nyski
2016 649 2016-03-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2016 Burmistrza Nysy z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze Gminy lub jej części
2015 731 2015-03-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.KL.7113.2.2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2015 204 2015-01-29 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 12 stycznia 2015 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2014 2773 2014-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2744 2014-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2718 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2717 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Tułowice z dnia 25 marca 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2630 2014-11-20 KOMUNIKAT Komunikat Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr L/749/14 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023
2014 2558 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nysa zadania własnego województwa, polegającego na prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej
2014 783 2014-03-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.7113.1.2014 Burmistrza Nysy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze Gminy lub jej części
2013 2827 2013-12-17 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 grudnia 2013 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2013 800 2013-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.7113.1.2013 Burmistrza Nysy z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2013 760 2013-03-20 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 lutego 2013 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2012 1183 2012-08-20 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 30 lipca 2012 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2012 824 2012-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2012 555 2012-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2012 474 2012-03-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.71400.1.2012 Burmistrza Nysy z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2012 295 2012-02-22 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2012 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2011 695 2011-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie w sprawie utworzenia gimnazjum przez Powiat Nyski
2011 415 2011-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.71400.1.2011 Burmistrza Nysy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze Gminy lub jej części
2011 358 2011-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/11 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2011 47 2011-01-17 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Hajduki Nyskie"
2011 29 2011-01-11 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania „ Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 30 2011-01-11 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania „Robót związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska”
2011 14 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kępnica”
2011 12 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie w sprawie współfinansowania „Przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 8 2011-01-07 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2010 r. do umowy z dnia 24 września 2010 r. w sprawie współfinansowania „Przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 13 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Koperniki"
2010 960 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie współfinansowania "remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1607 O w miejscowości Hajduki Nyskie"
2010 958 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Morów oraz remont krawężnika w miejscowości Koperniki"
2010 959 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O w miejscowości Kępnica”
2010 947 2010-07-15 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska"
2010 946 2010-07-15 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości Przełęk”
2010 507 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/10 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2010 460 2010-03-19 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Nysy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Gminy Nysa
2010 263 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 203 2010-02-08 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Przebudowy ulic Sudeckiej i Mickiewicza w Nysie”
2010 202 2010-02-08 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2182 O w miejscowości Nysa ulica Prusa”
2010 175 2010-02-04 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1626 O w miejscowości Iława”
2010 130 2010-01-29 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie współfinansowania „Zagospodarowanie zieleni przydrożnej w ciągu ulicy Mickiewicza w Nysie”
2010 81 2010-01-21 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2165 O w miejscowości Nysa ulica Głuchołaska”
2010 26 2010-01-12 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1672 O w miejscowości Lipowa
2009 1220 2009-10-09 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości Przełęk”
2009 1159 2009-09-21 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1677 O w miejscowości Regulice”
2009 864 2009-07-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Starosty Nyskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska"
2009 544 2009-04-30 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 marca 2009 r. zawarta pomiędzy Powiatem Nyskim, a Gminą Nysa w sprawie współfinansowania „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1607 O ulicy Czarneckiego w Nysie”
2009 321 2009-03-23 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Nysy z dnia 26 lutego 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Nysa ul. Piłsudskiego 44