Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2710 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2019 1814 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 924 2019-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.4.2019 Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018 2092 2018-07-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2018 1841 2018-06-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Ciasna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Ciasna przez Gminę Olesno zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Borki Wielki osiedle "Kierocie"
2018 1523 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 2189 2017-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2056 2017-07-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno.
2017 1281 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 802 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku od ul. Weselnej do ul. Leśnej w miejscowości Świercze”
2016 2183 2016-10-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 1138 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 924 2016-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2016 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olesno
2016 706 2016-03-29 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2016 Burmistrza Olesna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2015 1253 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 770 2015-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2015 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olesno
2015 733 2015-03-27 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2015 Burmistrza Olesna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2014 2560 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Olesno zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 1824 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 756 2014-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2014 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 697 2014-03-11 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2014 Burmistrza Olesna z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2013 2254 2013-10-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Olesno w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 897 2013-04-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2013 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 725 2013-03-14 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2013 Burmistrza Olesna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2012 963 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Olesno w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2012 823 2012-06-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Wędzinie na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6 Wędzina) w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu w miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie
2012 502 2012-04-03 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2012 Burmistrza Olesna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok połozonych na obszarze Gminy Olesno.
2011 881 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Olesno
2011 239 2011-02-24 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2011 Burmistrza Olesna z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2010 816 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Starosty Oleskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 461 2010-03-19 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Olesna danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2010 264 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1771 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Radłów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Karmonkach Nowych na działce nr 459/202 k.m. 22 w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Bodzanowice zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie
2009 1454 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Olesna z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Olesno za 2008 rok
2009 349 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Olesna z dnia 27 stycznia 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Olesno