Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 61

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2046 2019-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 1624 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.13.2019 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1474 2019-04-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2019 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2018 rok
2019 1467 2019-04-12 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 29 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2019 1138 2019-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 25 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 1778 2018-06-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2018 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2017 rok
2018 1534 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 849 2018-03-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 23 marca 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2018 410 2018-02-08 ANEKS Aneks Nr 3/2017 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 lutego 2004 r. dotyczącego przekazania przez Powiat Oleski zadań z zakresu kształcenia specjalnego
2018 289 2018-01-31 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 5 stycznia 2018 r. do porozumienia w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka
2017 1448 2017-05-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2017 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2016 rok
2017 1282 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2017 993 2017-04-03 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 30 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2016 1900 2016-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 lipca 2016 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
2016 1139 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2016 931 2016-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 22 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2015 rok
2016 898 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka
2015 1727 2015-07-15 ANEKS Aneks Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 19 czerwca 2015 r. do porozumienia komunalnego zawartego w dniu 22 grudnia 2008 r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków
2015 1485 2015-06-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 27 marca 2015 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2014 rok
2015 1254 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach
2015 771 2015-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 24 marca 2015 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2015 132 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Praszka zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 1926 2014-08-27 ANEKS Aneks Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 sierpnia 2014 r. do porozumienia zawartego w dniu 16 czerwca 2014 roku w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1914 2014-08-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2014 1826 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1264 2014-05-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2013 rok
2014 896 2014-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2014 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2013 1747 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Praszka w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Watsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1723 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śl., osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2013 1722 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2013 1427 2013-06-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2013 1372 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Praszka na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa DP nr 1911 O Praszka-Gana-Lachowskie-Dalachów w miejscowości Gana – kanalizacja deszczowa
2013 1263 2013-05-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2012 rok
2013 799 2013-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2013 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2012 1154 2012-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2012 1043 2012-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2011 rok
2012 960 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Praszka w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Watsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2012 827 2012-06-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania dotacji Powiatowi Oleskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce i I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2012 410 2012-03-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 15 marca 2012 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2012 38 2012-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce
2011 1349 2011-10-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 23 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 rok
2011 1226 2011-08-30 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 27 lipca 2011 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2011 roku
2011 943 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2011 878 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Praszka
2011 765 2011-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a szczególności ochrony przed przemocą
2011 453 2011-04-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 16 marca 2011 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2011 200 2011-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce
2011 46 2011-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji - Budowa drogi jastrzygowice - Prosna- Kościeliska
2010 1216 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2009 rok
2010 1132 2010-08-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2010 1113 2010-08-20 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Burmistrza Praszki z dnia 11 maja 2010 r. do porozumienia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji Projektu w ramach Osi priorytetowej 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 20013 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śl. ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska”
2010 815 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 644 2010-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 12 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Praszka a Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkocholu i Współuzależnienia w Oleśnie
2010 552 2010-04-14 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2010 272 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wojewody Opolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1302 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 28 grudnia 2007 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2008 rok
2009 1274 2009-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce
2009 715 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 29 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Praszka a Powiatem Oleskim w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2009 716 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 14 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Praszka a Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie w sprawie realizacji zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
2009 53 2009-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr . Burmistrza Praszki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków
2009 53 2009-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie nr . Burmistrza Praszki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków