Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 53

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3522 2019-11-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.44.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 2467 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 1800 2019-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1432 2019-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2019 1222 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1221 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kolonowskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1123 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2018 Burmistrza Leśnicy; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Leśnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1122 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Izbicko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1121 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1120 2019-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2019 310 2019-01-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.11.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2617 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.33.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2289 2018-08-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich
2018 1598 2018-05-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.10.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1587 2018-05-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1547 2018-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1522 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1362 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 1255 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2018 919 2018-03-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2017 3262 2017-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 3/08 z 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych
2017 2706 2017-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich
2017 2223 2017-09-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 19
2017 1313 2017-04-24 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 stycznia 2017 r. do POROZUMIENIA NR 1/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1426)
2017 1304 2017-04-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2017 782 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania gminie Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie z organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 767 2017-03-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2017 444 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 177/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów zakładu budżetowego - Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich
2016 1947 2016-09-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 177/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów zakładu budżetowego - Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich
2016 922 2016-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2015 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2016 684 2016-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2016 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2016 456 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2016 58 2016-01-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczące udzielenia Gminie Strzelce Opolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie
2015 2206 2015-10-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów zakładu budżetowego - Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2015 1426 2015-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2015 1044 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Nr OR-I.031.9.2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2015 1015 2015-04-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2015 707 2015-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 marca 2015 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2014 1875 2014-08-07 KOMUNIKAT Komunikat Nr OR.0002.49.2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIX/377/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 – 2020
2014 1071 2014-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2014 658 2014-03-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 marca 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2013 932 2013-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2013 698 2013-03-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 marca 2013 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2012 1114 2012-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 
2012 975 2012-07-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2011 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2012 405 2012-03-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2011 1247 2011-09-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2011 416 2011-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 marca 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2010 1217 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2009 roku
2010 478 2010-03-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Strzelec Opolskich zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy
2010 278 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1730 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2008 rok
2009 384 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 marca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Opolskie