Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1800 2019-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1547 2018-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2016 1766 2016-08-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok
2015 2563 2015-11-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2015 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 1016 2015-04-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2014 rok
2014 2671 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.8.2014 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2810 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2013 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Ujazd w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2265 2013-10-18 UMOWA Umowa Nr 1/2013 Burmistrza Ujazdu; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2013 r. o partnerstwie w realizacji inwestycji drogowych
2013 1474 2013-06-18 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2013 r. do porozumienia zawartego w dniu 19 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami
2013 124 2013-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.29.2012 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2012 1480 2012-10-24 ANEKS Aneks Nr 1.2012 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października 2012 r. do porozumienia międzygminnego Nr DG.7240.529.2011
2012 190 2012-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.529.2011 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wspólnej realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2010 1239 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0151/240/2010 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2009 rok
2010 548 2010-04-14 ANEKS Aneks Nr 1/10 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu
2010 330 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 grudnia 2009 r. Aneks Nr 1/09
2010 282 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ujazdu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1779 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2008 rok
2009 925 2009-07-22 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Ujazdu z dnia 8 czerwca 2009 r. do porozumienia nr 5/2009 w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska"
2009 541 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2009 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim w sprawie przekazania przez Gminę środków finansowych na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska "
2009 539 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ujazdu z dnia 10 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Ujazd a Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich w sprawie przekazania dotacji na nagrody za dodatkowe służby funkcjonariuszy KPP w Strzelcach Opolskich pełnione na terenie Miasta i Gminy Ujazd
2009 291 2009-03-17 ANEKS Aneks Nr 2/08 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn - Koźle, oraz Gminę Ujazd w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego