Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2598 2019-08-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2019 1121 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 3205 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 487/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3204 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 473/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3203 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 463/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3202 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 461/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3201 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 380/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2261 2018-08-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2018 2151 2018-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 457/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2150 2018-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 411/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2016 2018-07-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 430/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2015 2018-07-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 417/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1587 2018-05-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2017 2455 2017-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2017 Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2133 2017-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko- augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2016 1399 2016-06-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawadzkie
2016 1272 2016-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1273 2016-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 40/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2015 1336 2015-06-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 91/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1335 2015-06-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 84/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1328 2015-06-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 60/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1139 2015-05-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 63/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1138 2015-05-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1723 2014-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 776/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1104 2014-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 751/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2013 2250 2013-10-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 640/XXIII/2013 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2012 55 2012-01-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 51/XXI/2011 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania Radzie Miejskiej w Zawadzkiem z wykonania budżetu gminy za rok 2010
2010 286 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw