Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1131 2019-03-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2018 r.
2019 403 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SM.3222.1.2019.AM Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2019 309 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.9.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1901 2018-06-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OS.28.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1200 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017 rok
2018 323 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.6.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia realizacji zadania z zakresu oświaty, dotyczącego organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły
2018 221 2018-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2017 1187 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2016 rok
2017 504 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
2016 1572 2016-07-11 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 30 czerwca 2016 r. do Porozumienia nr SM.5521.1.10.2016.AM z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
2016 871 2016-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 rok
2016 505 2016-03-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
2015 1046 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2015 938 2015-04-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok
2014 2056 2014-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2014 1024 2014-04-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2013 r.
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1134 2013-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012 r.
2012 819 2012-06-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
2011 1211 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
2010 1433 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009 r.
2010 876 2010-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2009 1731 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2008 rok
2009 639 2009-05-26 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w sprawie zakupu służb patrolowych w 2009 r.