Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2564 2018-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2018 1840 2018-06-25 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2017 1843 2017-07-05 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 20
2017 1844 2017-07-05 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 22
2017 1535 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 21
2017 1534 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 19
2017 1532 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 18
2017 1533 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 20
2017 1529 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji – wersja nr 2
2017 1528 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 18
2017 1530 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 17
2017 1531 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 19
2017 1526 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 16
2017 1527 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 17
2017 1525 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 16
2015 1109 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Porgramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wersja nr 1
2015 1108 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020