Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 177

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2516 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/29/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej
2019 1799 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/23/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1083 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 2 ust. 2 pkt 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącego załącznik do uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz
2019 1082 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/15/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 654 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/10/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 332 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2019 278 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Rady Gminy Świerczów nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 3303 2018-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/46/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3046 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/42/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2758 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/39/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
2018 2153 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/36/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 1827 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/32/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r.
2018 1675 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/30/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LIX/1172/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
2018 1637 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1636 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1635 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 1634 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 768 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/14/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 753 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 741 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/13/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 740 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/12/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 346 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2017 604 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2016 2859 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/42/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2858 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/41/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. w części dotyczącej ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 36 ton, z trzema osiami i więcej, z innymi systemami zawieszenia osi jezdnej
2016 1529 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
2016 739 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/10/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały XV/65/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 635 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zębowice na rok 2016
2016 421 2016-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2015 3290 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/74/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3087 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2262 2015-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2177 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. orzekająca nieważność części uchwały nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1267 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/20/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 42/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1039 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno, w części wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały
2015 793 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/9/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. orzekająca nieważność części uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2015 665 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 marca 2015 r. orzekająca nieważniść części uchwały nr V/27/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 239 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 160 2015-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2674 2014-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/24/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały 229/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1828 2014-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/21/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności postanowienia zawartego w załączniku nr 3 do uchwały nr XXXVIII-364/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2014 1793 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/20/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lipca 2014 r. orzekająca nieważność uchwały nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1420 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/19/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2014 1153 2014-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 780 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/7/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 202 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
2014 20 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/65/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2789 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/61/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2370 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/51/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2369 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie orzeczemnia nieważności części uchwały Nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2305 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/48/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2304 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/46/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXIX/412/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1774 2013-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/42/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały uchwały nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1718 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2013 1717 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 887 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/26/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXI/165/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 886 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/25/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 885 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności częsci uchwały uchwały Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka
2013 884 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XX.137.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 883 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/22/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 882 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/20/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 864 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/21/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 776 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski
2013 775 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/18/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 774 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/17/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXVI/222/12 Rady Gminy Branice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2013 762 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/16/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały Nr XXI.154.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2013 651 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/15/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XXII/167/12 Rady Gminy Łambinowice z 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 650 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/14/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność częsci uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 649 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/13/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XXVII/19/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 646 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/11/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 641 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/12/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 1932 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty
2012 1828 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/38/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 1644 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/37/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1584 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/34/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 36 ton z dwiema osiami, z innymi systemami zawieszenia osi, w wysokości 2.398 zł
2012 1351 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/32/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXII/181/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Branice
2012 1203 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2012 1200 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1078 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/25/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek
2012 813 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2012 733 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/17/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna
2012 515 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XV-158-12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012
2012 222 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2012 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 203 2012-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/3/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 111 2012-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 stycznia 2012 r. W sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Lubsza
2012 112 2012-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 47 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/79/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2011 r. orzekająca nieważność w części uchwały nr XIV/136/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 45 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/77/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2011 r. orzekająca nieważność części uchwały nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 1656 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/70/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 listopada 2011 r. orzekające nieważność uchwały nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2011 1556 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/68/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 1557 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/69/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1413 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/65/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 września 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2011 1238 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/58/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2011 1237 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/56/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1239 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/59/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2011 1241 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/62/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
2011 1240 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/61/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork
2011 1183 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/60/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r.
2011 1143 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/50/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1144 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/51/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 753 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2011 714 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2011 672 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/41/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
2011 673 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/46/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV.55.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 627 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/40/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 526 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/32/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały Nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
2011 429 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/19/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lutego 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV/32/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 430 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 431 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/28/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 201 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/11/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr III/13/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 134 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2011 r. swierdzające nieważność części uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
2011 135 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/3/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbedne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 77 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/77/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2011 11 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/64/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/338/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania
2011 9 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/54/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXII/776/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2011 10 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/675/2010 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2010 1921 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/74/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr XL/273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1922 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/76/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice
2010 1920 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/60/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 listopada 2010 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1793 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/65/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci części uchwały Nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
2010 1792 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/62/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października w sprawie wysokosci dziennych stawek oplaty targowej
2010 1795 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/67/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały NrXLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2010 1794 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/66/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały NrXLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1770 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/49/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1771 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/63/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały nr XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jemielnica
2010 1134 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/31/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LV/411/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania
2010 1037 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/27/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności cześci uchwały Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 587 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/19/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr LXIII/657/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2010 523 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/13/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 511 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/14/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr L/586/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania
2010 512 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/15/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLV/592/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na mordenizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2010 247 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/6/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 233 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 235 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/8/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/317/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2010 234 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 289/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości strawek podatku od środków transportowych
2010 117 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/118/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania doacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień
2010 39 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/111/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały Nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 24 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/115/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 20 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/109/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 18 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/107/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2010 25 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/116/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 22 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/113/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIX/280/09 Rady Miejskie w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 21 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/110/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLI/218/09 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 23 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/114/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 19 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/108/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 14 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/103/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 12 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/100/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 13 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/102/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 15 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/104/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 11 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/89/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2010 17 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/106/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 16 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/105/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXIV/192/2009 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1809 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/112/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2009 1532 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/98/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności częsci uchwały Nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
2009 1506 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/95/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2009 1507 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/96/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1505 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/92/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1508 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/99/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 1484 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/91/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności cześci uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1451 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/87/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności cześci uchwały Nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1355 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/90/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne
2009 1314 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/88/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Prószków
2009 1300 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/86/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1299 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/85/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1156 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/78/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 917 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/66/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 918 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/68/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 872 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/60/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprwie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXV/200/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, w zakresie określenia wzoru załącznika nr 2, 3
2009 873 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/61/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały dotyczącej odwołania do wzoru wniosku określonego załącznikiem nr 1 oraz załącznika nr 1; § 5 ust. 2 w części dotyczącej odwołania do wniosku o przekazanie dotacji określonego załącznikiem nr 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Rudniki
2009 871 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/36/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XX/147/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
2009 862 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/42/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 863 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/43/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie w z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2009 861 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/35/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXX/439/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorstw”
2009 781 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/57/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w uchwale Nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r.
2009 780 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspierania nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej
2009 779 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/51/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki
2009 752 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/54/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków