Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2687 2019-08-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-7/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa opolskiego
2019 2478 2019-07-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 1977 2019-06-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-5/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
2019 1976 2019-06-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-4/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2019 1124 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
2018 3433 2018-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia nr OUW/BOU-5/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2018 1336 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 1335 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 532 2018-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-2/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2018 252 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży województwa opolskiego
2017 3333 2017-12-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-5/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2017 2288 2017-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-4/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
2017 1954 2017-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2017 1380 2017-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2017 685 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wykonania zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2016 1783 2016-08-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-1/16 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2015 3077 2015-12-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-4/15 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
2015 1894 2015-09-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-3/15 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych w Rządowym programie na lata 2015-2018 „Bezpieczna +”
2015 1463 2015-06-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-2/15 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”
2014 2333 2014-10-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-3/14 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych w Rządowym programie na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
2014 2132 2014-10-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-2/14 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonywania zadania związanego z udzielaniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2014 2131 2014-10-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-1/14 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2014 r. i 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2013 2955 2013-12-31 POROZUMIENIE Porozumienie Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej województwa opolskiego
2012 655 2012-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2010 606 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OA.I-GJ-0142-1/10 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, niektórych zadań związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli