Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 115

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2466 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2027 2019-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2019
2019 1522 2019-04-17 ANEKS Aneks Nr 2.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 3 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 1521 2019-04-17 ANEKS Aneks Nr 1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 1105 2019-03-22 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 marca 2019 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 877 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 97 2019-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.3.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 3090 2018-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2018 zawarte w dniu 21 września 2018 roku
2018 2620 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2451 2018-09-11 UMOWA Umowa Nr KST.031.1.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „III Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku”
2018 1524 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2018
2018 798 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2018 720 2018-03-12 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 marca 2018 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 705 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 646 2018-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 3017 2017-12-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.5.2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 2142 2017-08-30 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lipca 2017 r. do Porozumienia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 2117 2017-08-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie realizacjii zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – Etap I”
2017 1484 2017-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2017
2017 1350 2017-04-28 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego nr Or.031.1.12.2016 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego zawartego w dniu 1 grudnia 2016 roku w Kędzierzynie-Koźlu
2017 868 2017-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.1.2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu” na gruntach położonych w obrębie Kłodnica w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle w zakresie budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 423 (ul. Kłodnicką)
2017 783 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 770 2017-03-10 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2017 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 507 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 2665 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.12.2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 1358 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 16 czerwca 2016 r. do porozumienia z dnia 23 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1173 2016-05-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 maja 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1073 2016-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
2016 953 2016-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 891 2016-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań ponadgminnych należących do Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2016 626 2016-03-11 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2016 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 2602 2015-11-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.5.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 2563 2015-11-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2015 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 1270 2015-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 031.1.2.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określa zasady powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem przystanek komunikacyjny „Dębowa Jezioro”
2015 1245 2015-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2015
2015 1045 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2015 708 2015-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 684 2015-03-17 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 131 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2015
2014 2719 2014-12-09 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 2705 2014-12-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 2671 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.8.2014 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 2670 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.7.2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 1329 2014-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2014 1172 2014-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2014
2014 1069 2014-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 948 2014-04-03 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok  położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 841 2014-03-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 620 2014-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 348 2014-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2013 2811 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.7.2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Bierawa w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2810 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2013 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Ujazd w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2535 2013-11-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Z-1.1-4252/38/2012/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 40
2013 2508 2013-11-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania Gminy Reńska Wieś do realizacji powierzone przez Zleceniodawcę zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Gminy Reńska Wieś, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2013
2013 1775 2013-07-23 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Burmistrza Głogówka; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 kwietnia 2013 r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Głogówek
2013 1721 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Cisek; Wójta Gminy Pawłowiczki; Wójta Gminy Polska Cerekiew; Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1474 2013-06-18 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2013 r. do porozumienia zawartego w dniu 19 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami
2013 1446 2013-06-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/MZOiW/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1150 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2013
2013 1101 2013-05-07 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2013 r. do porozumienia Nr OR.031.1.2011 zawartego w dniu 15 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu
2013 972 2013-04-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2013 934 2013-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2013 802 2013-03-25 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2012 r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2012 roku w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013
2013 801 2013-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013
2013 734 2013-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 724 2013-03-14 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok  położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 126 2013-01-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn – Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn – Koźle
2013 125 2013-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.30.2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 124 2013-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.29.2012 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2012 1480 2012-10-24 ANEKS Aneks Nr 1.2012 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października 2012 r. do porozumienia międzygminnego Nr DG.7240.529.2011
2012 1479 2012-10-24 ANEKS Aneks Nr 1. 2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 października 2012 r. do porozumienia międzygminnego Nr DG.7240.528.2011
2012 1379 2012-10-09 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8 października 2012 r. do porozumienia zawartego w dniu 6 kwietnia 2012 roku pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2012
2012 1257 2012-09-14 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Porozumienia nr 1/2012 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zawartego w dniu 2 stycznia 2012 r. zawartego w celu realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2012 632 2012-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2012
2012 527 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 488 2012-03-29 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zawarte w dniu 06 marca 2012 r. na podstawie uchwały Nr XIX/245/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
2012 423 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego realizację zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2012 341 2012-03-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle.
2012 191 2012-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.528.2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa w sprawie wspólnej realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2012 190 2012-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.529.2011 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wspólnej realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2011 2000 2011-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 06 października 2011 r. roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, Nr XIII/172/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji pomiędzy:
2011 2001 2011-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 5 grudnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XV/197/11 z dnia 30.11.2011 r. pomiędzy:
2011 1396 2011-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr VIII/105/11 z dnia 28.04.2011 r. pomiędzy:
2011 941 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0711.13.2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku
2011 884 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zawarte w dniu 29 kwietnia 2011 r. roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle,Nr. VIII/105/11 z dnia 28.04.2011 r. pomiędzy:
2011 626 2011-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2011
2011 456 2011-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania realizacji zadań własnych Powiatu obejmujących organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2011 457 2011-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.4335-3/11 Powiatu Raciborskiego; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu, w zakresie nauki religii Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu, Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu
2011 408 2011-03-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 marca 2011 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle.
2011 359 2011-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie organizacji przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
2011 301 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr 2/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29.08.2007 roku w Kędzierzynie-Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grzegorza Piramowicza 32 zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Tomasza Wantułę oraz Gminę Ujazd, z siedzibą w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Kaucha, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 302 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr 1/11 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 stycznia 2011 r. do Porozumienia międzygminnego Nr DG-1/08 zawartego w dniu 29.08.2008 roku w Kędzierzynie-Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grzegorza Piramowicza 32 zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Tomasza Wantułę oraz Gminę Bierawa, z siedzibą w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bierawa Pana Ryszarda Gołębowskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 107 2011-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku
2010 1830 2010-12-22 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 6 listopada 2009r. pomiędzy:Gminą Kedzierzyn-Koźle reprezentowaną przez Prezydenta Miasta - Wiesława Fąfarę zwaną dalej Gminą Kędzierzyn-Koźle,a Miastem Racibórz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Mirosława Lenka.
2010 1205 2010-09-20 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010
2010 897 2010-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji dotacji tytułem dofinansowania dodatkowych służb patrolowych
2010 605 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2010
2010 604 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zadania Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2010 588 2010-04-21 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 547 2010-04-14 ANEKS Aneks Nr 2/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 lutego 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr DG-1/08 zawartego w dniu 29 sierpnia 2008 r. w Kędzierzynie-Koźlu
2010 548 2010-04-14 ANEKS Aneks Nr 1/10 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu
2010 506 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zadania Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimniazjalnych i szkoły specjalnej
2010 509 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2010 roku
2010 328 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2009 r. Aneks Nr 1/09
2010 329 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2009 r. Aneks 1/09
2010 330 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 grudnia 2009 r. Aneks Nr 1/09
2010 149 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 127 2010-01-29 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009
2010 79 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie realizacji zadania w zakresie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
2010 80 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010
2009 1118 2009-09-03 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009
2009 855 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie" w Kędzierzynie - Koźlu
2009 640 2009-05-26 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009
2009 371 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mnieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn- Koźle
2009 291 2009-03-17 ANEKS Aneks Nr 2/08 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn - Koźle, oraz Gminę Ujazd w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego