Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 262

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3423 2019-11-06 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2019 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 3274 2019-10-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GiK.6620.2.110.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szczepanowice
2019 3235 2019-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 13/2019 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 października 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 3233 2019-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 9/2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 października 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice
2019 2962 2019-09-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 24 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pokój w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2947 2019-09-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Chrząstowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2895 2019-09-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GiK.6620.2.106.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2019 2877 2019-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 11 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Łubniany w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2813 2019-09-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 12/2019 Burmistrza Gogolina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkalym na terenie Gminy Gogolin w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2766 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2019 2748 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacjii zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej
2019 2690 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Popielów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2689 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lasowice Wielkie w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2688 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym w Gminie Tarnów Opolski w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2671 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Murów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2670 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2669 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2123 2019-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok
2019 1843 2019-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1789 2019-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1505 2019-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr CRU-000653/19 KTWZ.4041.00001.2019 KTWZ.KW-00088/1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2019 1347 2019-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2019 1101 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.183.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2019 851 2019-03-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ZK.5510.1.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2018 rok
2019 850 2019-03-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 804 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.134.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2019 803 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2019 743 2019-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2019 303 2019-01-21 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu
2019 129 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 128 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2018 3786 2018-12-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2018 3784 2018-12-31 ANEKS Aneks Nr OR-I.031.20.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr OR-I.031.1.2018 w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej zawartego w dniu 28 lutego 2018 r.
2018 3361 2018-12-05 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia nr 4/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 3189 2018-11-14 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 10 kwietnia 2018 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2018 3104 2018-11-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6641.5.2018.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 2823 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2018 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2298 2018-08-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6620.1.102.2017.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 1588 2018-05-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00074.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2018 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok
2018 1362 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 1313 2018-04-25 ANEKS Aneks Nr 16 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2018 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2018 867 2018-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.195.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2018 855 2018-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2018 853 2018-03-27 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2018 846 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2018 845 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.109.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2018 799 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 798 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2018 773 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2018 770 2018-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-I.031.1.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
2018 717 2018-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 501 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2018 452 2018-02-12 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2018 411 2018-02-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6641.6.2017.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 365 2018-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2017 rok
2018 197 2018-01-16 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2017 3330 2017-12-28 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2017 3329 2017-12-28 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2013 r.
2017 2142 2017-08-30 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lipca 2017 r. do Porozumienia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 2105 2017-08-09 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2017 1772 2017-06-30 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2017 1489 2017-05-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00071.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok
2017 1351 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.5.2017 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2017 r. w spwawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2017 1287 2017-04-18 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2017 1286 2017-04-18 ANEKS Aneks Nr 15 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2017 1123 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2017 1121 2017-04-07 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2017 974 2017-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.153.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2017 922 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 899 2017-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2017 850 2017-03-17 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2017 830 2017-03-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole „Lustro czynszowe” za 2016 rok
2017 785 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 783 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 782 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania gminie Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie z organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 768 2017-03-10 POROZUMIENIE Porozumienie Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie usprawnienia wykonywania funkcji zarządców dróg przez GDDKiA oraz przez Prezydenta Miasta Opola, na drodze krajowej nr 94c -obwodnicy północnej miasta Opola, drodze krajowej nr 94 oraz drodze krajowej nr 46
2017 469 2017-02-10 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2016 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2017 222 2017-01-16 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2016 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 31 GRUDNIA 2013 R. pomiędzy:
2017 203 2017-01-12 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 15 marca 2016 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2016 2916 2016-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia Nr R.U.DIG-0812-31-17/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
2016 1912 2016-09-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2016 1885 2016-09-14 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 1075 2016-05-10 ANEKS Aneks Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2016 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2016 1073 2016-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
2016 940 2016-04-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok
2016 909 2016-04-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0050-143.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2016 668 2016-03-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2015 rok
2016 659 2016-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2016 602 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2016 601 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2016 600 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2016 456 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2016 455 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2016 452 2016-02-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or-I.0050.86.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2016 453 2016-02-24 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 8 stycznia 2016 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2016 447 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.55.2015 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 425 2016-02-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2016 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 336 2016-02-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2015 rok
2016 140 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2016 139 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2016 138 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2015 1964 2015-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2015 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2015 1814 2015-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących, w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Mikołaja – położonej na granicy Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opola
2015 1721 2015-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego Miasta Opola, polegającego na prowadzeniu liceum
2015 1440 2015-06-16 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2015 1045 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2015 1044 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Nr OR-I.031.9.2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2015 999 2015-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00065.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok
2015 860 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 8 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2015 859 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2015 858 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2015 857 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2015 856 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 12 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2015 855 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2015 683 2015-03-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole za 2014 rok
2015 540 2015-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR-I.031.3.2015 Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Opole z adań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 366 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2015 359 2015-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2015 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 335 2015-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ZK.5510.00002.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2014 rok
2015 318 2015-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I.0050.61.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2015 317 2015-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I.0050.60.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2015 205 2015-01-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu
2015 182 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 181 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 180 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 1329 2014-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2014 1246 2014-05-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok
2014 1136 2014-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 1112 2014-04-16 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 12 marca 2014 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2014 850 2014-03-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2013 rok
2014 715 2014-03-12 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2014 482 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 14.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2014 481 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 12 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2014 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2014 480 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 11 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2013 r. do Porozumienia z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2014 478 2014-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.92.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2014 426 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 7 stycznia 2014 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2014 425 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 stycznia 2014 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2014 424 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2014 414 2014-02-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2013 rok
2014 385 2014-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2014 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
2014 203 2014-01-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0050-38.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2014 170 2014-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2014 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 141 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Komprachcice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 140 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 139 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dąbrowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2013 1962 2013-09-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 4/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1209 2013-05-22 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 15 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2013 1053 2013-04-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2013 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2012 rok
2013 1033 2013-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2013 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 988 2013-04-18 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 14.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2013 974 2013-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok
2013 962 2013-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/MZD/GDDKiA/2012 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 października 2012 r. w sprawie usprawnienia wykonywania funkcji zarządców dróg przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez Prezydenta Miasta Opola, na obwodnicy północnej miasta Opola i na odcinku ul. Częstochowskiej w Opolu
2013 950 2013-04-12 ANEKS Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 21 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 28.09.2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego
2013 934 2013-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2013 933 2013-04-10 ANEKS Aneks Nr 11 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2013 777 2013-03-21 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2013 678 2013-03-08 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2013 663 2013-03-07 ANEKS Aneks Nr 10 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 grudnia 2012 r. do Porozumienia z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2013 653 2013-03-06 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2013 612 2013-03-01 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 15.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2013 611 2013-03-01 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2013 538 2013-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) – Przywory” i udzielenia pomocy finansowej
2013 532 2013-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2013 416 2013-02-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.67.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2013 407 2013-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. Sprawozdanie z działałności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2012 rok
2013 313 2013-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2013 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 stycznia 2013 r. dotyczące powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2013 196 2013-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
2013 126 2013-01-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn – Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn – Koźle
2013 2 2013-01-02 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2012 r. do Porozumienia nr 1/BF/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.
2012 1961 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1533 2012-11-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie realizacji zadania w 2012 r. pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1228 2012-09-05 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lipca 2012 r. do Porozumienia nr 1/BF/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.
2012 897 2012-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I-0050.136.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok
2012 645 2012-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 614 2012-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Opole w zakresie zapewnienia osobom z terenu gminy Krapkowice zatrzymanym w izbie wytrzeźwień programów profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2012 524 2012-04-06 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2012 523 2012-04-06 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2012 495 2012-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.146.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2012 r. ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2012 473 2012-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Bona Familia” w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a
2012 456 2012-03-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 lutego 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2011 rok
2012 455 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2012 454 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2012 453 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 28 września 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego
2012 452 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój
2012 451 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2012 450 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2012 449 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2012 448 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2012 447 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2012 333 2012-03-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2012 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 314 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.71.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2012 231 2012-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.44.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2012 199 2012-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2011 rok.
2011 1242 2011-09-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-158/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2010 rok.
2011 468 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Tułowice - reprezentowaną przez Wiesława Plewę - Wójta Gminy Tułowice
2011 469 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 31 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Turawa - reprezentowaną przez Waldemara Kampę - Wójta Gminy Turawa
2011 470 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Chrząstowice - reprezentowaną przez Helenę Rogacką - Wójta Gminy Chrząstowice
2011 465 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Lewin Brzeski - reprezentowaną przez Artura Kotarę - Burmistrza Lewina Brzeskiego
2011 466 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Burmistrza Niemodlina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Niemodlin - reprezentowaną przez Mirosława Stankiewicza - Burmistrza Niemodlina
2011 467 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Pokój - reprezentowaną przez Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój
2011 471 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Dobrzeń Wielki - reprezentowaną przez Henryka Wróbla - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2011 475 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2011 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Olszanka- reprezentowaną przez Anetę Rabczewską - Wójta Gminy Olszanka
2011 476 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 lutego 2011 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Powiatem Opolskim - reprezentowanym przez Henryka Lakwę - Starostę Opolskiego i Leonardę Płoszaj - Wicestarostę Opolskiego
2011 474 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 21 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 września 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Powiatem Brzeskim - reprezentowanym przez Macieja Stefańskiego - Starostę Brzeskiego i Ryszarda Jończyka - Wicestarostę Brzeskiego
2011 472 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Dąbrowa - reprezentowaną przez Marka Leję - Wójta Gminy Dąbrowa
2011 473 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Ozimek - reprezentowaną przez Marka Korniaka - Burmistrza Ozimka
2011 308 2011-03-09 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 lutego 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2010 rok.
2011 299 2011-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-106/2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2011 253 2011-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-86/2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej "Bona Familia" w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a
2011 237 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu
2011 157 2011-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I-0151-47/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu
2011 89 2011-01-24 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.
2010 1906 2010-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RB/1156/2010 Marszałka Województwa Opolskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: stała ekspozycja "opole - gród, miasto, stolica regionu"
2010 1158 2010-09-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta Opole za 2009 r.
2010 840 2010-06-09 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.
2010 475 2010-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1847/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2010 435 2010-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1795/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej „Bona Familia" w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a
2010 421 2010-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2010 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 422 2010-03-09 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2010 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole
2010 357 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2010 363 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2010 364 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój
2010 361 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Niemodlina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin
2010 358 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2010 359 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice
2010 360 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 7 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2010 362 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2010 354 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 28 września 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego
2010 356 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2010 365 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2010 366 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2010 355 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Starosty Opolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2010 336 2010-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2009 rok.
2010 320 2010-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1781/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2010 266 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1768 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Brzeskiego
2009 1699 2009-12-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z wykonania budżetu Miasta Opola za 2008 rok
2009 1210 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/P/09 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 411 2009-04-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 lutego 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2008 rok
2009 372 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2009 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok polożonych na obszarze Gminy Opole
2009 311 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice
2009 312 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2009 313 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Łubniany
2009 310 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2009 307 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2009 308 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2009 309 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2009 314 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Murów
2009 318 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2009 319 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2009 317 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2009 315 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin
2009 316 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 5 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2009 221 2009-02-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Pokój
2009 164 2009-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1171/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2009 86 2009-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1164/2009 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu