Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 254

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2702 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2231 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2201 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2158 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2157 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2019 1910 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1870 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1851 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 1850 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1849 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1689 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1601 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1396 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1219 2019-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
2019 1211 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1210 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2019 1209 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2019 1007 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 863 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019
2019 637 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 460 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2019 115 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 45 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3726 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2018 3681 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3551 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3173 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/298/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3079 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2722 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2705 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2018 2676 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2018 2675 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2293 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2217 2018-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1984 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/270/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1950 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie
2018 1949 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2018 1948 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2018 1917 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 1916 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany
2018 1915 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2018 1914 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/277/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany
2018 1913 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 1912 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1671 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/264/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1216 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1188 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1064 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1024 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2018 1023 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2018 1022 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2018 1021 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018
2018 428 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 342 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 341 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 3318 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 3317 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 3230 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2017 3159 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 2959 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2017 2813 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 2794 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
2017 2718 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 2391 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 2328 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 września 2017 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych
2017 1915 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1889 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
2017 1789 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łubniany innym instrumentem płatniczym
2017 1395 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1145 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 986 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017
2017 964 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 774 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 703 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany
2017 670 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 641 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 640 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 498 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 407 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 63 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 43 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2884 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/155/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2849 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 2848 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2016 2753 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2713 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2418 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska
2016 2402 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2288 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2104 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2029 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1986 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych
2016 1734 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1611 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1499 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016
2016 1299 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1245 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
2016 880 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 811 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2016 812 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/106/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2016 810 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016
2016 372 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 326 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3188 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 3149 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 3150 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3148 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2015 2829 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2656 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporowych
2015 2655 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2654 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2653 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2509 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2015 2312 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2293 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej
2015 2159 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2125 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2126 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2124 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1790 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany
2015 1686 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 1626 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1625 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1282 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 1261 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2015 969 2015-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/253/14 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2015 957 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015
2015 925 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 876 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 875 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 558 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 470 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 469 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 468 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2015 467 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 308 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa naturalnego ,,Biadacz” w Biadaczu
2015 244 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 229 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 2847 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 2835 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2811 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych
2014 2607 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2014 2606 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/295/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2458 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/291/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2457 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/290/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2196 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/289/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2046 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014
2014 2045 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/282/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1835 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1834 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łubniany do stanu faktycznego
2014 1635 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2014 1634 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1328 2014-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1031 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 558 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/257/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2014 557 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2014 556 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 555 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020"
2014 242 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
2013 2894 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2013 2893 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2013 2892 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2891 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/239/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 2602 2013-12-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/121/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2013 2586 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
2013 2585 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2584 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2013 2583 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2013 2582 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 2026 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/224/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 2025 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 1812 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 1620 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 1558 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1557 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1399 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2013-2017
2013 1398 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1397 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1396 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej
2013 1062 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej
2013 855 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Łubniany
2013 807 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2013
2013 806 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 635 2013-03-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego
2013 630 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 629 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2013 517 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany
2013 508 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łubnianach
2013 491 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 451 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 259 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany dla obszaru we wsi Jełowa
2013 180 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 179 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 178 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 30 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.
2012 1939 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnego
2012 1773 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Łubniany
2012 1772 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1771 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1745 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w szkołach w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych"
2012 1688 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy
2012 1687 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej
2012 1530 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 1529 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjatkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany
2012 1339 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1140 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.
2012 1052 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 797 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2012 768 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany.
2012 734 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2012.
2012 617 2012-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2012 345 2012-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 342 2012-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2012 274 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2012 242 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2011 1627 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1626 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1629 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1628 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 1449 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1450 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.
2011 1201 2011-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 1191 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1097 2011-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011 -2014
2011 921 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2011 922 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2011 891 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 892 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 638 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania z tych opłat
2011 639 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 578 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 19 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1854 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 1853 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/203/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1822 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łubniany i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1608 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1568 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/197/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1393 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/193/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1248 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1098 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/160/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1072 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/188/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubniany
2010 1071 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/187/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.
2010 1073 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/189/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany.
2010 730 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/167/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1467 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1468 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/156/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1469 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1439 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/146/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1181 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/144/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 992 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/96/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2009 rok
2009 940 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/137/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2009 482 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Łubniany
2009 141 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/99/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2009 122 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/100/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych