Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 318

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3558 2019-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3300 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3286 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”
2019 3280 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2871 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2856 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2855 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa
2019 2579 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.
2019 2578 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2175 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2151 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2152 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2136 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
2019 2127 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2019
2019 2068 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
2019 1982 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1880 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny
2019 1879 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Dworcowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych
2019 1571 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1491 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1490 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2019 1489 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nazwy ulicy
2019 1485 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1488 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2019 1487 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2019 - 2023
2019 1486 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa
2019 890 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 809 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 808 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 807 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa
2019 4 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2019 rok
2019 3 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3661 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3609 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3608 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3339 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3338 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3294 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3253 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/319/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 3134 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/308/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3073 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/314/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3074 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nazwy ulicy
2018 3072 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/310/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 3049 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr L/312/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Bierawa
2018 3014 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/305/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2689 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2437 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na 2018 rok
2018 2417 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2265 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - obiektów sportowych
2018 1874 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 1844 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1816 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/292/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1815 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1814 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych
2018 1545 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1477 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1409 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa
2018 1408 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1135 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 922 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 921 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 920 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nazwy ulicy
2018 869 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 534 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2018 468 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 469 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 235 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 145 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok
2018 131 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 75 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/ 252 /2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2017 3258 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3001 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2927 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2017 2785 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych
2017 2784 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2572 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2564 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
2017 2552 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020
2017 2533 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2191 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2017
2017 2159 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu w Kotlarni
2017 2158 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 2157 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 2106 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2017 1722 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1663 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2017 1356 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1341 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 1328 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 1327 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 1055 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 934 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 933 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 932 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 496 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 380 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 379 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2017 339 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa dla dzieci w wieku do lat 5, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej
2017 295 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok
2017 192 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 4 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bierawa
2016 2685 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2551 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2277 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2193 2016-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1941 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1891 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 1596 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1314 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1296 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
2016 1265 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1264 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1263 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1262 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Pogodnej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2016 1261 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom gminnym
2016 1132 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2016
2016 902 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 851 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
2016 855 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kotlarni wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki
2016 854 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie nazwy ulicy
2016 853 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 852 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2016 629 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
2016 528 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 527 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 238 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 5 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2016 rok
2016 4 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015
2015 3265 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych
2015 3264 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet
2015 3035 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2768 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2767 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2766 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2015 2765 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2764 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2332 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
2015 2243 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2240 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nazwy ulicy
2015 2239 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. o zmianie statutu Gminy Bierawa
2015 2238 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1910 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015
2015 1872 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia”
2015 1664 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1615 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 1614 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce
2015 1241 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1132 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 1090 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach
2015 1089 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych
2015 1088 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1087 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział w zdarzeniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 652 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 644 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2015 643 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 642 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 389 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie nazwy ulicy
2015 388 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2015 387 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 66 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2015 rok
2015 65 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 36 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2014 2731 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014
2014 2642 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/338/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2641 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/337/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2014 2640 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/336/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2639 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2350 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/332/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2347 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/329/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2014 2346 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/327/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014
2014 2351 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/333/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2349 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/331/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 2348 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2151 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/324/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2150 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014
2014 1959 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1907 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa
2014 1906 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego
2014 1905 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/315/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1589 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/311/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej
2014 1588 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/308/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1447 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1358 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Kotlarnia
2014 1343 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
2014 1342 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 925 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2014 924 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bierawa
2014 923 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2014-2018
2014 922 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2014 921 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/288/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis
2014 920 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 919 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 303 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2014 302 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 301 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 300 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 299 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2014
2014 278 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 277 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/272/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2942 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 2941 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/262/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia ulic w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych
2013 2940 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/259/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2014 rok
2013 2939 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2628 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży
2013 2627 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2013 2626 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/251/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2013
2013 2287 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Bierawa oraz zwolnień od tej opłaty
2013 2286 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2285 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2089 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2013
2013 2001 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2013
2013 1822 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 1821 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 1820 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 1568 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1522 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa
2013 1246 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bierawa oraz jej jednostkom organizacyjnym
2013 1245 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2013 1244 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2013 912 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Bierawa na lata 2013 - 2016
2013 681 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2013 666 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 655 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych
2013 541 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2013 rok
2012 1890 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa
2012 1777 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2012 1776 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1655 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1654 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1598 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak i trybu ich pobierania
2012 1576 2012-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nazwy ulicy
2012 1414 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 września 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2012 1366 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zaliczenia ulicy Wierzbowej w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2012 1084 2012-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII /149/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
2012 986 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 985 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 965 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych
2012 709 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie nazwy ulicy
2012 708 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2012 707 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa
2012 696 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 507 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 403 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2012 rok
2012 325 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2011 1875 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI / 105 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2011 1889 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/ 87 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1834 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Bierawa
2011 1647 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/ 94 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1648 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/ 95 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1649 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/ 96 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1579 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1580 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2011 1484 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/ 82 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1485 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1486 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII /84/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1474 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: zaliczenia ulicy Sosnowej w Lubieszowie do kategorii dróg gminnych
2011 1400 2011-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /76 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
2011 1363 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI / 78 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zaliczenia ulicy Okrężnej w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2011 1364 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /79 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury
2011 1350 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 68 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2011 1252 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 73 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 767 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat
2011 719 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 720 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2011 721 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła
2011 593 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/ 38 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Bierawa - kartą płatniczą.
2011 503 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/ 7 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2011 rok
2011 481 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła
2011 482 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 483 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2011 165 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V / 15 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 166 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/ 16 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 66 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2010 1852 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/396/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów
2010 1660 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI / 398 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2010 1511 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L /391/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1510 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/ 390/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1453 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/385/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
2010 1220 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/ 376 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1221 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII / 377 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2010 1190 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII / 374 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1191 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/ 375 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu
2010 1045 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 366 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia
2010 1041 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 362 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia
2010 1040 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 361 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Korzonek
2010 1042 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 363 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Lubieszów
2010 1044 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 365 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Solarnia
2010 1043 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 364 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Ortowice
2010 1038 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 359 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Goszyce
2010 1039 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/ 360 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Grabówka
2010 1046 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 367 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle
2010 993 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 358 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie
2010 798 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/349/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach do kategorii dróg gminnych
2010 799 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/350/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej w Goszycach do kategorii dróg gminnych
2010 657 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/ 340 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Bierawa
2010 658 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/341/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Brzeźce
2010 659 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/342/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Dziergowice
2010 656 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/ 339 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 561 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/297/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bierawa za rok 2010
2010 408 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 309 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - sal gimnastycznych
2010 223 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/ 305 /09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis
2010 207 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/302/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2009 1533 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1532 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1534 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1519 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nazwy ulic w Goszycach
2009 1288 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/ 271/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2009 1289 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2009 820 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2009 819 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2009 795 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na rok 2009
2009 643 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/ 237/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 586 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2009 459 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 323 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2009 279 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nazwy ulic
2009 280 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nazwy ulicy