Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 295

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3287 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2913 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/127/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2899 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach
2019 2898 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie
2019 2685 2019-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2641 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice.
2019 2640 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 2482 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Branice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2333 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/19 Rady Gminy Branice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
2019 2128 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2052 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2053 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2019 1909 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/90/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 1841 2019-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2019 r.”
2019 1536 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach
2019 1535 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2019 1133 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 781 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok
2019 745 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2019 322 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 203 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Branice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 5 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2018 3752 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 3588 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3587 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3401 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 3348 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice
2018 3347 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 3346 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3318 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3317 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 2871 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/434/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 2853 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice
2018 2852 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/431/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 2604 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 2527 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2286 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/416/18 Rady Gminy Branice z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 2285 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/414/18 Rady Gminy Branice z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 1832 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/411/18 Rady Gminy Branice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 1580 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/402/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
2018 1567 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/408/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1566 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/407/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1565 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2018 1564 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2018 1563 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/404/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2018 1562 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/398/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1561 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1301 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 1283 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/390/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 851 2018-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/383/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 818 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/388/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2018 r.
2018 817 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/387/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Branice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 816 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/386/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 815 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/381/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 814 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 509 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/374/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice
2018 508 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/373/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2018 236 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 3305 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/347/17 Rady Gminy Branice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2017 3247 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/358/17 Rady Gminy Branice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 2867 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/341/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach
2017 2613 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/335/17 Rady Gminy Branice z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 2590 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/329/17 Rady Gminy Branice z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2393 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/315/17 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 2336 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/317/17 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie
2017 2122 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2017 2121 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/309/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 2120 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/308/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” w Branicach na nazwę ulicy „Główna"
2017 1758 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/302/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 1715 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/299/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 1698 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/303/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2017 1472 2017-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/295/17 Rady Gminy Branice z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 1342 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/280/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 1316 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/276/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści Uchwały nr XXVI/263/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego
2017 1318 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/282/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
2017 1317 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/281/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Branice instrumentem płatniczym
2017 924 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/270/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 882 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/268/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017 r.
2017 881 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/262/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2017 884 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/273/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
2017 883 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/272/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice
2017 870 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/264/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 869 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/263/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego
2017 587 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice
2017 586 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice
2017 585 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/245/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2017 329 2017-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/230/17 Rady Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 204 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice
2016 2614 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 2493 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2016 2492 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 2491 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/218/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2490 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Branice przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2489 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Branicach
2016 2488 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Branice
2016 2487 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2016 2486 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice
2016 2187 2016-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 2169 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2016 2168 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/193/16 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1942 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Branice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1742 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/181/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1722 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2016 1721 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2016 1720 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia granic ich obwodów
2016 1432 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/166/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1380 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 1382 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 1381 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/170/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2016 1379 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2016 1378 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1305 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Branice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1154 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Gminy Branice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice
2016 981 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 980 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 958 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”
2016 957 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 707 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 691 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 690 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.
2016 439 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Branice z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2016 438 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/16 Rady Gminy Branice z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2016 355 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 239 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/107/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 207 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 209 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2016 208 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 206 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2015 2639 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015 2556 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 2552 2015-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2015 2551 2015-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
2015 2261 2015-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 2247 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2246 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2245 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2244 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2071 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Branice z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1840 2015-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1839 2015-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice
2015 1640 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1585 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice
2015 1605 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1604 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1603 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice
2015 1602 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki
2015 1601 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce
2015 1600 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice
2015 1599 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka
2015 1598 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle
2015 1597 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka
2015 1596 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice
2015 1595 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice
2015 1594 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice
2015 1593 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice
2015 1592 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka
2015 1591 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice
2015 1590 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2015 1589 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce
2015 1588 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia
2015 1587 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin
2015 1586 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turków
2015 1584 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany
2015 1272 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Branice z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1133 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Branice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1091 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Branice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice
2015 863 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 774 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2015 776 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 775 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 223 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 186 2015-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2015 185 2015-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2015 r.
2014 2569 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/395/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet gminy
2014 2568 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/14 Rady Gminy Branice z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 2509 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/400/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2014 2508 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/399/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2014 2507 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/394/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 2286 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Branice z dnia 13 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2014 2232 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/14 Rady Gminy Branice z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2231 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/14 Rady Gminy Branice z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2014 1936 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/378/14 Rady Gminy Branice z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1935 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/376/14 Rady Gminy Branice z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1686 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/14 Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1364 2014-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/14 Rady Gminy Branice z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1116 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/351/14 Rady Gminy Branice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 856 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/343/14 Rady Gminy Branice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 855 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/338/14 Rady Gminy Branice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 510 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/333/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2014 r.
2014 509 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/332/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 508 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/330/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2014 507 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/329/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 198 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/325/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2014 197 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/323/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 196 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 195 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/321/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 194 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/320/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2014 193 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/319/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2014 192 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 191 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/317/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 66 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/13 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 2854 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/312/13 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności, ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
2013 2568 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/13 Rady Gminy Branice z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2347 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2013 2346 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/13 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2013 2054 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/292/13 Rady Gminy Branice z dnia 23 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych
2013 2053 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/291/13 Rady Gminy Branice z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice
2013 1888 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych
2013 1887 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 1768 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach
2013 1542 2013-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
2013 1491 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 1490 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2013 1489 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2013 1488 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1389 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych, które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego
2013 1346 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2013 1323 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice
2013 1322 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/247/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice
2013 1159 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/241/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice
2013 839 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2013 778 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/245/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 537 2013-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2013 522 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/205/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 382 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 168 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Branice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2013 137 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 136 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 135 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2012 1947 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1946 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1823 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/206/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2012 1757 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/208/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1756 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1656 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2012 1502 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” i określenia zasad jego przyznawania
2012 1501 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”  i określenia zasad jego przyznawania
2012 1390 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2012 1389 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 1388 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1350 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/181/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice
2012 1212 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1071 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/177/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice
2012 1070 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2012 1069 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2012 1068 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 1067 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1066 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice
2012 1065 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/161/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 804 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/154/12 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2012 357 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 349 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2012 305 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2012 304 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/139/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2012 303 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2012 272 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/124/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 202 2012-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 159 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2012 158 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2011 1966 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/11 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2011 1518 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2011 1434 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1415 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2011 1352 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 1351 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice
2011 1353 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierżkowice
2011 1355 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2011 1354 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 1293 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1071 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 933 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Branice z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2011 907 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Branice z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 740 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2011 696 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy
2011 206 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 207 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2010 1726 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/309/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2010 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2010 1725 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/308/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2010 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach.
2010 1382 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LV/304/10 Rady Gminy Branice z dnia 12 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2010 1335 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/300/10 Rady Gminy Branice z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2010 972 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr L/282/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin
2010 704 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice
2010 660 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/264/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2010 524 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/239/09 Rady Gminy Branice z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy
2010 445 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2010 446 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/250/10 Rady Gminy Branice z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2009 1485 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 1432 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/233/09 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej
2009 1000 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
2009 1002 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2009 1001 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
2009 950 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/169/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy
2009 663 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2009 205 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/162/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków