Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 321

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2892 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2891 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice
2019 2890 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2019 2889 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie gminy Chrząstowice
2019 2888 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 2371 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2281 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2280 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice
2019 2279 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022
2019 2165 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2019 2164 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2070 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 1957 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1956 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1417 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 1229 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1228 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chrząstowice
2019 1230 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1227 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.35.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1226 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stokrotek w Chrząstowicach
2019 1225 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.32.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Poziomkowa w Lędzinach
2019 1224 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.31.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2019 840 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 764 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 763 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2019
2019 762 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.25.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Św. Huberta w Chrząstowicach
2019 761 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach
2019 306 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 6 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 7 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 3667 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chrząstowice i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3633 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
2018 3632 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3631 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3560 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2855 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.276.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2830 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.269.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Lędzinach
2018 2835 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.275.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2018 2834 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.274.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 2833 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.273.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 2832 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2831 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.270.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 2674 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.266.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2626 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.265.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice
2018 2625 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.264.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2624 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.262.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 2623 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2622 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.260.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice
2018 2621 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.259.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice
2018 2074 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.257.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2030 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.250.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2018 2029 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1479 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.245.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 805 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.236.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 764 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.231.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 763 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.230.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 762 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.229.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2018 761 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.226.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 272 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.223.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 261 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.222.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 260 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.221.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2018 39 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2018 rok
2018 8 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.217.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 3342 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.216.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2017 3003 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 2929 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.205.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 2928 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.204.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 2334 2017-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.202.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 2310 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.200.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2017 2091 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.198.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 2061 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.197.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2017 1816 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.195.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 1759 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.191.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2017 1481 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 1480 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.188.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 1462 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.185.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna” w Chrząstowicach
2017 1461 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.182.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2017 – 2021
2017 925 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.178.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 889 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.177.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2017 888 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.175.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 886 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.172.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej dla dzieci w Suchym Borze
2017 887 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.173.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 873 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.171.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Chrząstowice
2017 872 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.170.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice
2017 871 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.169.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2017 544 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.167.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 484 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.163.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego” w Dębskiej Kuźni
2017 483 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.162.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dąbrowskiego” na ulicę „Henryka Dąbrowskiego” w Dębskiej Kuźni
2017 482 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.161.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na ulicę „Wspólną” w Chrząstowicach
2017 481 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.160.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Lędzinach
2017 330 2017-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.158.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 206 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.153.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chrząstowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 207 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.154.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Chrząstowice
2017 39 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.151.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2017 rok
2017 6 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.150.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 2828 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.149.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2827 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.148.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2016 2376 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.144.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 2256 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.141.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2254 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2255 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.140.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 2253 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2252 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 2251 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Chrząstowicach
2016 2250 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.135.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1951 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.132.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1919 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2016 1670 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.124.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1383 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.118.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1326 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.115.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2016 1315 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.116.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1180 2016-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.113.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 983 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.108.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 962 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.106.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
2016 961 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.105.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2016 960 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.102.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Nowa” na drodze gminnej w Dańcu
2016 959 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.101.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2016 551 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.98.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 512 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.97.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2016 511 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.96.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2016 510 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.95.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 509 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.94.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chrząstowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 3134 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.92.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2016 rok
2015 3133 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 3114 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 3113 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.89.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice
2015 2868 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.69.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2015 2867 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.68.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie
2015 2586 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X.84.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 2581 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.82.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2580 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.81.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” na drodze wewnętrznej w Dańcu
2015 2579 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.80.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2015 2578 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.79.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2577 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.78.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2576 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.77.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2575 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.76.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych
2015 2574 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.75.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 2573 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.74.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2572 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2183 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 2157 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
2015 2158 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2015 1958 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1948 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2015 1947 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 1469 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2015 1452 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.54.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1443 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 1442 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice
2015 1030 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1029 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2015 1028 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 1027 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 483 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 462 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 461 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Bukowa" na drodze wewnętrznej w Chrząstowicach
2015 460 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z Multimedialnego Centrum Integracji w Dębskiej Kuźni”
2015 447 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 448 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 274 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 254 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wspólna" na drodze wewnętrznej w Lędzinach
2015 38 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2015 rok
2015 37 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.14.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2787 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II.9.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2571 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.300.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2570 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2014 2313 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.284.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2316 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.292.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2315 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.286.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2014 2314 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.285.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2078 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.277.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia
2014 2060 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.282.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2059 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.279.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 2058 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.278.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2014 1619 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.275.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 1618 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.272.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Chrząstowice do stanu faktycznego
2014 1617 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.270.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2014 1592 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.273.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1353 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.258.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej
2014 1354 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.264.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 1352 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.256.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 902 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.253.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 901 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.241.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2014 878 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.246.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 877 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.245.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2014 876 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.244.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 875 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.242.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice
2014 874 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.239.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 873 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.238.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 872 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.237.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrząstowice
2014 871 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.236.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 471 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.226.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 470 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 433 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.231.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 432 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.229.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 431 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.228.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2013 2879 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.218.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2014 rok
2013 2878 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.217.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 2877 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.215.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli na terenie gminy Chrząstowice
2013 2635 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 2634 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.210.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2633 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.209.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na 2013 rok
2013 2632 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.208.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 2631 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2630 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.204.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 2629 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.203.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2230 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 2229 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2228 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.196.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2013 1915 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.184.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór
2013 1909 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 1908 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.190.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2013 1907 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.187.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1906 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.185.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1879 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.189.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2013 1570 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.181.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 1495 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.179.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, której zarządcą jest gmina
2013 1448 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.178.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 1408 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 1288 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 1257 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.171.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1256 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 1255 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.167.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 1214 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1213 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 984 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1
2013 761 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.154.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2013 543 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.151.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2013 rok
2013 524 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.153.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 523 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.133.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 365 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.146.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki
2013 280 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.135.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 85 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2013 84 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.138.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 83 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 82 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.134.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 1948 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 1931 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.145.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1930 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.142.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice na 2013 rok
2012 1929 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.141.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1892 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2012 1824 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.143.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1673 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1643 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1415 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.119.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 1368 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1367 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.120.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1305 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.118.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 953 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.101.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
2012 870 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.95.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2012 851 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.100.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2012 783 2012-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.89.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrząstowice
2012 697 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.88.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice
2012 635 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia srodków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2012 401 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.79.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na 2012 rok
2012 120 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.77.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2012 - 2016
2012 76 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.65.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1891 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.50.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice
2011 1810 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X.71.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1811 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1561 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1562 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 1498 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.58.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2011 1499 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1329 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2011
2011 1330 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 1331 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.52.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boiska – Orlik 2012” w Dębskiej Kuźni
2011 1151 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.45.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice
2011 961 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2011 864 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2011 800 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V.32.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 784 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na 2011 rok.
2011 704 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.27.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2011-2015
2011 637 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.26.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór
2011 636 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.25.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny
2011 574 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.28.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 185 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2011 112 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 1882 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/307/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1881 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2010 1751 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór
2010 1580 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1581 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/319/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chrząstowice i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1512 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1513 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 1437 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
2010 1386 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1296 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/297/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1179 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
2010 1101 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
2010 1082 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 862 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na rok 2010
2010 782 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 781 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice
2010 248 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
2010 249 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 30 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębska Kuźnia
2009 1671 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1670 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1535 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1536 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 1537 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1520 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1243 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2009
2009 1200 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/204/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chrząstowice
2009 1177 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1148 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1061 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice
2009 1020 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec
2009 664 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki
2009 513 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 514 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2009 478 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Chrząstowice
2009 354 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Falmirowice
2009 326 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dąbrowice
2009 259 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 258 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 257 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębie
2009 21 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 5 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 5 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały