Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3534 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 3503 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek
2019 3117 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 3090 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2019 2601 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 2591 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 2019 roku
2019 2590 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2409 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2153 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 2096 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 1958 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2019 1384 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 1197 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2019
2019 1196 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Cisek
2019 841 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 768 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Steblów
2019 767 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 766 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 765 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2019 138 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2019 137 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok
2018 3666 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3665 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3548 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 3165 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 3114 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2829 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2791 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek
2018 2794 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2018 2793 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2792 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek
2018 2790 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek
2018 2308 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2222 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2224 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 2223 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2018 1833 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/208/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 1807 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
2018 1806 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1478 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 928 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 927 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 926 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2018
2018 925 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 924 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/197/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 923 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 710 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/186/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 632 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/194/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009
2018 631 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/193/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 630 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 38 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2018 rok
2017 3306 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 3004 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 2930 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2017 2755 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 2160 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 2062 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1709 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1479 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1460 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Przewozie
2017 1459 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Cisku
2017 1458 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek
2017 1193 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1058 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych
2017 979 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019
2017 978 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Cisek na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 977 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2017
2017 955 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym
2017 954 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym
2017 789 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 692 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety
2017 691 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2017 690 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 658 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2017 62 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2017 rok
2016 2844 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 2762 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
2016 2761 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
2016 2442 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 2413 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2016 2100 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 1759 2016-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 1752 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Cisek
2016 1751 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
2016 1743 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 1030 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 618 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2016
2016 497 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 479 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety
2016 478 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2016 477 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cisek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 476 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 3220 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 3219 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2016 rok
2015 3176 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
2015 3099 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2770 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 2609 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
2015 2608 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2015 2184 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1858 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1641 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1444 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1134 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1098 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek
2015 919 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 864 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisek w roku 2015
2015 636 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 577 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
2015 576 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 575 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Cisek
2015 573 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek
2015 574 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 68 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2015 67 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2015 rok
2014 2827 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2643 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2327 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2014 2326 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2061 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 1932 2014-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 1561 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/204/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 1562 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2014 1231 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014
2014 1230 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek
2014 1229 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 858 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014
2014 857 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 528 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 514 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/187/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 513 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 512 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 511 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/181/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2858 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/177/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 2857 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2014 rok
2013 2533 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2013 2532 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 2165 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 1754 2013-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 1467 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 1215 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2013 1202 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek
2013 844 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/137/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2013
2013 804 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2013 704 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek
2013 703 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek
2013 435 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2013 rok
2012 1759 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
2012 1758 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2012 1416 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1223 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 921 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 920 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 743 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2012 374 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2012 rok.
2012 363 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1967 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1657 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.
2011 1658 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek.
2011 865 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek.
2011 442 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat.
2011 435 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2011 rok.
2011 68 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek.
2011 69 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 1661 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/204/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek.
2010 1516 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek.
2010 1515 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/103/2008 z dnia 01grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek.
2010 1514 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.
2010 1482 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1362 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/192/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cisek lub jego jednostkom podległym.
2010 1336 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1320 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
2010 1321 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego.
2010 1319 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010 r. zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
2010 614 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010 rok
2010 568 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 465 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/164/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wychodzących w skład zasobu Gminy Cisek.
2010 31 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2010-2014
2009 1672 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/150/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
2009 1458 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/151/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek
2009 1460 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/153/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
2009 1459 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/152/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek
2009 1391 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2009 1178 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/135/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1072 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/133/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 1073 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/134/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Cisek
2009 951 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009 rok
2009 907 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 355 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/110/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009