Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3478 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 3385 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej
2019 3156 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 3120 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3119 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 3118 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2798 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2759 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”
2019 2758 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej.
2019 2757 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu
2019 2756 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”
2019 2716 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 2715 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2019 2410 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2358 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 2357 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 2356 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 2355 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2354 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2097 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1985 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 1984 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1983 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1793 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1418 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1233 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1232 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1231 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019
2019 1062 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1027 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 971 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 649 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 471 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie
2019 470 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 469 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 106 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 35 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3712 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2018 3669 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3672 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3671 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3670 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
2018 3668 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2018 3429 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3387 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3352 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 3351 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3350 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3349 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 3100 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3016 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
2018 3015 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2795 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/314/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2744 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2743 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa
2018 2742 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2627 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2018 2539 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/308/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2496 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2105 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/301/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2104 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2103 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1668 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 1480 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 1176 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1136 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1056 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 961 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018
2018 721 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 680 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 679 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2018 351 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 40 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 9 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3344 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 3343 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3179 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3020 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020
2017 3019 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3018 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2822 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/239/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 2534 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 2461 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/236/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2459 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/229/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skarbiszowie
2017 2460 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2292 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 2291 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w  szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa
2017 2290 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2017 2289 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1963 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1664 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1386 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1344 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1343 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1265 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1160 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017
2017 1161 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1088 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 663 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 662 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 661 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 660 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 659 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 485 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 361 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 362 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2017 360 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 248 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2017 113 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 88 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2017 87 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 2647 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 2505 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/157/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2504 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2503 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/155/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2377 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 2257 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1955 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1771 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1770 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1769 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/141/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1685 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1627 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1626 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1625 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2016 1624 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1623 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 1622 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
2016 1230 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 949 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 638 2016-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 621 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2016 620 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 619 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2016
2016 415 2016-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 414 2016-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 190 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym
2016 189 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa
2015 3221 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2015 3199 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 3163 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3162 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2015 3161 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2015 3037 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 2822 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2821 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2820 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2819 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2818 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2495 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 2048 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 2029 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1732 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2015 1714 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 1405 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 1117 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 1056 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2015
2015 1055 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2015 920 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 826 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 432 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 431 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 430 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 429 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 2843 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2014 2829 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 2830 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie miany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 2828 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2572 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2539 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 2538 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2288 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 2287 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2014 2025 2014-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 2024 2014-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2014 1741 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 1740 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2014 1450 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/306/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 1449 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1448 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1309 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/298/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 1232 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 953 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 952 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/289/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej gminy Dąbrowa
2014 951 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dąbrowa do stanu faktycznego
2014 718 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/285/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XXXIII/243/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017
2014 717 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIV/253/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu „Opolskiej Karty Rodziny 3 +” dla gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 635 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego
2014 634 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2014
2014 450 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/279/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 388 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013- 2016
2014 359 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/278/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 358 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 357 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2014 356 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 355 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności
2014 354 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2014 100 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 99 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2014 6 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu "Opolskiej Karty Rodziny 3+'' dla gminy Dąbrowa na rok 2014
2013 2944 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2943 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2541 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 2540 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 2539 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2538 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013 - 2017
2013 2143 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 2142 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku
2013 2141 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2013 1953 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1952 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1679 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1666 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1665 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1325 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Gminy Dąbrowa oraz określenia zasad ich sprzedaży
2013 1268 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1203 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1175 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2013 1174 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1162 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2013
2013 1010 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 825 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 668 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 667 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 618 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 525 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/184/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2013 242 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2013 241 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2013 240 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 239 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2013 68 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 67 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2013 66 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 13 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 12 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 1893 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2012 1826 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1825 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1627 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1504 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niewodnikach
2012 1503 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
2012 1343 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1283 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1095 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/136/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy
2012 891 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/123/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2012
2012 852 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
2012 540 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2012 385 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 300 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2012 296 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawe wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1968 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2011 1969 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2011 1970 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/84/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej
2011 1740 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Dąbrowa
2011 1739 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1738 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1743 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2011 1742 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2011 1741 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 1520 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mechnicach
2011 1521 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w prawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
2011 1522 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O
2011 1332 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1168 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2011 909 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Prądach
2011 910 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2011 822 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 677 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 362 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2011 208 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2011 209 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2011 210 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2010 1862 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1863 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1864 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2010 1535 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1536 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1337 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2010 1267 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1018 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2010 1009 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 589 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/245/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2010 238 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2010 57 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska
2010 56 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prądy
2010 60 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wrzoski
2010 61 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żelazna
2010 59 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławice
2010 58 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarbiszów
2010 52 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mechnice
2010 55 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Jamka
2010 54 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewodniki
2010 53 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Narok
2010 50 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczów
2010 47 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chróścina
2010 51 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa
2010 49 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa
2010 48 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciepielowice
2010 40 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012
2009 1486 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/198/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1487 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1359 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 1201 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1062 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 952 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
2009 966 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie
2009 965 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2009 786 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmianyu uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 736 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Siedliskach
2009 588 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2009 460 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2009 187 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/155/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa