Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 350

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2914 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2019 2846 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 2820 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
2019 2411 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 2361 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 2360 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
2019 2359 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1959 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 1868 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1867 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1869 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2019 1493 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 1387 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 1386 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
2019 1385 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 657 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2019 590 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2019 589 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 264 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
2019 107 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 3674 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3673 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3530 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 3406 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2018 3405 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2018 3232 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 3017 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2937 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/395/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2605 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/386/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2542 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2541 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2018 2540 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2512 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2290 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2291 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 2287 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
2018 2075 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1997 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
2018 1684 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1651 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2018 1481 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1411 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulic w Kup
2018 1177 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1011 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/355/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1010 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 1009 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2018 729 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/332/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 682 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 685 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/346/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2018 684 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 683 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/338/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2018 681 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2018 393 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 331 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 330 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 179 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2018 178 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2018 rok
2018 100 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3181 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 3053 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/302/ 2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2017 3022 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/307/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3021 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/306/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2017 2836 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 2592 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 2316 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 2278 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2017 2277 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 2276 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/284/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1964 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1907 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2017 1909 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim
2017 1908 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1679 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1639 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2017 1638 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017 - 2021
2017 1637 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1636 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrzeń Wielki instrumentem płatniczym
2017 1450 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI -2
2017 1418 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1387 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie diet przysługujących radnym
2017 1247 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1131 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/253/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 1130 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 1129 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 747 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 746 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 723 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 722 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 721 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 382 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 249 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2017 208 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2017 91 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2017 7 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 2846 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2016 2845 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
2016 2836 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2016 2837 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2016 2835 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXVII/354/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2016 2834 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 2833 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 2832 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2016 2831 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2016 2830 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2016 2829 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 2708 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 2598 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2016 2597 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2379 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1964 2016-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1753 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1579 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3
2016 1536 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1426 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1298 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
2016 1185 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 927 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 915 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2016 645 2016-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 606 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 605 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2016 370 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 356 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 323 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 322 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobrzeń Wielki
2016 183 2016-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok
2016 177 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki
2016 122 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2016 65 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 64 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
2015 3039 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 2773 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2772 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych
2015 2771 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2015 2497 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 2461 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2015 2460 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2459 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2220 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 2120 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1819 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1813 2015-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospoltej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1495 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1488 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1487 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2015 1258 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1235 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 993 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego CHRÓŚCICE ZACHÓD
2015 952 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki oraz nadania jej statutu
2015 951 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 827 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2015 379 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 378 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2015 377 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
2015 376 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 105 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2015 rok
2015 39 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 2776 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2768 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2767 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 2766 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2765 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2014 2764 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2763 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2644 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/451/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2471 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2184 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/439/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2014 2183 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/351/2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 2182 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/436/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2181 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/435/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego i w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2180 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy mieszkańcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 1921 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/430/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2014 1881 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/422/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2014 1885 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/427/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1884 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/426/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1883 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/425/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1882 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/424/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 1880 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/412/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 1879 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/411/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2014 r.
2014 1733 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/406/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 1505 2014-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/394/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji "Dobrzeń"
2014 1466 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 1332 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/380/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
2014 1292 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 1291 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2014 1290 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/384/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2014 1289 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/381/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 817 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/375/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Górnej w Krzanowicach
2014 816 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/373/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2014 815 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/370/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 814 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/369/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2014 813 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminmy na rok 2014
2014 812 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2014 801 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 800 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 391 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/349/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 390 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 389 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 363 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/350/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014
2014 362 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 361 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 360 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/339/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2915 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki
2013 2914 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/333/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2013 2913 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/331/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2698 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/328/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2697 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2696 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2695 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki
2013 2386 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2013 2385 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/319/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2384 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/318/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2383 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/315/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2003 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/310/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/301/2013 z dnia 25 lipca 2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2002 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1806 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1805 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
2013 1804 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1803 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2013 1755 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE-2
2013 1614 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/286/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1547 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/293/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 1204 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/266/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 975 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2
2013 957 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 956 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komanalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 902 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/251/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP - 2
2013 845 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 736 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/351/2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
2013 735 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/260/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Mehla w Dobrzeniu Wielkim
2013 544 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/238/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 429 2013-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/234/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 419 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/243/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 411 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/245/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 391 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/244/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 1919 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 1829 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1678 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII /221/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
2012 1677 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1645 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2012 1634 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/184/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r.
2012 1633 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1318 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1285 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/213/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2012 1284 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2012 1004 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic orazliczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1003 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/197/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007 roku
2012 1002 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/196/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1001 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2012 roku
2012 946 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/202/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych
2012 679 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2012 671 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 670 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Koszykarzy w Chróścicach
2012 669 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 668 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/181/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 460 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 459 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 386 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 278 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 276 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 275 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2012 235 2012-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice
2012 62 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/148/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 60 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2012 33 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 32 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1994 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1995 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych
2011 1996 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2011 1744 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/127/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatu od nieruchomości
2011 1745 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 1746 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r.
2011 1600 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu
2011 1500 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1487 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1475 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1476 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1477 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1375 2011-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice
2011 1254 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Dobrzeń Wielki
2011 1255 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 934 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2011 925 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 926 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2011 z dnia 03 marca 2011r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011-2015
2011 927 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2011 911 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 888 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2011 854 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzen Wielki
2011 855 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2011 788 2011-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 789 2011-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 - 2014
2011 497 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 421 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 - 2015
2011 395 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2011 396 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 211 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 212 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 167 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 49 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Dobrzeń Wielki
2010 1629 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/392/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2010 1631 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/395/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1630 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/393/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/392/2002 z dnia 23 maja 2002r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1600 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/390/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
2010 1463 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/387/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 1462 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1438 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/379/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1439 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/389/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/379/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 1341 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/384/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1338 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/373/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 1339 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/374/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1340 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2010 1019 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym
2010 1022 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1020 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2010 1021 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/353/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 723 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/334/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 722 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/332/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 725 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/346/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2010 724 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/335/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 623 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/314/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2010 611 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/293/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 536 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/316/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 339 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 323 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/291/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki
2010 290 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/304/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 289 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/303/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 121 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice
2009 1462 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1463 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1461 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/285/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1360 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy
2009 1315 2009-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2009 1290 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki
2009 1257 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/266/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1105 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały
2009 1074 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 796 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 704 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 703 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 646 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 571 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 546 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2009 373 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy
2009 294 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej
2009 281 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2009 145 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 146 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów modernizacji ogrzewania na proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania
2009 147 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach
2009 6 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
2009 6 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki