Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2303 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 2250 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2019 2249 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Domaszowice od dnia 1 września 2019 roku
2019 2248 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 2099 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 1987 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1986 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.34.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1419 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 1285 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.26.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2019 1286 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.22.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2019 1284 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.25.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2019
2019 972 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 881 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2019 880 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach
2019 240 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2019 239 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 37 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 36 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3531 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 3050 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.238.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 2994 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.239.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2993 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.236.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2019 rok
2018 2992 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.235.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.229.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2991 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.234.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 2955 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.233.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 2438 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.231.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 2420 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.229.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2419 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.227.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 2418 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.226.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 2076 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.224.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 2033 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.218.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Domaszowice
2018 2032 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.217.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 1685 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.214.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 1652 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.212.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2018 1178 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.210.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 1058 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.206.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1057 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.205.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 648 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.204.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 581 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.198.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2018
2018 201 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.196.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2018 146 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.194.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 77 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.192.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 76 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.191.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2017 3209 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.188.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 3059 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.186.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Domaszowice
2017 3058 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.185.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2018 rok
2017 3057 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.184.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3056 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.180.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - w drodze regulaminu
2017 3055 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.179.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2017 3054 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 2593 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.176.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 2269 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.169.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 2247 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.167.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2246 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2017 2245 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2017 2244 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.164.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 2243 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.163.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla
2017 1965 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 1598 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 1219 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.153.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 1089 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.151.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 838 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.147.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 773 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.144.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2017
2017 605 2017-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.142.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 572 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.140.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2017 571 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.137.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 230 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 149 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.131.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2775 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.126.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 2687 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.122.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2017 rok
2016 2689 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.127.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2688 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.123.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaszowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 2648 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.114.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1968 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1763 2016-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.107.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1519 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.102.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1405 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1404 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1403 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.93.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 1402 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.92.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2016 984 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.88.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 964 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.85.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2016 963 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.84.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 653 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 609 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.78.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 608 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.71.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 607 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.70.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2016 577 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.74.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2016
2016 576 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.73.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 575 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 33 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 32 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.67.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2016 6 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.65.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2015 3040 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 2875 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.56.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2874 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.55.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Domaszowice
2015 2873 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.54.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2015 2872 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.53.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2016 rok
2015 2871 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.51.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2015 2870 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.50.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2869 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.48.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 2232 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X.46.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 2221 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X.44.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1918 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.42.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 1568 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.35.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 1540 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.32.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 921 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.25.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 866 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.23.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.14.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2015 613 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 580 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V.17.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 579 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V.15.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 578 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V.14.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2015 106 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.13.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 71 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.9.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2014 2574 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.251.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 2573 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.249.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1910 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.244.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 1909 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.242.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Domaszowice do stanu faktycznego
2014 1908 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.241.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Domaszowice do stanu faktycznego
2014 1735 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.240.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 1734 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.235.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Domaszowice
2014 1387 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.231.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 1386 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad w drodze Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Domaszowice
2014 819 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.220.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 818 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.216.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2014 454 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.213.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 453 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.210.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2014 452 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.209.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 451 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.207.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 32 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.206.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2014 31 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 30 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV.185.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 06 września 2013 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 2794 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów
2013 2694 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.198.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 2693 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.196.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 2692 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.195.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2691 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 2690 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2013 1982 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.185.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 września 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 1965 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.188.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1681 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.181.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach
2013 1680 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.180.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.154.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1615 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.174.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1572 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1548 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2013 1498 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice
2013 1278 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1216 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.150.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Domaszowice zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domaszowice przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2013 1178 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.159.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1177 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.158.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1176 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.152.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1086 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.154.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 943 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 942 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.157.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2013 941 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.155.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2013 669 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.149.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2013 546 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 431 2013-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 430 2013-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2013 345 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2013 344 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2013 201 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.137.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 200 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.136.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 199 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 1831 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.130.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1830 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.129.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1659 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1628 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1600 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.124.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2012 1599 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.121.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.26.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 1580 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.120.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1579 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.119.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1383 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.113.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Domaszowice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
2012 1247 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.108.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1246 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.104.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1245 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.94.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1244 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.85.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 853 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.101.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 698 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.95.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2012 641 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.92.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 402 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.78.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 174 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.82.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 173 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.80.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2012 172 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.79.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2011 1950 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.74.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2011 1851 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.67.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1794 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.68.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1795 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
2011 1796 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.70.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1478 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga
2011 1186 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2011 1169 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2011 1170 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.53.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2011 935 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce
2011 889 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.34.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 856 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 588 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok
2011 260 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.26.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 186 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 187 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 188 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2011 95 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2011 78 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1519 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
2010 1518 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 995 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaszowice i jej jednostkom organizacyjnym
2010 624 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/155/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice.
2010 625 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2010 526 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2010 rok
2010 122 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2010 63 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/09 Rady Gminy Domaszowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
2010 62 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/09 Rady Gminy Domaszowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 1575 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 1577 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/181/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1576 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1521 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/176/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 1179 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/167/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/02 Rady Gminy Domaszowice z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2009 953 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/123/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok
2009 787 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/156/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2009 647 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 632 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/151/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2009 631 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Domaszowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 609 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/153/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
2009 547 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2009 328 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2009 - 2014
2009 327 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/135/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2009-2014
2009 188 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na roku 2009
2009 127 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu