Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 268

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2508 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2507 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica
2019 2305 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.
2019 2255 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 1766 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 1714 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 1109 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 1079 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2019 1064 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1066 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2019 1065 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1063 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 891 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 892 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
2019 811 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 810 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 812 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 140 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.
2019 139 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 3561 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 3479 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica
2018 3478 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3477 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3476 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 3475 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 3018 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/284/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 2694 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 2351 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/280/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 2336 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jemielnica
2018 2335 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2338 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/279/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jemielnica
2018 2337 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2334 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2018 1845 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/271/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 1820 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/269/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica
2018 1819 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/268/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jemielnica
2018 1526 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/263/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 1521 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1520 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy
2018 852 2018-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 825 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/257/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
2018 824 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 823 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/255/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 822 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 821 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.
2018 535 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 374 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 304 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 308 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 307 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2018 306 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 305 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2017 3311 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
2017 3310 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 3272 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 3241 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 3024 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 2953 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 2670 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 2616 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 2615 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci
2017 2494 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 2389 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2017 2388 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2017 2256 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla działki nr 174
2017 2182 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 283
2017 2181 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 280
2017 2161 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2032 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 1982 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1984 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 1983 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2017 1702 2017-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 1681 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jemielnica instrumentem płatniczym
2017 1680 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2017 1419 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 1064 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020
2017 1065 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 959 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 958 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jemielnica
2017 957 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2017 r.
2017 937 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 936 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 935 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 547 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 288 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.
2016 2901 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2016 2900 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2847 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 2763 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2016 2750 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica
2016 2749 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2016 2748 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2016 2494 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 2451 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2444 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2016 2443 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 1944 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1917 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 1686 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1632 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1631 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/126/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1630 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1629 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/124/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2016 1628 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/123/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2016 1433 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1339 2016-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/106/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1282 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
2016 793 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 744 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
2016 534 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r.
2016 259 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 228 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2016 227 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2016 128 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
2016 34 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2016 9 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 8 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2015 2587 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 2585 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2584 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2015 2583 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2582 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2122 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1851 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1843 2015-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2015 1676 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1643 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1642 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1295 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1061 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 757 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 740 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 739 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2015 r.
2015 415 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2015 414 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3
2015 413 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2015 412 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 228 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2015 227 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2015 226 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 211 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2015 210 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2015 10 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 9 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2752 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2420 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/282/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2419 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2014 2418 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/277/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2417 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2275 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica
2014 2251 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/273/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2087 2014-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/269/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2029 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/268/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 1872 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 1620 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/262/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 1593 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica
2014 1451 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica
2014 1143 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok
2014 837 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/245/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2014 836 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok
2014 535 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Barucie wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy
2014 534 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/227/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok
2014 529 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 172 2014-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2013 2919 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/215/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2842 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 2841 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 2394 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 2393 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2013 2392 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/206/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2391 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/205/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2237 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/202/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 2004 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 1984 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/197/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1985 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zorganizowania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum niespełniającym kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły
2013 1814 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1813 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zatrudniania i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli psychologów, logopedów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych oraz zasad zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy
2013 1575 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/194/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1393 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 1392 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1351 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1330 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, dla działki nr 219
2013 1311 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/174/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Bema
2013 1310 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/172/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Chłopickiego
2013 1272 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz granic obwodów
2013 1271 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2013 r.
2013 1041 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1001 2013-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 993 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 992 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 904 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2013 708 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/164/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 707 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 458 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica
2013 437 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 317 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
2013 144 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 143 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 142 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1935 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1934 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica
2012 1841 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/129/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1763 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2012 1762 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1761 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1592 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na obwody głosowania
2012 1506 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/120/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1505 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/119/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1448 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Borek
2012 1362 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/115/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na okręgi wyborcze
2012 1361 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/114/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2012 1360 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica
2012 1359 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/112/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1231 2012-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 892 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2012 r.
2012 856 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym go Gminy Jemielnica lub będącego w jej zarządzie
2012 355 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015
2012 346 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica.
2012 279 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jemielnica na 2012 r.
2012 102 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jemielnica lub podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 68 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 67 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 1747 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 1748 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1749 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2011 1060 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica.
2011 791 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 532 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2011 531 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/107/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 533 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2011 r.
2011 506 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 18 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1865 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/281/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1866 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/12/02 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1754 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr NR XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jemielnica
2010 1710 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2010 1635 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/282/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1634 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1441 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2010 1440 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica
2010 1389 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2010 1271 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 1272 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 1057 2010-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrówka w Gminie Jemielnica
2010 1025 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Jemielnica
2010 834 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierchlesie w Gminie Jemielnica
2010 835 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/238/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska w Gminie Jemielnica
2010 801 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/241/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2010 786 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/236/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąsiorowice w Gminie Jemielnica
2010 688 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 689 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 450 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2010 451 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2010 r.
2010 385 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/217/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jemielnica na 2010 rok
2009 1790 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 1772 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
2009 1542 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/208/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1543 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/209/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1544 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/210/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2009 1363 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jemielnica
2009 1392 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1362 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2009 1169 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXV/170/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 92 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2009 roku
2009 94 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
2009 91 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2009 roku
2009 77 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/02 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego