Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 221

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2306 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2177 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 2137 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 1819 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 1804 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 1805 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 1768 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1767 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 989 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik
2019 986 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz
2019 1000 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 999 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku
2019 997 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce
2019 996 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice
2019 995 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary
2019 994 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów
2019 993 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki
2019 992 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok
2019 991 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie
2019 990 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe
2019 998 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 988 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice
2019 987 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice
2019 985 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary
2019 771 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 209 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 3719 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki
2018 3718 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 3480 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3482 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3481 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3483 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
2018 2997 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/237/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany uchwały
2018 2938 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/235/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik
2018 2780 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 2716 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/231/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik
2018 2380 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/223/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 2379 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 2378 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/220/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2377 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/219/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2376 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/218/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik
2018 1975 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/215/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 1899 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2018 1875 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli
2018 1538 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 972 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/201/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 882 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/198/2018 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 881 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/197/2018 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 744 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/192/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
2018 635 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/194/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 556 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/189/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 555 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/188/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2018 roku
2018 44 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 3184 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/178/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2630 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/175/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2602 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/165/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2604 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/167/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2603 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/166/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2017 2183 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/162/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2107 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/159/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1781 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/156/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1716 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/154/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 1665 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik
2017 1615 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/153/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1224 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1162 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/148/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2017 r.
2017 1091 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/147/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1066 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/149/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik
2017 622 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 514 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2017 252 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/131/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 195 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/129/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie
2016 2902 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/128/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 2671 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie
2016 2520 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2519 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/123/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2518 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2517 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/121/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2359 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/120/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2016 rok
2016 2126 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/112/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2002 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 września 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 1651 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/101/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2016 1495 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2016 1494 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1343 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki
2016 1342 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce
2016 1341 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża
2016 1327 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2016 1287 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/89/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1286 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/88/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1285 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę
2016 1284 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/86/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1283 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik
2016 1064 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/82/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 672 2016-03-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamiennik
2016 646 2016-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/77/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 612 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/78/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2016 r.
2016 611 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/74/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 610 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/73/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik ze środków budżetu Gminy Kamiennik przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2016 99 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/65/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 36 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/62/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 35 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/60/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 3116 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej
2015 3101 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3041 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2701 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich
2015 2368 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2305 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/44/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2269 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/41/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu
2015 2274 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/49/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2273 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/48/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2272 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/47/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 2271 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/46/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2270 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/45/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1951 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/39/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1644 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1236 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/18/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary
2015 1166 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/20/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1062 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/25/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 552 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/13/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2015 514 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/14/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2015 513 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/12/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 158 2015-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 2777 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2677 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/225/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2445 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014  rok
2014 2444 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/226/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2443 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/225/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2062 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/220/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1694 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/212/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2014 rok
2014 1452 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1428 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2014 908 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 907 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/187/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwaly
2014 516 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/184/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2014 515 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/183/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2843 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/180/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2833 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2818 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2817 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/174/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2457 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2429 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2428 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2427 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/170/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2097 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/167/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2013 rok
2013 1895 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/163/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1883 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly
2013 1576 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1513 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/154/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1352 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/150/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1290 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/149/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 1182 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1088 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/139/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2013 r.
2013 1030 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę
2013 1029 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1028 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik
2013 598 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/129/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 569 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/135/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 552 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/122/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 331 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/127/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie w określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 330 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 329 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 257 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/119/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 256 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 1846 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1845 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/114/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 1844 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/113/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2013
2012 1843 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/112/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1842 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/111/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1489 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/100/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1488 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/99/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1209 2012-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1189 2012-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 872 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/77/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary, części wsi Cieszanowice
2012 745 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/74/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2012 r.
2012 443 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 414 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/69/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodobok
2012 292 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 1991 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 1818 2011-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1581 2011-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1582 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1583 2011-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2012.
2011 1436 2011-10-27 Uchwała Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
2011 1437 2011-10-27 Uchwała Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice Wielkie.
2011 1134 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 512 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik.
2011 365 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, należnych Gminie Kamiennik i jej jednostkom organizacyjnym
2011 261 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 189 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2011 35 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego „Lipniki” na obszarze wsi Lipniki, Goworowice i Chociebórz w gminie Kamiennik.
2010 1636 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/249/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1637 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/250/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1638 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/251/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2010 1601 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/236/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/220/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kamiennik
2010 1602 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/237/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/223/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik
2010 1526 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/241/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1142 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamiennik
2010 1124 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/223/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik.
2010 974 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek oplat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 617 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 537 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 411 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 17 grudnia 2009 r. uchwała w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
2010 292 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/192/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 293 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 295 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie
2010 291 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/191/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 294 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie
2010 252 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/190/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 251 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/189/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Goworowice
2010 212 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/150/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
2010 83 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/176/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2009 1584 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/183/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1583 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/182/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2009 1581 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/180/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1582 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1170 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/137/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 681 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 682 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany granic sołectw Szklary i Wilemowice
2009 683 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 189 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/136/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.