Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 299

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3388 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.89.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3377 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.87.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3375 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.84.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2019 3376 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.85.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3374 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.83.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3161 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.74.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Komprachcice na lata 2019-2022
2019 3124 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.78.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3075 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.76.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3040 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.71.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo
2019 3039 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.70.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osiny
2019 3038 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.69.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś
2019 3037 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.68.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komprachcice
2019 3036 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.67.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko
2019 3035 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.66.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodze
2019 3034 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.65.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wawelno
2019 3016 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.75.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2019 3015 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2019 2686 2019-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.63.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2307 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.60.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2256 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2186 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.51.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2019 2185 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.50.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2019 2184 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.49.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2019 2183 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.48.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
2019 2118 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X.53.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2010 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.54.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2009 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.47.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2008 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.46.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice
2019 2007 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.45.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1715 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1640 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice
2019 1639 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1564 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2019 1423 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.34.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1368 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
2019 1241 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.30.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok
2019 1240 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1239 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.28.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2019 1244 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.38.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice
2019 1243 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.33.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
2019 1242 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.32.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku
2019 772 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.24.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 719 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.26.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 718 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.23.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 717 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.22.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice
2019 716 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.21.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice
2019 329 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 213 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 212 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 8 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2018 3549 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3407 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3392 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3354 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3254 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.294.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3211 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.296.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 3210 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.295.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 3196 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.297.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice
2018 3101 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.285.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2018 2916 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.290.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2875 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.292.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 2655 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2656 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.280.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2018 2654 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2543 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2501 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.282.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2500 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2499 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.273.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 2241 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.272.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2034 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.269.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1976 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.270.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 1847 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.255.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 1846 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.254.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 1736 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.262.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1697 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.259.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 1699 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1698 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.260.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1696 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.256.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 1539 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.252.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1182 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.246.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 976 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.245.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2018 974 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.242.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 973 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.241.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 975 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.244.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2018 rok
2018 636 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.238.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 395 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.234.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 335 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 339 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2018 338 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.231.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 337 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.230.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2018 336 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 334 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.227.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu
2018 46 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2017 3314 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2017 3291 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.221.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3259 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.224.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 3210 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.218.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3070 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.213.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 3069 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.212.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3068 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.211.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 3067 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.209.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2788 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2017 2631 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.206.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2606 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.202.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Hibnera” w miejscowości Ochodze
2017 2605 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.201.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2345 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.196.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice
2017 2281 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.193.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2249 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.194.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice instrumentem płatniczym
2017 1938 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.187.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1834 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.182.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,22 Lipca” w miejscowości Polska Nowa Wieś
2017 1620 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.179.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1559 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.176.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice i Zasłużony dla Gminy Komprachcice oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów
2017 1165 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice
2017 1070 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.172.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze
2017 1069 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.171.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
2017 1068 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.168.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1067 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.167.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2017 rok
2017 1012 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.170.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 750 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.162.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 635 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.160.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 634 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 424 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.151.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 322 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.155.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2017 321 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.154.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice
2017 41 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.142.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
2016 2905 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.137.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2016 2785 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.141.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komprachcice, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
2016 2787 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.145.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2016 2786 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.144.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2447 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.125.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2383 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.119.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2382 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.118.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 1985 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1959 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat
2016 1958 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 1957 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2016 1764 2016-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.106.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
2016 1598 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.98.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1460 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
2016 1459 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.96.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1458 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1457 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2016 1143 2016-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.90.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1086 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.89.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 859 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.86.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 795 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.82.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 794 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2016 rok
2016 580 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.79.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 308 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.71.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 244 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.74.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice
2016 243 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.73.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej
2016 242 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.72.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 241 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.70.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3185 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.62.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3184 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2015 3144 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.65.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komprachcice
2015 3143 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.64.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komprachcice na lata 2016 – 2020
2015 3044 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X.56.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2828 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.57.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domecko
2015 2827 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.55.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2826 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.54.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 2825 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.53.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2824 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.52.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2823 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.51.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2306 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.50.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2000 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.42.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1980 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.46.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Chmielowice
2015 1979 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.44.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi
2015 1978 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu
2015 1977 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.39.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1647 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.34.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1296 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.29.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1291 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości Chmielowice
2015 1290 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.28.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
2015 870 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V.26.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 783 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.20.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2015 rok
2015 361 2015-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Komprachcice
2015 348 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.14.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 337 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 339 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty
2015 338 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie okreslenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Komprachcice na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 336 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.15.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2014 2844 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III.7.2014 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 2423 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2422 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2421 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/215/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2065 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina
2014 2064 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 2063 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/208/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1576 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Ochodze
2014 1529 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1256 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1257 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1255 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2014 705 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/191/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego
2014 704 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/188/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 703 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/187/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2014 702 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/185/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice
2014 221 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej
2014 220 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/181/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 219 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 218 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 217 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/177/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2014 210 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2013 2836 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2835 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 2640 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat
2013 2639 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice
2013 2638 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2637 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2244 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/161/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2243 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2242 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
2013 2241 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu
2013 2240 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej
2013 2239 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina
2013 1954 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1653 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1652 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1616 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice
2013 1328 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2013 1327 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 969 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 968 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/134/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013
2013 516 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/116/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2013 394 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
2013 366 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 209 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2013 171 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
2013 170 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 77 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1962 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Chmielowice
2012 1900 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/103/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1899 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1784 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013
2012 1783 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 1782 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 1629 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
2012 1528 2012-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1524 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/89/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 1523 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice
2012 1507 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach
2012 1370 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2012 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice, Ochodze i Domecko
2012 1369 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 955 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 909 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 908 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 702 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012
2012 701 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 549 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 372 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 115 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1932 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice.
2011 1931 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 1934 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu
2011 1933 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze
2011 1852 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
2011 1773 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 1772 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 1774 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2012
2011 1776 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
2011 1775 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 1407 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 963 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 803 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 534 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV / 21 /11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany nazw ulic istniejących w miejscowości Ochodze
2011 499 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 216 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 4 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1729 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny
2010 1643 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice.
2010 1642 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1542 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1543 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 1247 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 1105 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 912 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/203/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 496 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 marca 2010 r. zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2010 374 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Komprachcice
2010 213 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2010 87 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2010 5 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1682 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 1657 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1585 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ochodze
2009 1545 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1546 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1416 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice
2009 1232 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 września 2009 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice i Polska Nowa Wieś
2009 939 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 825 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dziekaństwo
2009 798 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok
2009 705 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2009 552 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic obwodu oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2009 461 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 332 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Domecko
2009 59 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 12 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Wawelno i Komprachcice
2009 12 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XVII/127/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Wawelno i Komprachcice