Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 231

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2848 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2826 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lasowice Wielkie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lasowice Wielkie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2825 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009  - w drodze regulaminu
2019 2390 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2342 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowozu związanego ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z  zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lasowice Wielkie
2019 2103 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1770 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1688 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie
2019 1573 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1520 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1508 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 101414 O w Trzebiszynie dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2019 1509 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 101250 O w Wędryni dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2019 1511 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2019 1510 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2019 roku
2019 777 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 696 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 610 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2019 267 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2019 268 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 142 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w statutach Sołectw Gminy Lasowice Wielkie
2019 90 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 70 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 71 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3485 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3412 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3411 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2018 3023 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/281/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2968 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów , jakimi muszą odpowiadać składane projekty
2018 2942 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie
2018 2781 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2718 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
2018 2441 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2421 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/274/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lasowice Wielkie
2018 2227 2018-07-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 2114 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lasowice Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2113 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2018 2115 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2018 2112 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/259/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1848 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/251/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1459 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie
2018 1460 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/248/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1347 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 101431 O dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2018 1215 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/243/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1109 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2018 roku
2018 723 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/232/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 696 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/238/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 694 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/233/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 695 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 456 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 445 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 51 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 50 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3188 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3026 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2017 3025 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2791 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2537 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/196/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2470 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 2469 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 2439 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2017 2440 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2270 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1939 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/185/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1659 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1624 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2017 1434 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1227 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/161/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1143 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/163/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku
2017 1142 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2017 1071 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie
2017 1033 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1032 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 726 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 625 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2017 624 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2017 197 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/142/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2017 181 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2016 2883 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów sprawowania społecznej funkcji sołtysa
2016 2764 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/133/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2674 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/139/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2673 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie
2016 2401 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/125/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2286 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2285 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasienie
2016 2134 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/120/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1876 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/115/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1835 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/110/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Chocianowice zlokalizowanej na działce nr 277/151, k.m. 1 na terenie gminy Lasowice Wielkie do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu
2016 1653 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1545 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/107/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1544 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
2016 1367 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1090 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 879 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 558 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 520 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/85/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
2016 133 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 132 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2016 85 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3119 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3092 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3091 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 3048 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2015 3047 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 3046 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2785 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2784 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2783 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2782 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2015 2781 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lasowice Wielkie na lata 2016-2020
2015 2780 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie
2015 2437 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2145 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2105 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2015 1912 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1624 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1388 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1186 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 923 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 832 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie
2015 831 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku
2015 435 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lasowice Wielkie
2015 434 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 393 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI-256/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2015 392 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 77 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 76 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2788 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2622 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI-292/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2456 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-291/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2455 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-288/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2141 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-285/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1922 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-275/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1923 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-278/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1663 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII-268/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1662 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII-265/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2014 roku
2014 1334 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-258/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1333 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-256/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2014 937 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-253/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2014 roku
2014 936 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-251/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 935 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-248/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-237/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 934 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXV-247/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 646 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-245/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 645 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-243/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014 644 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-242/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2014 643 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-239/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego
2014 642 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 641 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-237/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 105 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-234/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 104 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-228/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2859 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-225/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lasowice Wielkie
2013 2846 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-227/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2714 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-222/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2713 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-217/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2312 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-213/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2107 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-209/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-290/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2106 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-207/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1911 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-206/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1784 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-204/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2013 1783 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-202/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1644 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-197/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1014 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-188/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2013 1013 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-186/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 854 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-174/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 782 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-177/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2013 r. o zmianie uchwały nr XXI-152/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 781 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-171/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2013 roku
2013 579 2013-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-152/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 555 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-169/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 176 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-161/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie zmiany Uchwały Nr X-61/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2011 w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin dla: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy LasowiceWielkie
2013 175 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-158/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 174 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-156/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 173 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-155/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 172 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-154/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2012 1963 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-157/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1744 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-136/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Lasowice Wielkie
2012 1685 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-141/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1684 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-140/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1371 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-134/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2012 910 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-107/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 873 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-94/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2012 roku
2012 761 2012-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-101/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX-49/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2012 755 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-102/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 579 2012-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-95/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr II-12/78 Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasowicach Wielkich z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
2012 271 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-91/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2011 1959 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-76/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie za osiągnięcia w nauce.
2011 1960 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-82/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1540 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-70/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1541 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-71/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII -289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 pażdziernika 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1480 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X-61/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin dla: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2011 1366 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-53/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lasowice Wielkie na lata 2011-2015
2011 1367 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-54/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lasowice Wielkie
2011 1776 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-49/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
2011 488 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-20/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-290/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 460 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-17/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Lasowice Wielkie
2011 422 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-18/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2011 314 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III-13/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 54 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III-12/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 53 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III-11/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII - 288/10 z dnia 27 pażdziernika 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1915 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII-286/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 1820 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 291/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lasowice Wielkie i jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1821 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV-301/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1780 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 288/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1781 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1782 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 290/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1455 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lasowice Wielkie i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1223 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI-277/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Lasowice Wielkie: - nr XVI – 104/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania - nr XXII – 142/2004 z dnia 20 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI-104/2004 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1222 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI-275/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 1069 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-270/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
2010 944 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-264/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali użytkowych stanowiących własność mienia gminy
2010 891 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-256/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 892 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX - 265/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 865 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-239/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 541 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-250/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego
2010 531 2010-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-246/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2010 344 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 88 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-226/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 41 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-235/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 6 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-214/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1724 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-238/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1683 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-227/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 1549 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-221/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1550 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-222/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1551 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1436 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie
2009 1327 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-200/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1316 2009-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-204/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Lasowice Wielkie
2009 1308 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-190/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1043 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-188/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 991 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-158/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009
2009 415 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-180/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 248 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-149/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-92/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 229 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego