Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 260

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2189 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 1659 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 1587 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Pakosławice
2019 1586 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2019 1585 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2019 1584 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2019 1583 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2019 1582 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2019 1581 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2019 1580 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2019 1579 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2019 1578 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2019 1577 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2019 1576 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2019 1575 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2019 1574 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2019 793 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 703 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody
2019 702 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 701 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 700 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Pakosławice
2019 699 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 272 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2019 271 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 24 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 23 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 22 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3735 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3594 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2018 3454 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3028 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/383/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3027 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/371/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3002 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023
2018 2897 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/384/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakosławice
2018 2896 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/372/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Pakosławice
2018 2268 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/366/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXXVI/356/18 z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pakosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2267 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/365/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1838 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/361/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1837 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/352/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1811 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/356/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pakosławice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1810 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/355/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pakosławice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1799 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/354/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1798 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/353/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 1528 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1513 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1512 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII/119/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1511 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 1510 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1509 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 990 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/306/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 836 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/303/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na rok 2018”
2018 835 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2018 834 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 833 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 343 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 188 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2018 187 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/293/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2017 3194 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 2826 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/277/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2825 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/276/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 2526 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/272/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 2423 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2422 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/257/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2017 2421 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/256/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/74/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1792 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/254/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1725 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/235/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice
2017 1629 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/230/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1578 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pakosławice i Bykowice do kategorii dróg gminnych
2017 1579 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2017 1577 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/231/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice
2017 1453 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/224/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
2017 1452 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/223/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2017 1346 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice
2017 1272 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1177 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/218/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1115 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/216/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 589 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 518 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/212/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2017 260 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/199/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2017 259 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 169 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2766 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2734 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 2630 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 2632 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2633 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 2631 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 2386 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/179/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1946 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/174/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1765 2016-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/169/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1689 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1641 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2016 1643 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1642 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1290 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1289 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/149/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 583 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 542 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pakosławice
2016 541 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 109 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2016 108 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 11 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2015 3061 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 2854 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Pakosławice
2015 2853 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2852 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/118/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2851 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2850 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2550 2015-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 2065 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 2049 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2015 1807 2015-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1690 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1658 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/99/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/221/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pakosławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1657 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1656 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1421 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1211 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1176 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2015 1175 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Pakosławice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 354 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 353 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 352 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 148 2015-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych wsi Pakosławice
2015 84 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 55 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2015 54 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2015 53 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2015 52 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2015 51 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2015 50 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2015 49 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2015 47 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2015 48 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2015 46 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2015 45 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2015 44 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2014 2533 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 2532 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/74/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 roku, w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2014 2531 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/379/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosławice na lata 2015 - 2020
2014 2366 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/374/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 2219 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/371/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2014 2218 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2014 2217 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/369/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2014 2216 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/368/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2014 2215 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2014 2214 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/366/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2014 2213 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/365/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2014 2212 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/364/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2014 2211 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/363/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2014 2210 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/362/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2014 2209 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/361/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2014 2208 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/360/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2014 1770 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/358/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 1572 2014-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/355/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2014 1571 2014-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/351/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 1570 2014-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/349/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/212/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1456 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/347/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Pakosławice do stanu faktycznego
2014 1259 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakoslawice na 2014 rok
2014 1258 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej
2014 255 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/326/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2014 254 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2014 253 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/324/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2014 252 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2014 251 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/322/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2014 250 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/321/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2014 249 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2014 248 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2014 247 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2014 246 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2014 245 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/316/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2014 244 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2014 243 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 232 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/328/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 231 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/327/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 49 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/311/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2014 48 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2013 2764 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/307/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 2483 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/254/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2482 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/253/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 2174 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2013 2173 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w spawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
2013 2031 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 2030 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice
2013 1713 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 1692 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/239/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013
2013 1691 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
2013 1360 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013
2013 1067 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pakosławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1066 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pakosławice
2013 1019 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 1018 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1017 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice
2013 496 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 495 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice
2013 372 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/214/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice
2013 371 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 370 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 369 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 357 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2013 356 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 1966 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pakosławice" lub "Zasłużony dla Gminy Pakosławice" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2012 1804 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego
2012 1694 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/142/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1544 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/134/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 1307 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 5 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2012 1164 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.
2012 958 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/109/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 916 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/119/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 915 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 914 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/117/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom.
2012 724 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie
2012 623 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Pakosławice
2012 621 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakosławice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 585 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2012.
2012 438 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok
2012 161 2012-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/75/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Pakosławice
2012 126 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2012 125 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2011 1869 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.
2011 1870 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.
2011 1758 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/66/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1759 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/67/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1760 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/68/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego.
2011 1105 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/44/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pakosławice.
2011 1106 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pakosławice.
2011 1107 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pakosławice
2011 580 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 500 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2011 rok.
2011 385 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pakosławice
2011 151 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice.
2011 82 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/136/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania.
2011 59 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1916 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na terenie Gminy Pakosławice.
2010 1813 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/257/10 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1814 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/258/10 z dnia 26 października 2010r.w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.
2010 1590 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/257/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1591 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/258/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych
2010 1210 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/241/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2010 1089 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Prusinowice.
2010 1090 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Reńska Wieś.
2010 1086 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Goszowice.
2010 1087 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/229/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice.
2010 1085 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/227/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Bykowice.
2010 1088 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice.
2010 1084 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Biechów.
2010 913 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2010 rok
2010 908 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Pakosławice
2010 575 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2009 1591 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1592 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1475 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1050 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosławice na lata 2009 – 2014
2009 882 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/132/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2009 rok
2009 617 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXV/148/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 618 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 524 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2009 525 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 447 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/136/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motawacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
2009 284 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze