Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3318 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXV/166/17 z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3317 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 3166 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 3148 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3147 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3146 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2876 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 2860 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2399 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 2108 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2082 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2019 2081 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2080 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1113 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 1054 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za pomocą instrumentu płatniczego
2019 1053 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2019 1052 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 250 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2019 249 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 48 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2019 47 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3029 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 3003 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2018 2973 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 2974 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2946 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłowiczki
2018 2611 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 2563 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 2535 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2083 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 2050 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Pawłowiczki, oraz określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy
2018 2049 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1614 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1613 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (Regulaminu)
2018 1612 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 1611 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2018 1610 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 1026 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 898 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 897 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręg
2018 896 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 895 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 894 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/217/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 529 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/202/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 512 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 511 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 156 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 136 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/199/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 3217 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 3090 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/189/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki
2017 2776 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/184/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 2448 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1946 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1661 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1630 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/166/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 1273 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1180 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawanie dodatku energetycznego
2017 1178 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1179 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 1116 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
2017 590 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 521 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2017 520 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 519 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 236 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2017 235 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 134 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2017-2021
2016 2767 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2715 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 2610 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2184 2016-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1898 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1854 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 1655 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1582 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki, w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, uchwalonego uchwałą Nr 242/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 9 poz. 1055, z dnia 5 sierpnia 2010 r.)
2016 1340 2016-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej patriotyczną działalność żołnierzy ugrupowania „Wolność i Niezawisłość – WIN” kryptonim „OLIMPIA” w Gościęcinie
2016 1052 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1016 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 651 2016-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 647 2016-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłowiczki udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 375 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 46 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 45 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 3280 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2015 3279 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3278 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2593 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 2568 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2567 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2566 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2565 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2314 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 2277 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Pawłowiczki
2015 2133 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 2085 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za pobór inkasa.
2015 1841 2015-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Pawłowiczki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1718 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin dla działek nr 202/2 i 202/3 oraz kompleksu działek o nr od 1452/1 do 1452/12 i 1452/14
2015 1717 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki dla działek nr 502/4 i 432/7
2015 1632 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 1576 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Pawłowiczki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1363 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 maja 2015 r. zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 1362 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 762 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 744 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pawłowiczki za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 743 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2015 629 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 628 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
2015 591 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2015 528 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Pawłowiczki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 527 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 311 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 85 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/08/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 2609 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/252/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Gościęcin
2014 2608 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 2142 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1952 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2014 1951 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/236/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1827 2014-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1737 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/232/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pawłowiczki do stanu faktycznego
2014 1637 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1636 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłowiczki
2014 1546 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowiczki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Pawłowiczki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 989 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 774 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/215/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 773 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki
2014 772 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 771 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 770 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2014 342 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 341 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie na lata 2014-2020
2014 340 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/200/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 132 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 86 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 2718 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 2175 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2013 2157 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2156 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2013 2155 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 1746 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 1745 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 1743 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2013 1742 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/167/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego
2013 1741 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 1146 2013-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2013 1127 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim
2013 832 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.
2013 831 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice  przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r.
2013 813 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/145/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 812 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin  przyjętego uchwałą Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r.
2013 673 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/144/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2013 606 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/139/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki
2013 560 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/124/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 424 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2012 1803 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1802 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/122/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 1326 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków specjalnego funduszu nagród
2012 1236 2012-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 1167 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2012 1166 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2012 1165 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 994 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 993 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/103/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 822 2012-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2012 689 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bedomności zwierząt
2012 627 2012-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.
2012 395 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok
2012 138 2012-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
2011 1718 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 61 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1717 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 60 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1719 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 62 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2011 1721 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 64 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 1720 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 63 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 1506 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/56/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2011 1467 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 52 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/42/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2011 1161 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII / 33 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 1089 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowościach Karchów i Ligota Wielka.
2011 1062 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Pawłowiczki
2011 928 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin.
2011 451 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty
2011 392 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/ 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok
2011 140 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 130/XXV/04 z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
2011 139 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 142/XXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 72 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 271/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2011 64 2011-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 266/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pawłowiczki na lata 2010 – 2013.
2010 1868 2010-12-28 Uchwała Uchwała Nr 252/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2010 1759 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 270 /XLVII / 10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych
2010 1758 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki
2010 1760 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 272/ XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1761 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 273/ XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowiczki
2010 1699 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice.
2010 1427 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 263/ XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1055 2010-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 242 / XLIV / 10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.
2010 999 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 237/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1000 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2010-2015
2010 914 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 213/XXXVIII/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2010 rok.
2009 994 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 147/XXV/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok
2009 985 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 186/XXXI/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Gościęcin
2009 635 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXIX/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 197 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 155/XXVI/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2009 29 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2008 r. (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)* w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki