Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 245

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2402 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2314 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2313 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2120 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2060 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Pokój instrumentem płatniczym
2019 2059 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 1780 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1727 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
2019 1726 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1725 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1499 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1328 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
2019 886 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 611 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 252 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019
2019 251 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na rok 2018
2018 3571 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3456 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3455 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3030 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2975 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 17 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2547 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/326/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2507 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/325/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Pokój
2018 2506 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/324/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2505 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokój
2018 2486 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1851 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1763 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1492 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1425 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1426 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2018 1222 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1193 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1192 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1117 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
2018 1116 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju
2018 643 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 565 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2018 190 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018
2018 189 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 157 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 113 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pokój na lata 2018-2022”
2017 3218 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 3093 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2017 3092 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 3091 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2633 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2632 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2017 2607 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2137 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1900 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1793 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego" na ulicę "Krasickiego" w Pokoju
2017 1486 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1274 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1209 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
2017 1117 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 579 2017-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 524 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu gminy Pokój
2017 523 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
2017 522 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2017 104 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017
2017 103 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na 2016 rok
2016 2871 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2016 2778 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/208/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2677 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pokój na lata 2016 – 2019
2016 2448 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2388 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 2387 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2220 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 2189 2016-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2173 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2145 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2063 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 2062 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2061 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1777 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1757 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2016 1758 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1710 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 1703 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1602 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1469 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2016 1468 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1467 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1466 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2016 1308 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1256 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
2016 1069 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 774 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 737 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
2016 736 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/78/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 523 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 213 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 111 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016
2016 110 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2016 50 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017”
2016 49 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 48 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
2016 47 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2015 2949 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2910 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2015 2909 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2015 2855 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2667 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 2668 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2669 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2516 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2441 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój
2015 2022 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2012 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2011 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2015 1988 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1691 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1553 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1552 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1551 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1550 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pokój
2015 1549 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1422 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1227 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1147 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2015 964 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 930 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 892 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2015 891 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
2015 890 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 889 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
2015 888 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających z opieki zdrowotnej
2015 887 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pokój
2015 844 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 843 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 355 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 345 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 344 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 87 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015
2015 86 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2784 2014-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2587 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/327/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2586 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2339 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/321/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 20 października 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2053 2014-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/319/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1709 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 roku
2014 1708 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1707 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej statutu
2014 1489 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017”
2014 1457 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1398 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/306/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1397 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2014 1260 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/298/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 912 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/294/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 911 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/287/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pokój
2014 632 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/278/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 600 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
2014 537 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/281/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 536 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 517 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/270/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 47 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014
2014 46 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/259/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 45 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2823 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2822 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/255/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2821 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/254/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2820 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2819 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/252/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2013 2335 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 1967 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokój
2013 1968 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój
2013 1969 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/243/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 1599 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/227/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 1230 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/190/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2013 1192 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1093 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/203/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój
2013 977 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 976 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 833 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/202/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2013 814 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 561 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013
2013 336 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 269 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu uprawnionego do udzielania tych ulg
2013 222 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 221 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 220 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 1907 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewożników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój
2012 1866 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1865 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 1864 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój
2012 1328 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017
2012 1327 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 974 2012-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2012 933 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach
2012 932 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości
2012 931 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 930 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie trwałego upamiętnienia postaci Ferdynanda von Richthofena
2012 750 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 r.
2012 592 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2012
2012 85 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój
2012 5 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 1592 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 1591 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1593 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 1595 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2011 1594 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2011 1263 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1034 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniacego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2011 1035 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pokój
2011 710 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2011 644 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój
2011 591 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2011 rok
2011 229 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 228 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. Nr XXIII/158/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 231 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2011 230 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2011 119 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 120 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1574 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 859 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 695 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych, wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 634 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie trwałego upamiętnienia postaci Carla Marii von Webera
2010 474 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
2010 473 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Pokój
2009 1441 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/262/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1027 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych
2009 1026 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2009 995 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/173/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2009
2009 986 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
2009 763 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładza
2009 762 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów
2009 761 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Góra
2009 760 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krogulna
2009 756 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradzka Kuźnia
2009 755 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Dolna
2009 757 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz
2009 759 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopalina
2009 758 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Fałkowice
2009 766 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść
2009 767 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec
2009 764 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokój
2009 765 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlice
2009 693 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pokój
2009 636 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Pokój
2009 620 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój
2009 619 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie
2009 595 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 157 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 158 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych