Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 185

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2488 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2492 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew
2019 2491 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2490 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2489 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2433 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 2366 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2145 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019 
2019 2144 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 1873 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy”
2019 1872 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodziezowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu
2019 1871 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1660 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 1456 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon żłobkowy"
2019 1374 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1373 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2019 roku
2019 758 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 757 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 308 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 301 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2019 300 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 149 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2019 152 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „ posiłek w domu i w szkole”
2019 151 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem ”Posiłek w szkole i w domu”
2019 150 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta
2018 3421 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 3423 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3422 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr V/22/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3420 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2859 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2836 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 2816 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2018 2370 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2369 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2333 2018-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2332 2018-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2229 2018-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
2018 1780 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 1776 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1775 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2018 1774 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
2018 1773 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku
2018 1267 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 1244 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1243 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1225 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1224 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1223 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku
2018 777 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/173/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
2018 381 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 382 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020
2018 229 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2018 218 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2018 191 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 3195 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 2913 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2912 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 2911 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu
2017 2910 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2569 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 2504 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu
2017 2100 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/139/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 1669 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 1662 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/136/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 1295 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
2017 1294 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/127/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 1256 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/133/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1255 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2017 1254 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2017 roku
2017 1253 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/129/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 758 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych
2017 742 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 741 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 649 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/118/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 426 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 307 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2017 212 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2017 211 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
2016 2768 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/95/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2754 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/93/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 2655 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2016 2585 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polska Cerekiew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2584 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni
2016 2583 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/100/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi
2016 2389 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/91/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 2146 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 1613 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 1504 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew
2016 1310 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 1196 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1113 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/72/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 945 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/76/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/179/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz Gminy Polska Cerekiew
2016 944 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 493 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/69/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 394 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 391 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 396 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 395 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 393 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 392 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 390 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 388 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 387 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 386 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/189/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 385 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 376 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 r Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2016 249 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 230 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 229 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 192 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 194 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 193 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3103 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3014 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3013 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1007 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew Nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1006 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 1005 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2015 1004 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 847 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 846 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 845 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/1011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 808 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2771 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1778 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
2014 1777 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/179/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 1513 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1512 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/175/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1511 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/171/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 1034 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1033 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1032 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 1020 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2014 1019 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2014 1018 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/157/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” w formie pieniężnej
2014 519 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2014 518 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2014 457 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2014 456 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2013 2765 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 1623 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2013 1622 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/110/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2013 1253 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 936 2013-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2013 299 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2013 224 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew
2013 223 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew
2013 33 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017
2013 32 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017
2012 1867 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1754 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/95/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2012 1753 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2012 1401 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1400 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1399 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew
2012 1025 2012-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych  przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2012 725 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 398 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012
2012 70 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW
2011 1871 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1872 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 1873 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 602 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2011 566 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
2011 539 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/120/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 393 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011
2011 97 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/222/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 98 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego
2011 99 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 39 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew
2011 38 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
2010 1762 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew
2010 1718 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/222/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1459 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
2010 1279 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1278 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1001 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2010 967 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2010
2010 842 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2010-2013
2009 1797 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/162/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2009 1593 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1594 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 975 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2009 976 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 694 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród