Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 260

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3517 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3458 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi
2019 3457 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi
2019 3456 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi
2019 3455 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 3454 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3453 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3452 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2019 3451 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2019 3450 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 3218 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3217 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3168 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3150 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2786 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 2785 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy
2019 2784 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2783 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2519 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2190 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2133 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2110 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1758 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1703 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1702 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1701 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu
2019 1700 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1699 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2019
2019 1428 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1297 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
2019 1299 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reńska Wieś
2019 1298 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2019 1296 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2019 roku
2019 1295 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś
2019 681 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 534 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 531 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023
2019 533 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
2019 532 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023
2019 530 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś
2019 536 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 535 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 223 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019
2019 121 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3736 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 3465 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Reńska Wieś w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 3464 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś
2018 3042 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/275/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś
2018 3033 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/273/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2981 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2019 r. nr XXVII/170/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Reńska Wieś
2018 2980 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2979 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2771 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/268/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2710 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/272/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2709 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/222 /2018 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 2708 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/270/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2397 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/265/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 2396 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/257/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1987 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1989 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/256/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2018 1988 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/255/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2018 1764 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/246/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1495 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1398 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018
2018 1231 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1072 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2018 roku
2018 1078 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1077 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1076 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1075 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1074 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś
2018 1073 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/229/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 530 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 522 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/222/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 513 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/109/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2018 230 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2018 193 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2018
2018 192 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/211/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 137 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXXIII/216/13 z dnia 11 lipca 2013 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2017 3250 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2778 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/207/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2659 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/206/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2588 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2560 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/200/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2330 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2176 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/193/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy
2017 2043 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2042 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 1996 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1700 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 1691 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/168/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 1690 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/168/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 1482 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1276 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/166/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017
2017 1182 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2017 roku
2017 712 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 601 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/165/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2017 600 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2017 599 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 598 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś
2017 527 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/157/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 411 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/153/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2017
2017 326 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/152/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2017 325 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/144/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2017 105 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 66 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2016 2789 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/138/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016
2016 2437 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/134/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2367 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2366 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2148 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2117 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1704 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1301 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1092 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1057 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Mechnicy
2016 1056 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Reńskiej Wsi
2016 1055 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2016 1012 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 990 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2016 roku
2016 597 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 567 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 402 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016
2016 401 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2016
2016 184 2016-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015
2016 92 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Reńska Wieś
2016 91 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXIX/251/2006 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Reńska Wieś
2015 3238 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2856 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2622 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2015 2621 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2620 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2255 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2202 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2201 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2191 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pokrzywnicy
2015 2190 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 1735 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2015 1692 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1334 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 986 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 965 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2015 roku
2015 687 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 686 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 655 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2015 656 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2015
2015 606 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pokrzywnicy
2015 605 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś
2015 192 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Reńska Wieś
2015 15 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2682 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/311/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2485 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/307/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2484 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/304/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2038 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego
2014 2037 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/301/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 2036 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/300/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 2035 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/298/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1874 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/294/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1840 2014-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/292/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1596 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/271/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1611 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/291/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Większyce
2014 1610 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/290/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reńska Wieś
2014 1609 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów
2014 1608 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/288/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2014 1607 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/287/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pociękarb
2014 1606 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/286/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Poborszów
2014 1605 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/285/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Naczysławki
2014 1604 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mechnica
2014 1603 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/283/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łężce
2014 1602 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/282/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Komorno
2014 1601 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/281/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka
2014 1600 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/280/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gierałtowice
2014 1599 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Długomiłowice
2014 1598 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębowa
2014 1597 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bytków
2014 1360 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi
2014 1359 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/261/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1066 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/254/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 965 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2014 964 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2014- 2018
2014 963 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/257/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej
2014 674 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego
2014 673 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/252/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reńska Wieś
2014 672 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/249/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 308 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2014-2018
2014 272 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 271 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 270 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/243/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2014
2014 269 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 51 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2014 50 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2014
2013 2837 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/232/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2542 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2013 2357 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/226/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2356 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/225/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2047 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2046 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/213/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013
2013 2045 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013
2013 2044 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2013
2013 1771 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2013 1770 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2013 1381 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsc wykorzystywanych do kąpieli
2013 1285 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2013 1284 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela - pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2013 1283 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/189/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reńska Wieś
2013 1129 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/185/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2013 498 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/165/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś
2013 497 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1699 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2012 1698 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1697 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego
2012 1640 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/161/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisjii wyborczych
2012 1373 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2012 1264 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/155/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1113 2012-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1085 2012-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa
2012 894 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś.
2012 726 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.
2012 710 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2012 roku.
2012 266 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach.
2011 1942 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Pociękarb – Łężce do kategorii dróg gminnych.
2011 1821 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego.
2011 1820 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1823 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości.
2011 1822 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1202 2011-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011
2011 1090 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach.
2011 869 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 870 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś.
2011 871 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 190 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 123 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 83 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1825 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/281/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1675 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/293/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1674 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/292/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reńska Wieś
2010 1676 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/296/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1678 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/298/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś.
2010 1677 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/297/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Reńska Wieś oraz jej jednostek organizacyjnych, o charakterze cywilnoprawnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 986 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010
2010 576 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś.
2010 577 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach
2010 488 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/232/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2010 489 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2010 486 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2010 487 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/231/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2010 490 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2009 1742 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej
2009 1645 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/203/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2009 1419 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1418 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1191 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2009
2009 1183 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś
2009 923 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/189/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Reńskiej Wsi
2009 924 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2009 667 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Reńska Wieś
2009 337 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś
2009 338 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/160/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej
2009 123 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2009 124 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/155/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś obowiązującego w roku kalendarzowym 2009