Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 288

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2863 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2853 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2019 2644 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2643 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 2607 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki.
2019 2351 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Rudniki
2019 2293 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2292 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 2236 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2019 2235 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach
2019 2021 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1783 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2019 1760 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1759 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 1184 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1183 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 1115 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2019 roku
2019 1116 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 497 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 496 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 51 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 26 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2018 3737 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 3738 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3596 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 3576 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3575 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3574 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2018 3573 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3187 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3186 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 3122 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2018 2878 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 2860 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2838 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomych
2018 2837 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki
2018 2434 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2433 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 2410 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1991 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1990 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1934 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki
2018 1933 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudniki
2018 1932 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Rudniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1931 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rudniki
2018 1930 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 1929 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/266/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki
2018 1596 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1595 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1585 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1584 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2018 1247 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1248 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1250 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1249 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1232 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2018 1194 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1195 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1118 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2018 1119 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1120 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego
2018 1121 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2018 roku
2018 239 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 238 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 138 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2018 139 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 89 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 3320 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 3261 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3260 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 3242 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudniki
2017 2870 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020
2017 2866 2017-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2865 2017-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 2830 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudniki i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2829 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis
2017 2828 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2017 2827 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2397 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2396 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 2186 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki
2017 2139 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2138 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1923 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1922 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1543 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1542 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1517 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej
2017 1516 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego
2017 1367 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1366 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1336 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 845 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 844 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 824 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2017
2017 761 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 759 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 760 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
2017 264 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 265 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 263 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2017 106 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2016 2755 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2369 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2368 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 2241 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2016 2240 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020
2016 2119 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 2118 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2013 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 1823 2016-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 1822 2016-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1472 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 1471 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1182 2016-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1181 2016-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 1149 2016-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 722 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 721 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 703 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej
2016 702 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2016 701 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016
2016 250 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 112 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 52 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 3065 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3064 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"
2015 2857 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2015 2809 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2808 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 2807 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 2806 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2805 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2804 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki
2015 2257 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2256 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"
2015 1956 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1955 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"
2015 1668 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 1667 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020
2015 1659 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1634 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2015 1633 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2015 1263 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2015
2015 1243 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1242 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 1228 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Rudniki
2015 658 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 657 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 650 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2015 649 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rudniki
2015 648 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 647 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 646 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rudniki
2015 357 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 314 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
2015 313 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 312 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowści Brzeziny dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości
2015 116 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2014 2757 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2756 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 2629 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/293/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2628 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 2627 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/291/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2290 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Rudniki
2014 2170 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach
2014 2169 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach
2014 2129 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis
2014 2128 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2127 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1581 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1580 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1579 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
2014 1578 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1577 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłaty
2014 1483 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1482 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1130 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2014
2014 1129 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1128 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1127 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/258/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1126 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2014 586 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 585 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/251/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 560 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 559 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2014 173 2014-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2900 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2899 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2847 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2679 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2678 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2677 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznwania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2013 2359 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2358 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2204 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2130 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1924 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/218/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1898 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 1897 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/216/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2013 1715 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1714 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 1585 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/203/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1584 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 1517 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/210/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1516 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/206/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1515 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/204/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/159/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1365 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/193/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 1305 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/198/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 1304 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/192/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
2013 1303 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1234 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/190/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 1233 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/188/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1232 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1096 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/180/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 1095 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2013 1094 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
2013 1004 2013-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 986 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 875 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2013 874 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki”
2013 756 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/176/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 326 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 270 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 161 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 160 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 159 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1877 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1876 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2012 1875 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 1737 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1736 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1665 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2012 1341 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
2012 874 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok
2012 832 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki
2012 753 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2012 752 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego
2012 619 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 145 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2012 44 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2011 1883 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 1882 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2011 1885 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1884 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku
2011 1554 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2011 1555 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2011 1017 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 825 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 712 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Rudniki
2011 84 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 85 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 1764 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2010 1614 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/312/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 1615 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2010 1351 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1311 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2010 1201 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki
2010 1058 2010-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w gminie Rudniki
2010 924 2010-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
2010 676 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 638 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze
2010 219 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2010 218 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2010 109 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2009 1665 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
2009 1664 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2009 1693 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1694 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1663 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/241/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 1666 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1065 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki
2009 1066 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki
2009 1051 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 885 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/176/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 866 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2009 867 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Rudniki
2009 695 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2009 696 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2009 527 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Rudniki do stanu faktycznego
2009 491 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 172 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 171 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2009 142 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2009 50 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 49 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 50 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 49 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XIX/150/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych