Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 279

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3273 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3249 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 3248 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2019 3247 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2019 3246 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3245 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2841 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2810 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoroszyce pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2809 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2019 2456 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2370 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wsi Skoroszyce
2019 2369 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 2368 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2367 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1835 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1823 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1458 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1335 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2019 r.
2019 1334 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1333 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 904 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 828 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2019 827 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 666 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę nr 570/2
2019 499 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 417 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasności tych gruntów
2019 416 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
2019 225 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 rok
2019 224 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 52 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3772 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3771 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoroszyce
2018 3741 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3740 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3376 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2922 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2882 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Skoroszyce i jej jednostkom organizacyjnym
2018 2631 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2581 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoroszyce, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2580 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skoroszyce
2018 2579 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych n terenie Gminy Skoroszyce
2018 2088 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2007 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Skoroszyce
2018 2006 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skoroszyce
2018 2005 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skoroszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1959 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce
2018 1546 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1514 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 1498 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1497 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1496 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Skoroszyce
2018 1252 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice – część 2
2018 1251 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1196 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 996 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2018 r.
2018 995 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce
2018 994 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza
2018 993 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 992 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 622 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 524 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 523 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
2018 64 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 63 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3370 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skoroszyce instrumentem płatniczym
2017 3197 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3043 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2801 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2728 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2331 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2301 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek i rozmiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
2017 1930 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice - część 2
2017 1929 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Stary Grodków
2017 1928 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu wsi Chróścina
2017 1927 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa
2017 1806 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1518 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Makowice
2017 1491 2017-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1483 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1455 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic, placów i osiedli na terenie obrębu Sidzina i Chróścina
2017 1277 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1212 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2017 r.
2017 1211 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Skoroszyce
2017 1118 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 825 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 501 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 413 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197//2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 412 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2017 398 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce
2017 202 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 201 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 25 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Grodków
2017 24 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skoroszyce
2017 23 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2017 22 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewie
2017 21 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczkowa
2017 20 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowice
2017 19 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy Skoroszyce w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giełczyce
2017 18 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas
2017 17 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chróścina
2017 16 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny
2016 2737 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2641 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2640 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2449 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2424 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2423 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2137 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2065 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2016 2064 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2016-2021
2016 2034 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1726 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1696 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz okreslenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2016 1695 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1694 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1693 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1692 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1691 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1690 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2016 1673 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1318 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1302 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2016 1150 2016-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 906 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 865 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Skoroszyce
2016 864 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce
2016 863 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2016 r.
2016 623 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
2016 349 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 288 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Grodków
2016 286 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2016 285 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewie
2016 290 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego praz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 289 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skoroszyce
2016 287 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skoroszyce
2016 284 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczkowa
2016 283 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowice
2016 282 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giełczyce
2016 281 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas
2016 280 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chróścina
2016 279 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny
2016 251 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 179 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3067 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3068 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 2958 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2957 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2956 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2015 2541 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2447 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2377 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skoroszyce
2015 2165 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1709 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2015 r.
2015 1708 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2015 1707 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1481 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoroszyce
2015 1461 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1264 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 996 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 967 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 966 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2015 529 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 477 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 476 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2015 475 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 418 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 193 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2015 156 2015-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 2815 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 rok
2014 2795 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci
2014 2588 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2545 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2258 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2257 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/249/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2014 2256 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2255 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/247/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1890 2014-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/242/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zminay uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1889 2014-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmairu obniżek i rozmiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
2014 1500 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1338 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
2014 1323 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1322 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej
2014 1321 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/11 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2014 1320 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014
2014 1319 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1084 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/216/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1083 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Skoroszyce do stanu faktycznego
2014 1082 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/213/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Skoroszyce do stanu faktycznego
2014 675 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 633 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 147 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 146 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 145 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2788 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2787 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2786 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/192/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2785 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/191/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uxchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Chróścinie"
2013 2548 2013-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/183/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
2013 2500 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2499 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/186/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2498 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2183 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2182 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2181 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2180 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce
2013 2179 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/177/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoroszyce
2013 2178 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce
2013 1793 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1792 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1791 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/167/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1286 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/157/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2013 r.
2013 1261 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/161/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1260 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1259 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/159/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 1258 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1080 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/152/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1069 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 979 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/154/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 770 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/144/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 685 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów
2013 660 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 575 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/128/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 531 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/139/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 530 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/121/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 400 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/129/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina
2013 300 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/133/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 288 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 186 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 185 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 1806 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/115/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1805 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/110/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1703 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skoroszyce w 2013 roku
2012 1386 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/104/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce
2012 1374 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/100/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 1147 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2012 1018 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 949 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 868 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Skoroszyce i wsi Sidzina
2012 772 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Skoroszyce na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoroszyce
2012 711 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/81/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skoroszyce w 2012 roku
2012 666 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Chróścinie”.
2012 519 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/79/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mroczkowa
2012 176 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/67/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2012 177 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skoroszyce i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1596 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/59/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1597 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/60/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skoroszyce w 2012 roku.
2011 1348 2011-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 1193 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Grodków
2011 1148 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2011 1149 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
2011 1041 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art.42 ust.7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
2011 895 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 807 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2011 581 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/188/10 z dnia 19 lutego 2010 w sprawie poboru; podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2011 100 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/236/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 101 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/245/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2010 1870 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/239/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce.
2010 1790 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/245/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2010 1765 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/241/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1447 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/220/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
2010 1448 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/227/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela
2010 1211 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-215-10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
2010 1154 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/226/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010 -2013
2010 1153 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XL/225/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/207/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1152 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 712 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budzetowej na 2010 rok
2010 557 2010-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2010 196 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/166/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracynych.
2010 45 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2009 1163 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/122/2008 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1052 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Skoroszyce
2009 1013 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/144/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce
2009 775 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 774 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 597 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/133/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2009 - 2013
2009 578 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/132/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008 r. dot. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce oraz ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
2009 469 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2009 236 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/111/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Skoroszyce na lata 2008 - 2013
2009 212 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/119/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków