Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 278

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3367 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 3366 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 3348 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki
2019 2997 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2996 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2994 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2995 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2787 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2736 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 2737 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny
2019 2704 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2703 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzeleczki
2019 2218 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2084 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 2083 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1731 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1732 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 1652 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1403 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1404 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 1212 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019”
2019 1036 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 907 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 908 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki
2019 906 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 905 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 750 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”
2019 682 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 620 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2019 619 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nazw ulic w Gminie Strzeleczki
2019 54 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2019 53 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2018 3692 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3644 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3643 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2018 3623 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu
2018 3427 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 3426 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 3357 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 3356 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2018 3175 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 3176 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/312/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3174 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/309/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 3152 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/314/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzeleczki
2018 2802 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/308/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 2384 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/304/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 2383 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 2372 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/307/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
2018 2371 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/306/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2122 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/302/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki
2018 2121 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/298/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 2120 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1781 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/289/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1740 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/291/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1743 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/294/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2018 1742 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/293/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1741 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1739 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/283/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1500 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/276/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 1437 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
2018 1436 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/279/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki
2018 1435 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1288 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/272/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 1269 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/275/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1268 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 997 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/267/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 864 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/268/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzeleczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 865 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/269/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzeleczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 541 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/264/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018”
2018 540 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/263/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2018 539 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/262/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra
2018 318 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/252/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 297 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/260/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2018 287 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2018 286 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 93 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 94 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki
2018 92 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 91 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2018-2022
2018 90 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2017 3372 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
2017 3220 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/242/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020
2017 3201 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/238/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 3012 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3013 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2017 2804 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 2803 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/229/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2697 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2696 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 2695 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2694 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 2543 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/219/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 2544 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 2480 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2017 2261 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/216/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 2260 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1949 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 1948 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/207/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1840 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2017 1839 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzeleczki instrumentem płatniczym
2017 1594 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 1593 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/200/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1544 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/204/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2017 1404 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1373 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sobieskiego” na „Jana Sobieskiego” w Strzeleczkach
2017 1372 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Św. Urbana” na „św. Urbana” w Komornikach
2017 1258 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/186/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1154 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/190/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1153 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1152 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/188/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1119 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/191/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 826 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/177/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 745 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017”
2017 602 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/170/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 552 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym
2017 551 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/175/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki
2017 550 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/173/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 549 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/172/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 428 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/162/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 353 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 214 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/155/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
2017 213 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/153/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 69 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/158/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2017 68 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/157/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 54 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/161/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2016 2699 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2016 2643 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/149/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2016 rok
2016 2642 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/147/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 2495 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/151/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach
2016 2352 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok
2016 2351 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/143/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1999 2016-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/133/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1973 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/136/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1871 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1738 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/120/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r.
2016 1737 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/119/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1712 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”
2016 1711 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/126/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1549 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1548 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok
2016 1319 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1227 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2016 1226 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1096 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 656 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/104/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 655 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2016”
2016 654 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 16 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/89/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
2016 15 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/86/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 3015 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/85/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2811 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/76/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 2810 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/75/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok
2015 2628 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym
2015 2627 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2626 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/81/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2625 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/80/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2624 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/79/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2623 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/78/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2069 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/67/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 2068 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/66/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok
2015 1854 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1853 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 1559 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1558 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/52/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok
2015 1522 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.
2015 1521 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/54/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 1431 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 1416 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania
2015 1076 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 1038 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki
2015 764 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 746 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2015 745 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015”
2015 531 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 530 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/18/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 492 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 491 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/24/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Strzeleczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 179 2015-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/12/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
2015 29 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/9/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki
2015 28 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/7/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 2548 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/265/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2547 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/264/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok
2014 2546 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/263/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2116 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2014 2115 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/256/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1940 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2014 - 2018”
2014 1941 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/253/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy Strzeleczki"
2014 1939 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1651 2014-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/246/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2014 1640 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Strzeleczki”
2014 1639 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014r. Nr XXXVIII/235/14 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014”
2014 1638 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/244/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1400 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1399 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 995 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/238/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzeleczki do stanu faktycznego
2014 994 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzeleczki
2014 993 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/235/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014”
2014 992 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/231/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 532 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 522 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/230/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzeleczki do stanu faktycznego
2014 521 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/229/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 520 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 150 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/218/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 149 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 19 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2014 18 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/209/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2014 17 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/208/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2660 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2013 rok
2013 2659 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/203/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2617 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2484 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/202/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2275 2013-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2260 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki
2013 2205 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2160 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2135 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2134 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/193/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2133 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli położonych na obszarze gminy Strzeleczki nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2132 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2013 2131 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1657 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1602 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzeleczkach
2013 1601 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/184/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2013 1403 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2013 1334 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/157/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzeleczkach
2013 1131 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2013 1130 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobra
2013 987 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2013 562 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
2013 327 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzeleczki
2012 1808 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 1807 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/135/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1547 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanych dalej placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2012 1295 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Strzeleczki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1294 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Strzeleczki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 935 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzeleczki
2012 377 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.
2012 362 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Strzeleczki
2011 1761 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1762 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1763 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 1469 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1165 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.
2011 1166 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2011 1064 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym .
2011 1044 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 826 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 657 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Strzeleczki, sposobu jej rozliczania i kontroli, na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 521 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządo-wymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dzie-dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 124 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Strzeleczki.
2011 42 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/351/2010 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28-10-2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1616 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/351/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1449 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/342/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki.
2010 1203 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/335/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 686 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/299/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 395 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/306/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania.
2010 346 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej we wsi Smolarnia
2010 220 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Strzeleczki
2009 1600 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1598 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/285/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1599 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2009 1402 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzeleczki
2009 1403 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzeleczki
2009 1404 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1405 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2009 1112 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2009 1113 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki
2009 1098 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1032 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki
2009 1031 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 748 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania
2009 709 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/229/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2009 698 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII /219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2009 598 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2009 - 2013
2009 580 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra
2009 492 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy Strzeleczki
2009 449 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 161 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki w roku 2009 oraz szczegółowych warunków ich przyznawania