Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 291

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3368 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3349 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3334 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2019 3199 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3177 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3176 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie
2019 3175 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana
2019 3174 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 3173 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 3172 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2520 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2271 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2210 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2019 2209 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów
2019 2208 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
2019 1784 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1516 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1251 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 1252 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”
2019 1037 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 915 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 914 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski
2019 913 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Tarnów Opolski
2019 912 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 911 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 910 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 909 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski
2019 482 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 481 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 257 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2
2019 200 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 199 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
2018 3780 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi
2018 3779 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa
2018 3777 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski
2018 3778 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło
2018 3776 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice
2018 3775 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana
2018 3774 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory
2018 3773 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie
2018 3744 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3743 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3358 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3324 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3323 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
2018 3084 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
2018 2883 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/381/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 2861 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2862 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2662 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2582 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2319 2018-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 2246 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2245 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 2244 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 2243 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 2242 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2009 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1964 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/359/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1963 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/358/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 1962 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022
2018 1961 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1960 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 1673 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1472 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1355 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1356 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1233 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1125 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1079 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018”
2018 644 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 567 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 566 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 568 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski
2018 355 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 299 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 298 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 161 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok
2018 140 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 66 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2918 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2915 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 2917 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2017 2916 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2805 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2779 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2699 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 2698 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
2017 2527 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2382 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 2253 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2044 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1971 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2
2017 1951 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1875 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na ulicę „Lipcową” w Tarnowie Opolskim
2017 1879 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Tarnowską” w Przyworach
2017 1878 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Fornalskiej” na ulicę „Krótką” w Kątach Opolskich
2017 1877 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Świerczewskiego” na ulicę „Wapienniczą” w Tarnowie Opolskim
2017 1876 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Słoneczną” w Tarnowie Opolskim
2017 1874 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1595 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1406 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 1405 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1348 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim
2017 1347 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1302 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie – 2
2017 1259 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2
2017 929 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 916 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 915 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 914 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 913 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim
2017 912 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017”
2017 603 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 568 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2017 567 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 237 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 110 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim
2017 109 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
2017 108 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
2017 70 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2016 2841 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2700 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 2644 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2590 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2497 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 2304 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2242 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski
2016 2194 2016-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2016 1953 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1730 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1719 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2016 1392 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1212 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 974 2016-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 921 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 866 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
2016 441 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 434 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2016”
2016 350 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 265 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski
2016 54 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 19 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 18 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 17 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na ternie Gminy Tarnów Opolski
2015 2859 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2758 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2757 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 2756 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2755 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2681 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 2680 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 2679 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2015 2678 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2677 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim
2015 2518 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2484 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2135 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1963 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1739 2015-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1693 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1669 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1251 2015-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
2015 1103 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015”
2015 790 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 747 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 727 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 726 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 358 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 281 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 270 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski
2015 269 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym
2015 94 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2014 2738 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2392 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/326/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2014 2391 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/325/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2054 2014-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2055 2014-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym
2014 2049 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
2014 2048 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2047 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1837 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/314/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1836 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/313/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1710 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/302/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1283 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014 – 2018
2014 1282 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/294/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 997 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 996 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 849 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2014 848 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/287/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostoswowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2014 847 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/286/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2014 846 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2014 845 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 844 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/275/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2014 309 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 280 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 279 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 56 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 55 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 54 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2726 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2725 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 2724 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 2723 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2338 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2337 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2013 2061 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2021 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty
2013 2020 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/228/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2019 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2013 1794 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2013 1765 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1627 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1589 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty
2013 1588 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/213/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2013 - 2017
2013 1587 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1586 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 1100 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1099 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1032 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2013 1031 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski
2013 771 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 576 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 375 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 374 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 226 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty
2013 225 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 113 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1914 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1812 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1811 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1810 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 1809 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/144/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1707 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/143/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2012 1427 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 970 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 773 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i  przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 715 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt"
2012 638 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Walidrogi
2012 467 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 227 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2012 226 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 74 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego
2012 73 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
2012 72 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 1784 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1783 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2011 1786 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 1785 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 1654 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski
2011 1369 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarnów Opolski
2011 1370 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/05 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2005 r.
2011 1265 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości
2011 1045 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 817 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 687 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 567 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gm. Tarnów Opolski
2011 542 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.
2011 490 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 – 2012
2011 491 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu piniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2011 293 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice
2010 1815 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2010 1816 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.
2010 1503 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalmości pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1376 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/308/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 - 2012.
2010 1352 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/306/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2010 1353 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2010 954 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/296/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów Opolski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 937 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/297/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 921 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/298/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 861 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 542 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
2010 254 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
2009 1799 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski
2009 1352 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
2009 1351 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie
2009 1297 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1143 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie stawki opłaty adiacenckiej
2009 1115 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
2009 1114 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
2009 1099 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
2009 1053 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
2009 988 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów Opolski
2009 979 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 710 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2009 700 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 622 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 557 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. uchylajaca uchwałę Nr XII/76/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
2009 341 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2009 125 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 126 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Tarnów Opolski za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze