Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 198

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 194 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/227/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 3321 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 rok
2017 3280 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/226/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3167 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/222/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2816 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/215/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2750 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/217/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2731 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/218/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice
2017 2546 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/214/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2222 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2179 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice, wobec których Gmina Tułowice nie ma takiego obowiązku
2017 2178 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/209/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Tułowice
2017 2177 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice
2017 1902 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/201/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1809 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki
2017 1808 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/202/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych
2017 1807 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/200/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice
2017 1692 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 1478 2017-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/183/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020”
2017 1425 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/185/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 1407 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/190/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2017 1408 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/191/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 1234 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 1079 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/182/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2017 roku
2017 1017 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 682 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice
2017 535 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/168/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r.
2017 461 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice
2017 240 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2017 239 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/162/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
2017 238 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 rok
2017 55 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/166/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych
2016 2770 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
2016 2757 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/142/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 2656 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 2661 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2660 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2659 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2016 2658 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/145/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2657 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2425 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/134/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 2333 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/135/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2138 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 2035 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/132/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice
2016 1862 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/120/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1838 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/128/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1837 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/124/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tułowice
2016 1614 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1355 2016-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1321 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 roku
2016 1320 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów
2016 1135 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1097 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/107/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
2016 935 2016-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/97/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 633 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 613 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 55 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/78/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok
2015 3240 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/76/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 3190 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/84/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r
2015 3189 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tułowice
2015 3016 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/67/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020
2015 3019 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/73/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2015 3018 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/72/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2015 3017 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/71/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2015 2963 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/75/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2015 2962 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/74/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2015 2961 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/70/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tułowice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej
2015 2960 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/69/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2959 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/68/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2204 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 2192 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/56/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2015 2196 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2015 2195 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”
2015 2194 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2015 2193 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/57/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice
2015 1903 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1694 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1660 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
2015 1398 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1368 2015-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2015 1365 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
2015 1192 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/29/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1155 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku
2015 913 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 493 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 456 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/23/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice
2015 455 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/19/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 283 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2015 282 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/15/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 118 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015 rok
2015 95 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 2791 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2779 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2014 2589 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/264/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2329 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/263/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2328 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/261/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2068 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/258/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2004 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/257/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2003 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/255/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2014 2002 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1898 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Tułowice z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1612 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1516 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1515 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1234 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice
2014 1099 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 1088 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1087 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
2014 1086 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/223/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1085 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/220/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 712 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/210/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 711 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/209/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 710 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 694 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/213/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 693 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/212/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 692 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 346 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 345 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 344 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 343 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 94 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2014
2014 93 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2013 2549 2013-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/187/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 2317 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2316 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2315 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2013 1867 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1866 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1865 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice
2013 1628 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2013 r.
2013 1560 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1559 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/165/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice
2013 1337 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej
2013 1023 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 14 marca 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 31marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2013 881 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice
2013 499 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/134/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 376 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 rok
2013 301 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 191 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/133/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 190 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/132/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 189 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 188 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/129/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 1944 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/121/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2012 1923 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice
2012 1624 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1572 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/117/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1571 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/116/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1478 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/114/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 1467 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 798 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 622 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 marca 2012 r. Zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 – 2012
2012 237 2012-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok
2011 1984 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 1825 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2011 1824 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1827 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2011 1826 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1764 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1318 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/45/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietna 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
2011 1092 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietna 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2011 974 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej.
2011 924 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu, składów i usług w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy.
2011 896 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XVII/128/08 z dnia 9 października 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 843 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/262/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i szkolenego doradcy zawiodowego.
2011 844 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 621 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice
2011 584 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XVII/128/08 z dnia 9 października 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 522 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 319 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011 rok
2011 266 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2011 267 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XXXVIII/263/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 74 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2010 1680 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1681 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1679 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłat targowych
2010 1649 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1377 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice XXVI/190/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2010 1314 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 882 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 872 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tułowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 739 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Tułowice do stanu faktycznego
2010 597 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 596 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 11 marca 2010 r. zmieniająca uchwałą nr XVII/123/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego drogi gminnej
2010 171 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2010 170 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 169 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1560 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1422 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2009 1423 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2009 1424 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłat targowych
2009 1420 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1421 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2009 1406 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009 886 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budzetu Gminy na 2009 rok
2009 831 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 - 2012
2009 652 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów do przeprowadzania wyborów
2009 637 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2009 174 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2009 31 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych