Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 232

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3469 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”
2019 3468 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu
2019 3467 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach
2019 3109 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu
2019 3108 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 3080 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Walce”
2019 3079 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu
2019 2666 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 2238 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 2171 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2160 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1837 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1825 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2019 1824 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1429 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1254 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz granice obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku
2019 1253 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2019 roku
2019 1038 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 922 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach
2019 921 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury
2019 920 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce
2019 774 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 723 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2019 733 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów
2019 732 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/48/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce
2019 731 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/47/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia
2019 730 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów
2019 729 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/45/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów
2019 728 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/44/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/90/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub
2019 727 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice
2019 726 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie
2019 725 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/41/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/87/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec
2019 724 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 722 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2019 721 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 60 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 59 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 3697 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3696 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2018 3647 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3646 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2951 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2902 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/308/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Walce
2018 2901 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 2900 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/305/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2663 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2601 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce
2018 2600 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 2059 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2058 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2057 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2018 2056 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Walce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2055 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Walce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2054 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 1783 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 826 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 796 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 795 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 794 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 793 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2018 – 2022
2018 792 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2018 491 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/257/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 449 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/261/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny, dla których Gmina Walce jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 448 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/260/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2018 roku
2018 447 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 32 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 31 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 3297 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce
2017 2984 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 2922 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Walce na lata 2017 - 2020
2017 2921 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2920 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2574 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Walce z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 2262 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Gminy Walce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 1693 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Walce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 1487 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Walce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 897 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/180/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 876 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2017 875 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2017 roku
2017 864 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
2017 866 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Walce do nowego ustroju szkolnego
2017 865 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 536 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/171/2017 Rady Gminy Walce z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 462 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/174/2017 Rady Gminy Walce z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
2017 173 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 172 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 2913 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Walcach
2016 2912 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2911 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2889 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2016 2702 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 2566 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2569 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 2568 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2567 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2392 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Walce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 2269 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Walce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach
2016 1936 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Walce z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 1878 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Walce z dnia 7 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Walce instrumentem płatniczym
2016 1550 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Walce z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 1213 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
2016 1157 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 1136 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 615 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 614 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
2016 570 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2016 roku
2016 569 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Walce uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Walce
2016 364 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Walce z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 22 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2015 3283 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 3241 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2643 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 2600 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2599 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2015 2598 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2015 2597 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2015 2596 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2595 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 2594 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2151 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Walce z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 2106 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Walce z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
2015 1805 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 1800 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1799 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1725 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 1432 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 914 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Walce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 820 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Walce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2015 423 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Walce
2015 422 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2015 roku
2015 421 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 420 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie opłaty targowej
2015 419 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 143 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 142 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2015 119 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce
2014 2673 2014-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
2014 2553 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 2552 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2551 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2294 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Walce z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1955 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1954 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1715 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2014 1714 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2014 1713 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1459 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Walce z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1363 2014-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy Walce z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 roku
2014 971 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 970 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 969 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 968 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 roku
2014 967 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Walce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 966 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 463 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2014 462 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 461 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 460 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy
2014 459 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 458 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020
2014 125 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 124 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 123 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 2591 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce
2013 2590 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 2589 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2588 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2587 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2223 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Walce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 1927 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2013 – 2016
2013 1926 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2013 1925 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 1605 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 1471 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2013 – 2017
2013 1024 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2013 931 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/172/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2013 roku
2013 647 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2013 564 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 358 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1817 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1816 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1815 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1814 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1443 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
2012 1408 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi gminnej kategorii drogi gminnej
2012 1407 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1406 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1227 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Walce z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Walce
2012 1151 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2012 1150 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1149 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 810 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2012 roku
2012 408 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2012 rok
2011 1672 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1673 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1674 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XI/71/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2011 1528 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Walce
2011 897 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2011 860 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
2011 809 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Walce
2011 717 2011-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2011 rok
2011 604 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
2011 603 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2011 606 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce
2011 605 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 585 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 586 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 191 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
2010 1918 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1791 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2010 1767 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/267/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Walce
2010 1702 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/265/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1599 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/266/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1476 2010-11-10 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających Gminie Walce lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 1396 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
2010 1257 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Walce z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
2010 1259 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/260/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1258 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
2010 932 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Walce z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
2010 714 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 327 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Walce w zakresie odbierania odpadó komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 94 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów
2009 1565 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1566 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1166 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na rok 2009
2009 1055 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
2009 1057 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1056 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1033 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłat za świadczenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Walce
2009 1014 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/202/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce
2009 402 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2009 143 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli w roku 2009 zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce