Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 138

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 207 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 206 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/169/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2018 165 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów
2018 160 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, za wysługę lat- w drodze regulaminu
2018 159 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2018 158 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie uchylenia uchwały nr XXX/154/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. W sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 302 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 301 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2017 187 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 171 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2016 2496 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2450 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2017 rok
2016 2161 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2096 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2095 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
2016 1666 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 1645 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1644 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/77/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2016 1586 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/81/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1588 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola.
2016 1587 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1585 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1584 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1115 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 907 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/69/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 598 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/64/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 544 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/66/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2016 543 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/65/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 157 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 115 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/57/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 3070 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2920 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2015 2919 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2918 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów
2015 2917 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2016 rok
2015 2320 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2300 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2015 2299 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/44/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2015 1927 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/41/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1724 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/36/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1425 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/33/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1226 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 968 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 399 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2015 380 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 141 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 117 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2851 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2615 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2015
2014 2614 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku
2014 2613 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/284/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2015 rok
2014 2612 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2611 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/276/2014 r. Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
2014 2243 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2242 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
2014 2039 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2020 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2014 2019 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/274/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerczów
2014 2018 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
2014 1641 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r
2014 1582 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/262/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu
2014 1306 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 1068 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2014 1067 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 657 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/249/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015”
2014 656 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
2014 655 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 654 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2014 653 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 652 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 604 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 603 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2014 602 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 601 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/234/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2014 109 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 108 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2838 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2485 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów
2013 2344 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. o zmianie uchwały Nr XX/165/13 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2013 2343 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2342 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2014
2013 2341 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2014 rok
2013 2340 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/210/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. o zmianie uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Świerczów
2013 1716 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 1695 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1369 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/188/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1368 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1336 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/195/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów
2013 1335 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/191/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1108 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1107 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1022 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2013 1021 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2013 877 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2013 876 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2013 871 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zwierających azbest ze środków budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2013 835 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 834 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 645 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 563 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 425 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 402 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica
2012 1706 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2013 rok
2012 1705 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2013
2012 1667 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
2012 1358 2012-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1357 2012-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1356 2012-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015”
2012 1329 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2012 880 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2012 875 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2012 737 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 506 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów
2012 504 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2012 503 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2012 457 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
2012 369 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Świerczów przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Świerczów
2012 269 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu
2012 268 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 259 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 196 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 123 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów
2012 48 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1806 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /76/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2012.
2011 1805 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /75 / 2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2012 rok.
2011 1808 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI / 78 /2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1807 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /77 / 2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 1494 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1141 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/ 50/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Świerczów” lub „Zasłużony dla Gminy Świerczów” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2011 1066 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów
2009 1646 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2010 rok
2009 1647 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1239 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 1240 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2009 1165 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1122 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Świerczów
2009 340 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009
2009 339 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII /167/ 2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/146/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009