Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 255

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2404 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 2321 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2320 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów
2019 2319 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2019 1863 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 1840 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 1839 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków
2019 1838 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów
2019 1405 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 1187 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2019 1188 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku
2019 1186 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 759 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 709 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków
2019 707 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2019 708 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.23.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2019 258 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 156 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 155 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2018 3555 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 3470 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2018 3469 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3468 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok
2018 3281 2018-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.304.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 3227 2018-11-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków
2018 3226 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.308.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3225 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok
2018 2678 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.296.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 2634 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.301.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2018 2633 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.300.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2632 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.299.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2133 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.292.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie
2018 2132 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.289.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków
2018 2131 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.288.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków
2018 2130 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.286.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 1745 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.276.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 1234 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.257.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 1162 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.262.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1161 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.261.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1128 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.274.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Wilków udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2018 1127 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.263.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 roku
2018 1126 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.258.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2018 450 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.253.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 386 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.251.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków
2018 385 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.244.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 119 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.242.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2018 118 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2017 3223 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.226.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 3100 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.236.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3099 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.233.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2017 3098 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.232.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie
2017 3097 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.231.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie
2017 3096 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.229.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków
2017 2598 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.219.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 2575 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.224.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków
2017 2528 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.209.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 2426 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.215.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2425 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.214.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2017 2424 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.213.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1796 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.200.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 1728 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.203.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2017 1497 2017-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.194.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 1488 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.195.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
2017 1278 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.184.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 1155 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.188.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2017 roku
2017 1044 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.187.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 1043 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.186.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 1042 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.185.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 728 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 617 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.181.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
2017 218 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.164.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2017 217 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 137 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.165.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia
2017 73 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.168.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna
2017 72 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.167.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2017 58 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.166.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2016 2570 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.144.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 2463 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.159.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechów
2016 2462 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.158.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków
2016 2461 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.157.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna
2016 2460 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.156.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pielgrzymowice
2016 2459 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.155.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pągów
2016 2458 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.154.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młokicie
2016 2457 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.153.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubska
2016 2456 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.152.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyków
2016 2455 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.151.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2016 2454 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.150.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Idzikowice
2016 2453 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.149.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębnik
2016 2452 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowie
2016 2372 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.138.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 2244 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.139.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2017 rok
2016 2139 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.131.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 2037 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.134.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2036 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.133.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1739 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.124.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 1713 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.125.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1657 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.109.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 1556 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.117.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016 – 2019
2016 1555 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.116.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/166/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1554 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.115.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1553 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.114.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1552 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1551 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.112.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2016 1098 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.101.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 680 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.91.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 666 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.96.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilków w 2016 roku
2016 665 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.93.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
2016 403 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.88.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 117 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.86.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 r. Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2016 116 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2015 3124 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.82.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2015 3123 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.81.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2015 3122 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.80.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2965 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.70.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 2760 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X.72.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2759 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X.71.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr IX.60.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok
2015 2521 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2015 2520 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2015 2519 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2448 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.59.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 2386 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2385 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2384 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków
2015 2383 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.60.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok
2015 2042 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.52.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 2026 2015-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
2015 1502 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 1491 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały Nr V.23.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2015 1212 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 1157 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2015 roku
2015 1156 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw
2015 690 2015-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 688 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2015 roku
2015 678 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2015 677 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilków
2015 676 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2015 284 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.12.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 271 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 16 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2014 2796 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II.6.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2654 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.303.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2015 rok
2014 2653 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.302.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 listopada 2014 r. o zmianie uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2652 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.300.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 listopada 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2283 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.296.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2007 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2014 2006 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.294.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Wilków, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, częściowych zwolnień i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 2005 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.288.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 1537 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.280.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1539 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.283.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilków zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wilków przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2014 1538 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.281.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków
2014 1536 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.278.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 1135 2014-04-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków
2014 1133 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.274.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wilków do stanu faktycznego
2014 1132 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.273.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 1131 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.270.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 679 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/268/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2014 678 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXXIII/267/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2014 roku
2014 677 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2014 676 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 285 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 284 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 283 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2013 2840 2013-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/236/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 2839 2013-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2013 2826 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
2013 2825 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2545 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2014 roku
2013 2544 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2014 rok
2013 2543 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 2281 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/224/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków
2013 2280 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 2279 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1961 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1841 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/210/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1660 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1472 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1254 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1197 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1082 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 1081 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 961 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 960 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2013 959 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 691 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/177/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2013 roku
2013 675 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/176/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2013 674 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2013 565 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 359 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2013 229 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 228 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 227 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 59 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 1924 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1884 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2012 1883 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/149/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 1882 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 1881 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2013 roku
2012 1880 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2013 rok
2012 1590 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1411 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1410 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1409 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2012 1014 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
2012 1013 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015
2012 1000 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków
2012 999 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2012 939 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XV/115/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku
2012 938 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku
2012 500 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków
2012 430 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2012 418 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 r.
2012 129 2012-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2011 1985 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków
2011 1921 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2011 1734 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2012 roku
2011 1733 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2012 rok
2011 1735 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 1737 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2011 1736 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2011 1441 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2011 1339 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora
2011 1340 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. o zmianie uchwały NR VII/48/11 Rady Gminy w Wilkowie dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora
2011 1341 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 732 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2011 689 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków
2011 541 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2011 439 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok
2011 223 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 192 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/253/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok
2010 1618 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/253/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok
2010 1186 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/243/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1110 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1059 2010-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2010 1005 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilków i jej jednostkom organizacyjnym
2010 740 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 715 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2010 rok
2010 700 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 578 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wilkowie i Idzikowicach
2010 172 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/194/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2009 1801 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/189/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1802 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1603 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/187/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1601 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2010 rok
2009 1602 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków
2009 1386 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2009 1353 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Polaków – mieszkańców Kresów Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej – ofiar ludobójstwa
2009 1311 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga
2009 1100 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2009 rok
2009 653 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wilków
2009 558 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 559 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 494 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w drodze regulaminu
2009 363 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2009 r. o zmianie uchwały Nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 173 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/152/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 98 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Wilków