Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 922

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2851 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/287/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania
2019 2850 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
2019 2838 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/286/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2837 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/268/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2836 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/266/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 2835 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/264/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 2834 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/254/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu
2019 2833 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/253/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2496 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2463 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/203/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2453 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/242/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2452 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/241/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2451 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/240/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej Statutu
2019 2450 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/239/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej Statutu
2019 2449 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej Statutu
2019 2448 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/237/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu
2019 2447 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/236/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2446 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/235/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2445 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/234/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2444 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/233/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu
2019 2443 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/232/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu
2019 2442 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2441 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/230/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2440 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2431 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
2019 2419 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2432 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/247/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej
2019 2430 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/244/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2019 2429 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/229/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 2428 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/223/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi nr 103522O
2019 2427 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/222/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 2426 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/221/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 2425 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/220/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola
2019 2424 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/219/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola
2019 2423 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/218/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami
2019 2422 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola
2019 2421 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/211/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2420 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/210/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2397 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/243/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 2310 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu
2019 2309 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/197/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2258 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/200/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 2079 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/183/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2058 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/188/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
2019 1975 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/187/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Bazyliowa, Rozmarynowa
2019 1974 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/185/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1973 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/184/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół artystycznych: Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu
2019 1948 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023"
2019 1833 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/181/19 Rady Miasta Opola z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1809 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/162/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.
2019 1777 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1779 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1778 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1698 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1658 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/170/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2019 1644 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/174/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023
2019 1620 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/178/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej w Opolu
2019 1619 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/168/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat zwazanych ze zmianami administracyjnymi
2019 1618 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/167/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2019 1567 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/144/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 1455 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1327 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/141/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1326 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/136/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 1325 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/134/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola
2019 1324 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/133/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola na rok 2019
2019 1323 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/132/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2019 1322 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/131/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1321 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku
2019 1033 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/102/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1034 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2019 953 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 952 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 951 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 950 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 949 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 948 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/108/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2019 947 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/107/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2019 946 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2019 945 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/105/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
2019 944 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
2019 679 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/80/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 527 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2019 525 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/75/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Opolu
2019 529 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/90/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Opole
2019 528 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/89/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Opola
2019 526 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/83/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 288 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 220 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2019 63 2019-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2019 19 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/69/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2019 21 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/73/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 20 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/72/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2019 16 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2019 18 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/67/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
2019 15 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 17 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/66/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3688 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola
2018 3593 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 3527 2018-12-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 3524 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/34/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem „Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka”
2018 3523 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/32/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3522 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/31/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole
2018 3521 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2018 3520 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2019 roku
2018 3488 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3487 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3486 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 3258 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2018 3150 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu
2018 2971 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1302/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2917 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1303/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole
2018 2918 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1308/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Opola
2018 2858 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1291/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2800 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1284/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2754 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1290/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2753 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1289/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Krakowskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiego drogi gminnej Nr 103779 O
2018 2729 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1296/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2018 2461 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1263/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2448 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2447 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1278/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o określeniu warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Opole.
2018 2446 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1277/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Zamku Górnego
2018 2445 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1274/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 2444 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1269/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia ul. Księcia Władysława II Opolczyka w Opolu kategorii drogi gminnej
2018 2443 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 2442 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2018 2408 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1276/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2407 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1275/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2228 2018-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2176 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1259/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2175 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1242/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Opola, zasad usytuowania w Opolu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach, obiektach lub na określonym obszarze miasta
2018 2174 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2173 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1235/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2018 2172 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1233/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 2171 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1232/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2157 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1246/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2082 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2046 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1224/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 2048 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1227/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 2047 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1226/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania placowi nazwy 25-lecia Elektrowni Opole
2018 1850 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/1218/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1770 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1178/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1738 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START 2" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1662 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1177/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1621 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1186/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malinowe Zacisze
2018 1626 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1209/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
2018 1625 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1197/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach
2018 1624 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1196/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 1623 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1195/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1622 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1188/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1620 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1185/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kameralna
2018 1617 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1179/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania placowi publicznemu nazwy Rondo im. Antosia Petrykiewicza
2018 1619 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1184/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw Rubinowa, Szmaragdowa
2018 1618 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1181/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem „Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka”
2018 1390 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1389 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1156/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1326 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1169/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Rzymska
2018 1330 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1173/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 1329 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1172/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
2018 1328 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1171/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola na rok 2018
2018 1327 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2018 1325 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu miasta Opola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 1242 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1190 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1127/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1148 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1144/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2018 1147 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1142/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
2018 1146 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1141/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 1145 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1138/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1144 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2018 1143 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1136/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 1142 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1130/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach ”Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”
2018 1141 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1126/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2018 roku
2018 776 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/1123/18 Rady Miasta Opola z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 656 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1102/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 593 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1113/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2018 592 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1111/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/938/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustawienia pomnika księcia Kazimierza Opolskiego
2018 591 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1110/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 471 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 354 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1085/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 314 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 313 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu
2018 296 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1100/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2018 295 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1090/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 294 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 212 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1082/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
2018 133 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1072/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2018 85 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1080/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania
2018 84 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1077/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2018 83 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1076/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2018 82 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1075/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3295 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok
2017 3278 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/1069/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 3216 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1030/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 3084 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1045/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3086 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1057/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/710/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2017 3083 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1044/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3082 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1043/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3089 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2017 3088 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1059/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 3087 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1058/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3085 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1046/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 3081 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1042/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3080 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1035/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3079 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1034/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 3078 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1031/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2018 roku
2017 2904 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/1028/17 Rady Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „plac dworcowy” w Opolu
2017 2797 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1008/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2723 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu
2017 2689 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1019/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących z Programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”
2017 2688 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1018/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 2687 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1017/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 2686 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1013/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018
2017 2685 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1012/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 2684 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1011/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2587 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu
2017 2540 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/947/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2539 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/946/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2478 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/1002/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 2477 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/967/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola
2017 2476 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/965/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 2475 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/964/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 2312 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś II” w Opolu
2017 2311 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu
2017 2271 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/915/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2241 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/939/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2017 2240 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/938/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustawienia pomnika księcia Kazimierza Opolskiego
2017 2239 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/937/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniżek w opłatach za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Opole uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2017 2238 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/936/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu przy ul. Oleskiej 70
2017 2237 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/934/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 2236 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/927/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
2017 2235 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/926/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2234 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/920/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2233 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/919/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2017 2232 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/918/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola
2017 2231 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/917/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 2046 2017-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/870/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
2017 2036 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/858/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2001 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/874/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Wrzoski oraz nadania jej Statutu
2017 2002 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/875/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Sławice oraz nadania jej Statutu
2017 2003 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/876/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Bierkowice
2017 2004 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/877/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Półwieś oraz nadania jej Statutu
2017 2005 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/878/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej Statutu
2017 2016 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/889/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Krzanowice oraz nadania jej Statutu
2017 2015 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/888/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Wróblin
2017 2012 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/885/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Świerkle oraz nadania jej Statutu
2017 2006 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/879/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej Statutu
2017 2007 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/880/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Chmielowice oraz nadania jej Statutu
2017 2008 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/881/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś
2017 2009 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/882/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Winów oraz nadania jej Statutu
2017 2010 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/883/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Żerkowice oraz nadania jej Statutu
2017 2029 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/902/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu
2017 2028 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/901/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej Statutu
2017 2027 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/900/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grotowice
2017 2026 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/899/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Malina oraz nadania jej Statutu
2017 2025 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/898/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Groszowice
2017 2024 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/897/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grudzice
2017 2023 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/896/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Nowa Wieś Królewska
2017 2022 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/895/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Kolonia Gosławicka oraz nadania jej Statutu
2017 2021 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/894/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Malinka oraz nadania jej Statutu
2017 2020 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/893/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Gosławice
2017 2019 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/892/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu
2017 2018 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/891/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu
2017 2017 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/890/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Zakrzów
2017 2014 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/887/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Borki oraz nadania jej Statutu
2017 2013 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/886/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Czarnowąsy oraz nadania jej Statutu
2017 2011 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/884/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Brzezie oraz nadania jej Statutu
2017 1995 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/908/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1994 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/872/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 1993 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2017 1992 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/869/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1991 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/864/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola
2017 1945 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/849/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1899 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/854/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom, od klas VII do klas VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego
2017 1898 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i na drugim etapie postępowania uzupełniającego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1897 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/852/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i na pierwszym etapie postępowania uzupełniającego do Bursy nr II funkcjonującej w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
2017 1896 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/851/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i na pierwszym etapie postępowania uzupełniającego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu
2017 1895 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/850/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 1865 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/855/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1626 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/822/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1589 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu
2017 1573 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/839/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole
2017 1572 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/838/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1571 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/835/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1570 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/834/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1569 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/833/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1568 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/832/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1567 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/831/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1566 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/830/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1565 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/829/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2017 1564 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/828/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
2017 1563 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/827/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
2017 1562 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/825/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
2017 1561 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/823/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1956 w mieście Opolu
2017 1365 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/798/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1335 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/805/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2017 1334 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/804/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola oraz uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej
2017 1333 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/803/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 1332 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/802/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu „Plac im. mgr. farm. Sylwestra Świtały”
2017 1270 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/768/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1173 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/780/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2017 1176 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/784/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 1175 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/782/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej
2017 1174 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/781/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących ze źródeł zewnętrznych
2017 1172 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/778/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1171 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/774/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola
2017 1170 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/770/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1169 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/769/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2017 roku
2017 1110 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/786/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1112 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/788/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1111 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/787/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 1109 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1108 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/775/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2017 740 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/749/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 648 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/759/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 647 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/758/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 646 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2017 645 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032
2017 438 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/720/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 391 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/724/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole oraz Podstrefy Dąbrowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2017 395 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/732/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 394 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/730/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 393 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/728/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2017 392 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/727/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 348 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2017 256 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/689/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2017 121 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/698/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 129 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/708/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu
2017 131 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/713/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2017 130 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/711/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2017 128 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/707/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2017 127 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/704/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 126 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/703/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 125 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/702/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 124 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/701/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 123 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/700/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 122 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/699/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 120 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/697/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 119 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/696/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 117 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/694/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic
2017 118 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/695/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 47 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/710/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/176/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2017 46 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/709/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2017 45 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 14 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/681/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2839 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2016 2820 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/684/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole
2016 2697 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/660/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu
2016 2696 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/644/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2581 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu
2016 2580 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/658/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu
2016 2529 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/666/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 2535 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2534 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/672/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2533 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2016 2532 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/670/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2531 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/669/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych
2016 2530 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/668/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów
2016 2528 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/665/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego korzystania z Terenu Rekreacyjno-Sportowego będącego własnością Gminy Opole
2016 2527 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/662/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 2526 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/655/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2525 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/654/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2524 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/650/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 2523 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/646/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2016 2522 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/645/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2017 roku
2016 2421 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/616/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVc” w Opolu
2016 2420 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/615/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu
2016 2405 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/604/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2329 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/638/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic oraz zniesienia nazw ulic
2016 2328 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/637/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2327 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/636/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2326 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/635/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2325 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/634/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2324 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/633/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2323 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/632/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2322 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/631/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2321 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/630/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2320 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/629/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2319 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/628/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2318 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/627/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy placu
2016 2317 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/626/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2316 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/622/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2315 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/618/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2016 2314 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/612/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 2313 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/611/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola
2016 2312 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
2016 2311 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/608/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2016 2166 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/574/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka I” w Opolu
2016 2144 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/563/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2075 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/564/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2016 2079 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/568/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2016 2077 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/566/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2016 2092 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/591/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2016 2091 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/590/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2016 2090 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/585/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia placu przy ul. Zamkowej w Opolu kategorii drogi gminnej
2016 2089 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/582/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2016 2088 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/581/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2078 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/567/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2016 2076 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/565/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2016 2087 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/580/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2086 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2085 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/578/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2084 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/573/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 2083 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/572/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2082 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/571/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 2081 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/570/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Koszalińskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103565 O
2016 2080 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/569/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2016 2056 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/584/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2016 2059 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/599/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy placu
2016 2058 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/587/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2016 2057 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/586/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2016 2055 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/583/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola
2016 2054 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/561/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Rewolucję Węgierską z października 1956 r.
2016 1849 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/533/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1806 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/552/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2016 1805 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/551/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2016 1804 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/543/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 1803 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/541/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”
2016 1802 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/538/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018
2016 1801 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/537/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia placu przy ul. Augustyna Kośnego w Opolu do kategorii drogi gminnej
2016 1688 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/523/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu
2016 1677 2016-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/506/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1654 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/498/16 Rady Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1640 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/530/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt
2016 1639 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/520/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1638 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/519/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących zasób Gminy Opole
2016 1637 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/517/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1636 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/514/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1635 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/513/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Arki Bożka w Opolu do kategorii drogi gminnej
2016 1634 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/512/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy do kategorii drogi gminnej i ustalenie przebiegu drogi Nr 103636 O
2016 1633 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/511/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia pl. Mikołaja Kopernika w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103827 O
2016 1236 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/478/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1170 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/487/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
2016 1169 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2016 1168 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/480/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2016 1167 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/479/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1011 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/455/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 987 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2016 989 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/474/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Opola na lata 2016 - 2019"
2016 988 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/461/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr X/139/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu
2016 904 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/436/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu
2016 903 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vc” w Opolu
2016 772 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/418/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 756 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/444/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2016 roku
2016 759 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/453/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu
2016 758 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/452/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
2016 757 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych
2016 755 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/441/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 754 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/440/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 753 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/438/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 752 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/431/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomościami Gminy Opole
2016 751 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/424/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II
2016 750 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/423/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy do kategorii drogi gminnej
2016 749 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/422/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg o Nr 103533 O i Nr 103534 O
2016 748 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/421/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej
2016 747 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/420/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 502 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/397/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 486 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/402/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 485 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/401/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 484 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/400/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 384 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
2016 374 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/379/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 343 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/384/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2016 347 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/389/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole
2016 346 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/387/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2016 345 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/386/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2016 344 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/385/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2016 342 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/380/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Opola
2016 167 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/362/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu
2016 166 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/361/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu
2016 106 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/357/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2016 82 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2016 81 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/370/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 80 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”
2015 3205 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/339/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 3204 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok
2015 3167 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2015 3171 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/345/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Nr II funkcjonującej w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
2015 3170 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/344/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu
2015 3169 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/343/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3168 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3057 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/312/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 2848 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/326/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 2847 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/322/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Ozimska i Rejtana w Opolu
2015 2846 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/321/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2016 roku
2015 2845 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/319/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2015 2844 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/318/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2015 2843 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2015 2842 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/316/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2015 2841 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/315/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2015 2840 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/314/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2512 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/279/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 2514 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2015 2513 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”
2015 2476 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/304/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 2475 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/296/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego korzystania z Terenu Rekreacyjno-Sportowego będącego własnością Gminy Opole
2015 2474 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/285/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2015 2473 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/284/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2015 2472 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/283/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2015 2471 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/282/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2015 2470 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/281/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2015 2469 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/280/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola