Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 95

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3315 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 3304 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2019 3303 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3302 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2675 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2284 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2226 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski
2019 2154 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2101 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1746 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 1673 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 20 marca 2019r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski
2019 1672 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1311 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 1143 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół, wobec których Gmina Gorzów Śląski nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1145 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski
2019 1144 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Gorzów Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1142 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych na terenie gminy Gorzów Śląski
2019 1141 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2019 roku
2019 659 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 588 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski
2019 521 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski
2019 522 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/50/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Gorzów Śląski
2019 520 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 519 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 518 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
2019 298 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 242 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2019 87 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 3610 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 3511 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3510 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3509 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/243/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 3508 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3366 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 2873 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia"regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzów Śląski"
2018 2874 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski
2018 2872 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/307/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2498 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/294/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 2485 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2484 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/298/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2483 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 2482 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 1908 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1654 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1605 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/283/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Gorzów Śląski
2018 1012 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 880 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2018 879 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/275/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski, zmienianej uchwałą nr XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 878 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
2018 877 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 876 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 875 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2018 roku
2018 874 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VIII/90 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w sprawie utworzenia osiedli i sołectw na terenie miasta i gminy Gorzów Śl.
2018 480 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 441 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/261/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 440 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 148 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2018 17 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 3182 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 3146 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2017 – 2020”
2017 2759 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 2649 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2648 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2653 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2652 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2651 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2017 2650 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2017 2335 2017-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1936 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1641 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1430 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2017 1429 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1223 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1063 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2017 roku
2017 1007 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
2017 1008 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1006 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gorzów Śląski
2017 612 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 232 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2017 177 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2017-2021
2016 2899 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2016 2865 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2791 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2016 2469 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2436 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2435 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2434 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2102 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1832 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1791 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
2016 1650 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1370 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1251 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1200 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1199 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody