Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1099 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/289/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 484 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 483 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2018 482 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2018 r.
2018 481 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/16
2016 1895 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 1860 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 1434 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 1386 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie
2016 1385 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwał
2016 1328 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 1232 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2016 1231 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 943 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 2053 2015-09-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 1802 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 1277 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2015 342 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 11 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie