Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 331

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2797 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2755 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.
2019 2754 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2725 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 2302 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2247 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2246 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki
2019 2069 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1765 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1416 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1282 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 1283 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019
2019 1280 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LV/417/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2019 1281 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019.
2019 1087 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1043 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 926 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019
2019 674 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 487 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 263 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 262 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 136 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2019 105 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 104 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2019 103 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2019 65 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 64 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3441 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3440 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/10/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3439 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3404 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Byczyna
2018 3403 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy "Bohaterów Powstań Śląskich"
2018 3402 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2931 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/435/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2892 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/437/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Byczyna
2018 2891 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/434/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2763 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/430/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2690 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/427/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa"
2018 2693 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/432/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu
2018 2692 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/429/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2691 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/428/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2018 2463 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2459 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2018 2458 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/416/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Byczyna
2018 2457 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/415/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2018 2456 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/414/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 2455 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/413/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Byczyna, których dane przekazywane są do tego rejestru
2018 2454 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/412/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Byczyna instrumentem płatniczym
2018 2073 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/407/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2022 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2028 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/410/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2026 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/403/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Wspólna"
2018 2027 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/404/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Sportowa"
2018 2025 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/402/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Główna”
2018 2024 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/401/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Leśna"
2018 2023 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/400/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa"
2018 1667 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/392/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1650 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/396/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2018 1649 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/395/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1648 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/394/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2018 1552 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 1446 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/387/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1208 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/381/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1175 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/369/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1174 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/368/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1055 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/373/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 1054 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/372/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2018 1053 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/371/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2018 1052 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2018 1051 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/364/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2018
2018 439 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 372 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/360/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2018 329 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2018 328 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 7 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3341 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018
2017 3340 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2017 3178 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/330/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3002 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/336/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 2754 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/315/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2669 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018
2017 2635 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 2642 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/327/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Byczyny
2017 2641 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2640 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/325/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2639 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/324/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2017 2638 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Byczyna
2017 2637 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2636 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2017 2521 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2410 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/310/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania drogom gminnym statusu dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu
2017 2411 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2017 2322 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2017 2268 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2228 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 2227 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2226 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2225 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2103 2017-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1815 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/285/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1708 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/277/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1428 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1385 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 1384 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2017 1218 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1057 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/259/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2017.
2017 1056 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1026 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/265/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne
2017 999 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 998 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 788 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 657 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Byczynie
2017 543 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 296 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/238/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 205 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 5 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2016 2896 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2897 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne.
2016 2744 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2646 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Byczynie
2016 2615 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2554 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2016 2553 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
2016 2552 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
2016 2375 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2342 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2341 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2284 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2283 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1954 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1918 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1723 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1535 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1425 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1424 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1297 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1014 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 996 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy
2016 877 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 808 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Byczyna
2016 807 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 806 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 805 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2016.
2016 804 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020
2016 574 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 508 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 258 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2016 257 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 121 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 63 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 62 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2016 61 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2015 3132 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3112 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 2769 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/124/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2689 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce
2015 2688 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 2648 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna
2015 2607 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2015 2606 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/120/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2605 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/119/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2604 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna
2015 2286 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Byczyna
2015 2285 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2284 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2241 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/107/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2231 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2142 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2096 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1998 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Byczyna
2015 1897 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1875 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce
2015 1874 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1873 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie
2015 1825 2015-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1675 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych- służebność przesyłu
2015 1674 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1505 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1504 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2015 1435 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej
2015 1306 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1305 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015.
2015 1304 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015
2015 1097 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie
2015 1096 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1095 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2015 1094 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna
2015 1093 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 1001 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 903 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 825 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 653 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 507 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 482 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 459 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty
2015 375 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2014 2857 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 2856 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2826 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2747 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2537 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2014 2536 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/461/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2325 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/459/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 2324 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/458/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2323 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/457/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2322 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/456/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2179 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/448/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2178 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/447/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2177 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/443/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 2095 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/453/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2094 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/441/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1950 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/436/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014
2014 1949 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/434/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 1948 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/433/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2014 1947 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/432/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1946 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/430/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna
2014 1867 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/425/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1818 2014-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1591 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/420/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 1590 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/419/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1465 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/411/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 1385 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1177 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/402/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 926 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/397/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 700 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/393/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 699 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/386/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 698 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/382/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 323 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/373/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 322 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/371/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 321 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 320 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/368/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 319 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/367/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2911 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 2856 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/356/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2855 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2689 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne
2013 2688 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/348/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2687 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/352/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2417 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/340/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2416 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/338/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna
2013 2415 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/337/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 2414 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2269 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/331/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2078 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2077 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/320/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarpowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2076 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/319/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zminay Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna
2013 1890 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/315/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmina w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1889 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1801 2013-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/304/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna
2013 1800 2013-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
2013 1799 2013-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/302/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmin w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1569 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/295/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1535 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2013 1534 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1348 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna
2013 1347 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1309 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2013 1161 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2013 1151 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 915 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 914 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017
2013 913 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2013 843 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 842 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pzrez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna
2013 702 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2013 694 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej
2013 693 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 656 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2013 542 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 390 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 389 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna
2013 388 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty
2013 54 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gmnie Byczyna
2013 53 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2012 1933 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "TARCZA", Polanowice 92, 46-220 Byczyna
2012 1658 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1657 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1610 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1566 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1565 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1474 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna
2012 1208 2012-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2012 1134 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 327 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 273 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały
2011 1791 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 1792 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 1793 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 1535 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1536 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 1537 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1310 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1295 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Byczyna
2011 1118 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 908 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 830 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 831 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 741 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Byczyna przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 609 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Byczyny
2011 434 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 67 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1655 2010-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny
2010 1534 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/437/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1385 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/419/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2010 1318 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1081 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/398/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1050 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/414/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1017 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 889 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 890 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/397/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stypendium dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2010 869 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/393/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie ustalenia dodatkowych dni deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach po obniżonych stawkach.
2010 868 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/388/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 826 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr LIII/386/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania
2010 825 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr LIII/385/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze
2010 613 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 189 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/349/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Gminy Byczyna miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego
2009 1668 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1669 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/342/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1415 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/340/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 1414 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/339/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały
2009 1413 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1199 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej
2009 1132 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/234/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1060 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 983 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/304/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 843 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Byczyna
2009 587 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 477 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/09 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2009 385 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008 - 2012
2009 4 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 4 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami