Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 287

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3480 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości w mieście Głogówek
2019 3438 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2020 rok
2019 3437 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3436 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów
2019 3314 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze
2019 3012 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek
2019 3011 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 2773 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 2700 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2517 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.
2019 2223 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2215 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 2071 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1961 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek
2019 1960 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2019 1657 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1598 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”
2019 1600 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2019 1599 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 1597 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek” oraz przyjęcia zasad i trybu nadania tego tytułu
2019 1572 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
2019 1494 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
2019 1388 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1355 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Głogówek oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1126 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1128 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2019 1127 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary
2019 983 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice
2019 982 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin
2019 980 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch
2019 979 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów
2019 981 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów
2019 978 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów
2019 977 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 976 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2019 roku
2019 975 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta Głogówek
2019 974 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Głogówek w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 587 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2019 488 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich
2019 431 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień
2019 437 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/62/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2019 436 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada
2019 435 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa
2019 434 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice
2019 433 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów
2019 432 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice
2019 430 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz
2019 429 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno
2019 428 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Winiary
2019 427 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze
2019 426 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec
2019 425 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice
2019 297 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok
2019 166 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik
2019 168 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze
2019 167 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie
2019 165 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice
2019 164 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba
2019 163 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice
2019 111 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2019 67 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3714 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2018 3713 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2018 3532 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 3169 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 3117 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/371/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3116 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/370/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok
2018 3115 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/369/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok
2018 2809 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 2764 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/363/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2018 2497 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/354/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 2481 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek
2018 2480 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/357/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 2479 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2018 1973 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/349/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 1768 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/346/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 1414 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/339/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku
2018 1413 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1412 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1138 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1137 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/325/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1086 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku
2018 1085 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1084 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 745 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior + ” w Głogówku
2018 686 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 518 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2018 517 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”
2018 516 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej
2018 42 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 11 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 12 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/295/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głogówek
2017 2757 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2756 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2018 rok
2017 2712 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2017 2491 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2017 2490 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2017 1934 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek
2017 1059 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku
2017 1002 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1000 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 1001 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 853 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek
2017 732 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 435 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 231 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok
2017 114 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 - 2021
2017 92 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2016 2616 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok
2016 2358 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogówek
2016 2357 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2356 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok
2016 2048 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2016 1843 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1540 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku
2016 1539 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1538 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1537 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1266 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głogówek
2016 1063 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne
2016 1062 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Głogówek
2016 789 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek
2016 788 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 787 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2016 531 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2016 roku
2016 325 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Głogówku
2016 324 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 125 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok
2016 68 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2015 3003 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/103/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice
2015 3002 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/102/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada
2015 3001 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/101/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin
2015 3000 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/100/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch
2015 2999 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/99/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa
2015 2997 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/97/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów
2015 2998 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/98/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice
2015 2996 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/96/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice
2015 2995 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/95/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze
2015 2994 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/94/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie
2015 2993 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/93/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice
2015 2992 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/92/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów
2015 2991 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/91/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów
2015 2990 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/90/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik
2015 2989 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/89/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień
2015 2988 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/88/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz
2015 2987 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/87/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno
2015 2986 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/86/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Winiary
2015 2985 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/85/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze
2015 2984 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/84/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec
2015 2983 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/83/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice
2015 2982 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/82/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów
2015 2981 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/81/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba
2015 2980 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/79/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice
2015 2979 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne
2015 2934 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym
2015 2933 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym
2015 2932 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
2015 2931 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok
2015 2466 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2465 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2015 2463 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 2462 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok
2015 2464 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek
2015 1723 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2015 1722 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2015 1347 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 955 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2015 roku
2015 954 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 953 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2015 484 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głogówek
2015 449 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 126 2015-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok
2014 2645 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/346/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieku nad zabytkami
2014 2512 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2015 rok
2014 2513 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2185 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2014 2014 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Głogówek do stanu faktycznego
2014 2013 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Głogówek oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do stanu faktycznego
2014 2012 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2014 685 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 684 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 637 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek”
2014 636 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek”
2014 533 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr V/29/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2014 419 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2014 roku
2014 418 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 r.
2014 417 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie odżywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 101 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok
2013 2741 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2013 2740 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku
2013 2739 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2311 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2310 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i ustalenia jego statutu
2013 2309 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2308 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2014 rok
2013 2231 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2189 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2148 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 2147 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 2146 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2145 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2013 2144 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2013 1643 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2013 1642 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek
2013 1641 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Głogówku
2013 1640 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku Nr V/29/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 1390 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2013 1289 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2013 1181 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej
2013 1180 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1179 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1115 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek
2013 1102 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompletu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz regulaminu korzystania z lodowiska "Biały Orlik"
2013 1087 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2013 roku
2013 568 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2013 547 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok
2013 255 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 204 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej
2013 203 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stwaki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 202 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1834 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2013 rok
2012 1833 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1832 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2013 r.
2012 1287 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1286 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 978 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogówek.
2012 829 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy dotyczacych podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym
2012 828 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym
2012 744 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2012 r.
2012 477 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 476 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo im. Georga III von Oppersdorff”
2012 375 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2012 rok
2012 25 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek
2012 9 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
2011 1971 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę Głogówek w 2012r.
2011 1836 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 1835 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2011-2015.
2011 1838 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2011-2015.
2011 1837 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w sprawie opłat za świadczenia udzielane w oddziale żłobkowym prowadzonych przez Gminę Głogówek
2011 1727 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1728 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
2011 1563 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2012 rok.
2011 1564 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 1565 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek
2011 1453 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 1454 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80 /2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gm. Głogówek
2011 1435 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 770 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2011 742 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44 /2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w sprawie opłat za świadczenia udzielane w oddziale żłobkowym prowadzonych przez Gminę Głogówek
2011 554 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok
2011 529 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/ 29 /2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 381 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 382 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 137 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta
2011 113 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 32 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/376/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2011r.
2011 33 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
2010 1683 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/378/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę Głogówek w 2011r.
2010 1520 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2011 rok .
2010 1521 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/377/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1401 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/373/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Głogówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1400 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/368 /2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2010 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Głogówek regulaminu ustalajacego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2010 1192 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/ 359/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Głogówek oraz określenia granic ich obwodów.
2010 1123 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1063 2010-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355 /2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Głogówek oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 384 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budzetowej Gminy Głogówek na 2010 rok
2010 100 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/277/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2010 101 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/211/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1580 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek
2009 1578 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 1579 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2010 rok
2009 1433 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę w 2010 roku
2009 1226 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/287/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/214/2005 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2005 r. o wysokości i podziale specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głogówek
2009 1134 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Głogówek na rok budżetowy 2009
2009 1108 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/283/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 1104 2009-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
2009 1063 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”
2009 908 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 589 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 590 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodu głosowania Gminy Głogówek do stanu faktycznego
2009 242 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 149 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 148 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/219/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2009 r. oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 119 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 109 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Głogówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 75 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXVI/220/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych