Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 456

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3510 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/160/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice
2019 3509 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2988 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/144/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2953 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/155/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Gołuszowice do kategorii publicznych dróg gminnych
2019 2952 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ścieżce rowerowo - pieszej, biegnącej pomiędzy miejscowościami Głubczyce i Głubczyce Sady
2019 2951 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/147/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Głubczyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2950 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/146/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2505 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/141/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2484 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2019 2483 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 2283 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2225 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/138/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Oswiaty, Kultury i Sportu w Głubczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 2224 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych
2019 2100 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1989 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1991 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2019 1990 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2019 1988 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1744 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1671 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 1670 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII
2019 1669 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/115/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2019 1668 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/114/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1667 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/113/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1420 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/100/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1235 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1234 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/103/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku
2019 1028 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 927 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/95/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2019 930 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/98/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 929 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/97/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 928 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/96/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 675 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 630 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/86/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2019 584 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/85/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zubrzyce
2019 583 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/84/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy-Osiedle
2019 582 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/83/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy
2019 581 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/82/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zawiszyce
2019 579 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/80/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Tarnkowa
2019 580 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/81/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Widok
2019 578 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/79/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe
2019 576 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/77/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sławoszów
2019 577 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/78/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Wieś
2019 575 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/76/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Równe
2019 573 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/74/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowiczki
2019 574 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/75/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Radynia
2019 572 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/73/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowice
2019 570 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/71/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pielgrzymów
2019 571 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pietrowice
2019 569 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/70/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Opawica
2019 568 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/69/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Rożnów
2019 566 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/67/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Gołuszowice
2019 567 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/68/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Sady
2019 565 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/66/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Głubczycka
2019 564 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/65/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre-Kolonia
2019 563 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre
2019 561 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lisięcice
2019 562 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lwowiany
2019 559 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kwiatoniów
2019 560 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Lenarcice
2019 558 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Krzyżowice
2019 557 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Królowe
2019 556 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Krasne Pole
2019 555 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Klisino
2019 552 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Gołuszowice
2019 553 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Grobniki
2019 551 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głubczyce-Sady
2019 550 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/51/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Gadzowice
2019 548 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Debrzyca
2019 549 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszów
2019 547 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Ciermięcice
2019 546 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chróstno
2019 545 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chomiąża
2019 544 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Braciszów
2019 543 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bogdanowice
2019 542 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Biernatów
2019 541 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice Górne
2019 540 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice
2019 554 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kietlice
2019 514 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Gadzowice do kategorii publicznych dróg gminnych
2019 517 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/87/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 516 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 515 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 513 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2019 512 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2019 511 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Głubczyce zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 207 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2019 206 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 39 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 38 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2018 3184 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/425/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3166 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/428/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenie liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
2018 3167 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Głubczyce
2018 2840 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2813 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/423/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
2018 2812 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2811 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/421/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce
2018 2810 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/420/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyc
2018 2439 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/408/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2403 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach
2018 2402 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/412/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Głubczyce na lata 2018-2021"
2018 2401 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/411/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2400 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/402/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach
2018 2391 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2108 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/397/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok
2018 2111 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/404/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2018 2110 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/399/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2109 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głubczyce
2018 2107 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2018 2106 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1769 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1732 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1448 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1310 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1309 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018
2018 962 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/375/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 832 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2018 831 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/380/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 830 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/379/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2018 829 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/378/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku
2018 828 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/376/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 687 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/367/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 13 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 14 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/361/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3308 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2017 3307 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/364/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 3207 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/299/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3106 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/314/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chomiąża
2017 3109 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Debrzyca
2017 3107 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/315/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chróstno
2017 3103 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/311/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Biernatów
2017 3140 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/348/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tarnkowa
2017 3141 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/349/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Widok
2017 3145 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/353/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zubrzyce
2017 3144 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/352/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy-Osiedle
2017 3143 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/351/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy
2017 3142 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zawiszyce
2017 3116 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Klisino
2017 3115 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/323/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kietlice
2017 3139 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/347/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe
2017 3138 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/346/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Wieś
2017 3114 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grobniki
2017 3113 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gołuszowice
2017 3112 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Głubczyce-Sady
2017 3111 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gadzowice
2017 3110 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszów
2017 3137 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sławoszów
2017 3108 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ciermięcice
2017 3136 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Równe
2017 3135 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/343/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Radynia
2017 3134 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowiczki
2017 3133 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/341/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowice
2017 3132 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pietrowice
2017 3131 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pielgrzymów
2017 3130 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Opawica
2017 3129 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/337/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Rożnów
2017 3128 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/336/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Sady
2017 3105 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/313/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braciszów
2017 3127 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/335/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Gołuszowice
2017 3104 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/312/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bogdanowice
2017 3126 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/334/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Głubczycka
2017 3125 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/333/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre-Kolonia
2017 3102 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/310/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice Górne
2017 3124 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre
2017 3123 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/331/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lwowiany
2017 3122 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/330/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lisięcice
2017 3121 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/329/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lenarcice
2017 3120 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/328/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kwiatoniów
2017 3119 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/327/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Krzyżowice
2017 3118 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Królowe
2017 3117 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Krasne Pole
2017 3063 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2017 3066 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2017 3065 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/354/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 3064 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/304/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2017 3062 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/302/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2017 3061 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2017 3060 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2758 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/286/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2647 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi numer 108626 O relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej
2017 2646 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/291/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi relacji Głubczyce - Nowy Rożnów do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 2645 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok
2017 2644 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi numer 108626 O relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej
2017 2643 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi relacji Głubczyce - Nowy Rożnów do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 2522 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/278/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2432 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2017 2412 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice
2017 2192 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2097 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1652 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1600 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2017 1599 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Lisięcice
2017 1388 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1358 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII
2017 1357 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej do granicy państwa w Pomorzowiczkach do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 1220 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1061 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku
2017 1060 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach
2017 1003 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 606 2017-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 574 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 573 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym.
2017 420 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 320 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2017 150 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 151 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2709 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2599 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2016 2577 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2016 2574 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 2578 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2576 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/207/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych
2016 2575 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 2573 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2380 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2229 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2016 2215 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2016 2214 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 2213 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2212 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 2211 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 1943 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1892 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogdanowice
2016 1607 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1487 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1486 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1485 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2016 1488 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1484 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1483 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1482 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1481 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
2016 1281 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1223 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 1222 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2016 1221 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1220 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
2016 1031 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 997 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 998 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 856 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 791 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2016 roku
2016 790 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 513 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2015 3142 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 3136 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3135 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 3115 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym
2015 3080 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2015 2929 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2727 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2726 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2531 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2432 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2367 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2015 2335 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2015 2334 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2333 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2143 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2098 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Karpackiej w Głubczycach do kategorii dróg gminnych
2015 1864 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Świętokrzyskiej w Głubczycach do kategorii dróg gminnych
2015 1863 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
2015 1862 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2015 1861 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Głubczyce na lata 2015 - 2019
2015 1860 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2015 1859 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1569 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1543 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1542 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
2015 1541 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Głubczyce na lata 2015 - 2019
2015 1330 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1318 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2015 1202 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1142 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2015 780 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2015 756 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 738 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2015 737 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2015 736 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2015 669 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2015 614 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 581 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2015 roku
2015 547 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2015 510 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 509 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2015 508 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu gminy Głubczyce kartą płatniczą
2015 241 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 225 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2015 224 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2015 1 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2014 2749 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2540 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/396/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Głubczyce na lata 2014-2017"
2014 2515 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/395/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 2517 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/398/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce
2014 2516 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/397/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 2514 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/393/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2401 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/392/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2014 2140 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/387/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2014 2139 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/385/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów burmistrza
2014 2138 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/382/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1903 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 1902 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/379/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1901 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/378/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2014 1900 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1899 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/373/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1569 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/371/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2014 roku
2014 1568 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/369/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1407 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce
2014 1406 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 1405 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1404 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/358/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1242 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 1241 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 898 2014-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2014 roku
2014 883 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 882 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2014 881 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/348/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 880 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych
2014 879 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 570 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/338/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce
2014 207 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 206 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 205 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2946 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2918 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2013 2917 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2916 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2013 2666 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce
2013 2665 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2013 2664 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2215 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1891 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaliczenia ulicy Morawskiej w Głubczycach do kategorii dróg gminnych
2013 1882 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2013 1881 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głubczyce
2013 1880 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1596 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1549 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1411 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1410 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2013 1409 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1247 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1057 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/267/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2013 roku
2013 869 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2013 657 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 548 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 310 2013-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/256/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 243 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 206 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2013 205 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2013 140 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 139 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 138 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 1951 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 1950 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głubczyce
2012 1949 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 1760 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/232/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1681 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 1680 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 1679 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1611 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce
2012 1517 2012-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce
2012 1456 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2012 1455 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Głubczyce i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 1417 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1384 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych
2012 987 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych
2012 936 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2012 721 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trwałego upamiętnienia bł. Jana Pawła II przy kościele filialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzyżowicach
2012 699 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2012 roku
2012 649 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głubczyce
2012 648 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Głubczyce
2012 637 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
2012 404 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/161/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 224 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Głubczyce
2012 113 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2012 114 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2012 21 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2011 1926 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2011 1927 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat parkingowych na targowisku miejskim w Głubczycach oraz sposobu ich poboru
2011 1876 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1839 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2011 1659 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1650 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 1616 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r.
2011 1615 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2011 1618 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r.
2011 1617 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca podatku od nieruchomości
2011 1479 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat parkingowych na targowisku miejskim w Głubczycach oraz sposobu ich poboru.
2011 1444 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2011 1231 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 1196 2011-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/78/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2011 1171 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2011 1133 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/365/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
2011 1072 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1073 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2011 1023 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2011 1024 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 832 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2011 823 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 743 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce.
2011 744 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na terenie Gminy Głubczyce.
2011 722 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustawienia kamienia pamięci poświęconego działaczowi ludowemu Władysławowi Zarembie.
2011 678 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2011 559 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 348 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 291 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce w zakresie:1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 242 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Głubczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 149 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.
2011 34 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce
2010 1563 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/454/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce.
2010 1525 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.
2010 1523 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1522 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości.
2010 1524 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej .
2010 1496 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/461/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 1387 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/433/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2007r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 1298 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/439/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1297 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/438/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 1023 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2010 982 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/351/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2010 r.
2010 783 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/402/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2010 784 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/403/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania miasta i gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2010 762 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/401/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/364/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2010 726 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2007 r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 569 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/391/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głubczyce na lata 2009 – 2013”
2010 427 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/365/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych.
2010 373 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/353/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
2010 352 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu.
2010 340 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/364/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2010 324 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL / 376 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach
2010 191 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/343/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad podnajmowania lokali mieszkalnych, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce a będących własnością Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z/s w Głubczycach
2010 190 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce
2010 67 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/348/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/338/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Głubczycach
2009 1674 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/344/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2009 1613 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/340/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2009 1612 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/339/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiazujących w 2010 roku
2009 1611 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/338/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości
2009 1326 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce
2009 1180 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/310/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/221/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2009 1107 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/309/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2009 1106 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2009 1039 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustawienia kamienia pamięci poswięconego ofiarom ludobójstwa na Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej
2009 954 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Głubczyce na rok 2009
2009 770 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/288/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/246/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
2009 675 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zubrzyce do kategorii dróg gminnych
2009 548 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta i Gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2009 549 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oswiatowych Gminy Głubczyce
2009 357 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przznawania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2009 329 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych
2009 261 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 260 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
2009 150 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/411/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2009 138 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2009 128 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/411/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2009 110 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/249/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głubczyce na lata 2009 – 2013”