Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2915 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/305/2018 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2016 1034 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 792 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2016 r.”
2016 766 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim
2016 767 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gorzów Śląski
2016 578 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 554 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2016 533 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gorzów Śląski
2016 532 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 98 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 7 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2015 3225 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 3224 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 3178 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2015 3100 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2640 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2610 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2612 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2015 2611 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2433 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2338 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 2337 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2336 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2233 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1967 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
2015 1966 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 1965 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1820 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1621 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1453 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1294 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1289 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w Kozłowicach
2015 1288 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1100 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38 /2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2015 rok
2015 905 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2015 rok
2015 804 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2015 803 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śl. w 2015 r.”
2015 433 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 411 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2015 410 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 409 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Gorzów Śląski
2015 408 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 42 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 41 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2604 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2338 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląski z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryterów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2337 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2336 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2335 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2334 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2123 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim
2014 2122 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/315/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2014 2121 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2120 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2119 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1813 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1812 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w Uszycach i w Skrońsku
2014 1693 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum na terenie Gminy Gorzów Śląski.
2014 1692 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2014 1691 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1690 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1689 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1392 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
2014 1391 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy
2014 1390 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1389 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/268/2014r Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1388 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1271 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/277/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2013 – 2016”
2014 1178 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Gorzów Śląski do stanu faktycznego
2014 1162 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1161 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/268/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1165 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/275/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych
2014 1164 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/273/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Gorzów Śląski do stanu faktycznego
2014 1163 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2014 r.”
2014 687 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/267/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śląski na 2014 r.
2014 686 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 664 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Ślaskim do wydawania w imieniu Burmistrza Gorzowa Śląskiego decyzji administracyjnych dotyczacych dodatku energetycznego
2014 663 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 70 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2014 69 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2014 33 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2744 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śl. na lata 2012-2016
2013 2743 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski
2013 2742 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 2351 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2013 2350 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2349 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2348 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 2040 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2013 2039 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 1857 2013-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1855 2013-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2013 1854 2013-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2013 1853 2013-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski
2013 1733 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1732 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1669 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1668 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1667 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1391 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2013 1103 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1038 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2013 1037 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 851 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski
2013 850 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2013 r.
2013 849 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
2013 550 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 281 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 90 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2013 89 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 88 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 57 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 56 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1683 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1682 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1646 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1612 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1567 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
2012 1562 2012-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okregi wyborcze oraz ustalenia granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1487 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2012 871 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały XV/109/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdami nienormatywnymi na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2012 854 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2012 700 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2012 r.
2012 651 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski.
2012 636 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminny i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016.
2012 548 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.
2012 263 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
2012 195 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016.
2011 1956 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1676 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1675 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 1678 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1677 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1385 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2011 1386 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2011 1153 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski.
2011 1083 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/ 60 /2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 511 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.
2011 505 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 172 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 173 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 17 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .
2010 1752 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie : przyjęcia Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski.
2010 1633 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/376/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1564 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2010 1485 2010-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.
2010 1464 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śl.
2010 1465 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/368/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski.
2010 1365 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1364 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .
2010 1159 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/342/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2010 1141 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzów Śląski w ramach pomocy de minimis.
2010 1024 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334 /2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 615 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 495 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/310/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 341 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego wraz z późniejszymi zmianami
2010 325 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 225 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/293/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/275/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/259/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 4 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1678 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych, nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów
2009 1538 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1541 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/275/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1539 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1540 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2009 1343 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1109 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1075 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1041 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/241/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany ulicy w Gorzowie Śąskim
2009 984 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 968 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/202/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
2009 921 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/246/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad tego zasobu
2009 797 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 788 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski, zmienionej uchwałą Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 grudnia 2006 r. i uchwałą Nr XVII/142/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 maja 2008 r.
2009 789 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzów Śląski ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 591 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 550 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 480 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania
2009 479 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/210/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 225 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 56 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego